نتایج جستجو

258

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

26

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

WARKENTIN B.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  101 (WORLD CONGRESS OF SOIL SCIENCE)
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  157
 • بازدید: 

  1683
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1683

دانلود 912 استناد 157 مرجع 0
نویسنده: 

MANSOURI TORGHABEH H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  130
 • صفحه پایان: 

  136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18519
 • دانلود: 

  16011
کلیدواژه: 
چکیده: 

This review summarizes current data on the pathomechanisms and new genetic findings of combined factor V and Viii deficiency (CF5F8D). Congenital haemorrhagic disorders characterized by deficiency of two clotting factors comprise an interesting group. Among dual coagulation disorders, CF5F8D is the most common type. For the first time combined factor V and Viii deficiency (F5F8D) was reported by Oeri et al in 1954. That is distinct from the coinheritance of both FV deficiency (parahaemophilia) and FViii deficiency (haemophilia A) that has been reported in four families. Individuals who present with this phenotype have between 5 and 30% of normal plasma levels of FV and FViii antigen and activity, whereas the level of other plasma proteins are not altered. Total numbers of affected individuals are less than 150 cases all over the world. At first it was assumed that deficiency of protein C inhibitor was a responsible cause, but further investigations revealed that it was due to mutations called ERGIC-53 and LMAN-1.

آمار یکساله:  

بازدید 18519

دانلود 16011 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  387
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

مقدمه: امروزه با بهبود تست های غربالگری اهدا کنندگان خون، بهبود روش های نوترکیبی و ابداع روشهای مولکولی و ویروس زدایی، خطر انتقال عفونت از طریق کنسانتره فاکتورهای انعقادی کاهش یافته است. ولی نگرانی تازه ای که برای افراد هموفیل به تازگی به وجود آمده است پیدایش مهار کننده فاکتور Viii انعقادی است. بیماران هموفیل A دارای مهار کننده، دچار خونریزی های شدیدتری می شوند و درمان آنها بسیار مشکل تر و هزینه بردارتر است و باعث بستری شدن طولانی مدت بیماران در بیمارستان و بعضا سبب مرگ آنها می گردد. هدف از انجام این تحقیق نشان دادن الگوی وجود مهار کننده در شمال شرق ایران و اثبات ضرورت غربالگری بیماران هموفیل A از نظر مهار کننده فاکتور Viii در سطح کشور می باشد. روش کار: حدود 140 بیمار هموفیل ثبت شده در خراسان وجود دارد که با کمک کانون هموفیلی خراسان جهت پرکردن پرسشنامه و اخذ نمونه خون به بیمارستان قائم مشهد دعوت شدند. از بین آنها 102 بیمار هموفیل A به بیمارستان مراجعه نمودند که اطلاعات و نمونه خون از آنها اخذ شد. نمونه خون وریدی آنها با نسبت 9 به 1 با سیترات سدیم g/dl 3.2 M) (0.109 بخوبی مخلوط گردید. و پس از تهیه پلاسما برای همه نمونه ها تست APTT Mix انجام شد و سپس تست بتسدا و تعیین تیتر مهار کننده انجام شد. یافته ها: در بین 102 بیمار هموفیل A تحت بررسی 20 نفر (19.6%) دارای مهار کننده بودند و 82 نفر (80.4%) فاقد آن بودند. حداقل تیتر مهار کننده B.U. 0.8 و حداکثر آن 6 B.U. بود. هیچکدام از 102 بیمار هموفیل از نظر وجود مهار کننده قبلا بررسی نشده بودند. بین سن و وجود مهار کننده در افراد هموفیل A از نظر آماری ارتباطی پیدا نشد (0.712 (P=.نتیجه گیری: همانند بیماران هموفیل A در سایر کشورها، برخی از بیماران هموفیل A در خراسان نیز دارای مهار کننده هستند (19.6%). لذا غربالگری تمام بیماران و انجام تست بتسدا هر 6 ماه یکبار برای پیگیری وضعیت بیماران دارای مهار کننده و آگاهی از بروز جدید مهار کننده در بیماران فاقد سابقه داشتن مهار کننده توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 387

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  62
 • دانلود: 

  21
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 62

دانلود 21
نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1984
 • دوره: 

  312
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  326
 • صفحه پایان: 

  330
تعامل: 
 • استنادات: 

  157
 • بازدید: 

  5554
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5554

دانلود 912 استناد 157 مرجع 0
نویسنده: 

KREUZ W. | BECKER S. | LENZ E.

نشریه: 

SEMINAR THROMB HAEMOST

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1995
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  82
 • صفحه پایان: 

  89
تعامل: 
 • استنادات: 

  157
 • بازدید: 

  1400
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1400

دانلود 912 استناد 157 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  53
 • صفحه شروع: 

  65
 • صفحه پایان: 

  68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  306
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

زمینه تحقیق: آنتی بادی فاکتور Viii حالت نادری می باشد که بصورت اکتسابی در 0.2-1 نفر در هر یک میلیون نفر در سال بروز می کند. اکثر بیماران سن بالاتر از 60 سال دارند. عوامل اتیولوژیک متعدد شناخته شده عبارتند از: بیماریهای اتوایمون، بدخیمیهای خونی و غیر خونی، حاملگی، داروها، عفونتها، ایدیوپاتیک. طیف علایم بیماری متفاوت است و بصورت اکیموزهای متعدد، هماتوم داخل عضله، خونریزی شدید به دنبال جراحی یا تروما که می تواند حیات فرد راتهدید کند، دیده می شود. در این بیماری PTT طولانی، سطح فاکتور Viii کاهش یافته، وتیتر آنتی بادی فاکتور Viii افزایش یافته است. بیماران تحت درمان با کورتیکواستروئید، سیکلوفسفامید قرار می گیرند.معرفی بیمار: بیمار مرد 75 ساله ای می باشد که با اکیموزهای متعدد و تورم زانوی چپ، مراجعه کرده است و در بررسی به عمل آمده PTT طولانی، فاکتور Viii کاهش یافته و تیتر بالای آنتی بادی فاکتور Viii مشخص گردید. بحث و نتیجه گیری: بیمار تحت درمان با پردنیزولون قرار گرفت و در پیگیری بعدی، علایم بالینی و آزمایشگاهی اصلاح گردید. یک ماه بعد از قطع کورتون،PTT  مجددا افزایش یافت و برای بیمار سیکلوفسفامید شروع شد. و بعد از یک ماه PTT بیمار کاهش یافت. این بیمار اولین موردی است که از بخش خون بیمارستان شهید قاضی معرفی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 306

دانلود 107 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript