نتایج جستجو

108

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

KIM M. | RITTER J.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1999
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  409
 • صفحه پایان: 

  437
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  6329
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6329

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
نویسنده: 

VARSHNEY S. | ROBINSON R.

نشریه: 

ECONOMICS AND FINANCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  56
 • صفحه پایان: 

  67
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  2534
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2534

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
نویسنده: 

DEB S.S. | MARISETTY V.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  2294
 • صفحه پایان: 

  2305
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  2561
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2561

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
نویسنده: 

YUNG C. | COLAK G. | WEI W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  89
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  192
 • صفحه پایان: 

  208
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  2236
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2236

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
نشریه: 

دانش حسابرسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  53
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  44
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر آزمون نظریه قیاس اجتماعی در خصوص قیمت گذاری کمتر از واقع (Ipo) است. براساس تئوری قیاس اجتماعی مادامی که سرمایه گذاران در تصمیم گیری مردد باشند، در مواجهه با اطلاعات جدید به عرف رفتار جامعه و یا رفتار دیگران مراجعه می نمایند. بر این اساس، می توان استدلال کرد شرکت های درگیر (Ipo) و موسسات تامین سرمایه در خصوص ارزش ذاتی (Ipo) با عدم اطمینان مواجه بوده و برای تعیین قیمت عرضه به (Ipo)های گذشته همان صنعت رجوع می کنند. سرمایه گذاران نیز به واسطه فقدان سوابق معاملاتی، عملکرد (Ipo)های گذشته همان صنعت را برای (Ipo) جدید متصور شده و با پیروی جو بازار، از خرد جمعی تبعیت کرده و به سوابق تصمیمات شرایط مشابه رجوع می کنند. جهت آزمون نظریه اخیر نمونه ای متشکل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 1382 تا 1394 در چارچوب رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصله موید رابطه معنادار بازدهی غیرعادی (Ipo)ها است که به منزله تاثیر عملکرد قیمتی (Ipo)های گذشته بر عرضه اولیه جدید است. معناداری رابطه میان عوامل بنیادین شامل نسبت های قیمت به سود، قیمت به ارزش دفتری، سرمایه به کل دارایی و سرمایه به درآمد عملیاتی (Ipo)های یک صنعت حاکی از تایید نظریه قیاس اجتماعی در قیمت گذاری (Ipo) است.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  39
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  179
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های بازارهای گرم و سرد عرضه های اولیه عمومی در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظورآزمون فرضیه ها از روش رگرسیون لاجیت و رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده می گردد. نمونه این پژوهش متشکل از 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در فاصله زمانی سال های 1380 تا 1392 برای نخستین بار عرضه عمومی اولیه شده اند. یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین دوره انتشار داغ و قیمت گذاری کمتر از واقع است. شواهد حاصله موید رابطه معکوس بازار داغ با سطح فعالیت بازار قبل از عرضه و رابطه مثبت بین ریسک عرضه های اولیه و دوره های انتشار داغ است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد با وجودی که بین پدیده انتشار داغ و قیمت گذاری کمتر از واقع رابطه معناداری وجود ندارد، اما یک رابطه پیشرو پسرو بین قیمت گذاری کمتر از واقع و بازار داغ دیده می شود که حاکی از محتوای اطلاعاتی بازده اولیه بالا درباره حجم (Ipo) های آتی است. همچنین نتایج حاصله موید آن است که شرکت های عرضه شده در بازارهای داغ، ریسک بالا تر و عملکرد پایین تری دارد. همچنین واریانس مقطعی بازده غیرعادی بلندمدت این گونه شرکت ها، پایین تر است. مضافا این که نتایج حاصل از پژوهش نسبت به تعریف سنجه بازار داغ حساس است.

آمار یکساله:  

بازدید 179

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
litScript