نتایج جستجو

24

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

Eshghinejad p. | Farnoush h.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  17
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9892
 • دانلود: 

  5996
کلیدواژه: 
چکیده: 

Bioglass-graphene oxide composites can be served as an appropriate alternative for bone implant applications due to its specific mechanical properties. In this study, the 45S5 bioactive glass (BG)-graphene oxide (GO) composite containing 2wt% GO was deposited on the Ti-6Al-4V alloy substrate via the electrophoretic deposition process (EDP). The synthesized GO was incorporated into BG coating to improve the mechanical properties. The phase, structural agents, microstructure, and composition were investigated by X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), and scanning electron microscopy (SEM) equipped with energy dispersive spectroscopy (EDS), respectively. The micro scratch test with a progressive load was applied to study the adhesion and fracture toughness of coatings based on a linear elastic fracture mechanics model. micro scratch results showed the highest critical distances of crack initiation and delamination, critical contact pressures (Pc1 and Pc2= 4. 80 and 5. 37GPa, respectively), and fracture toughness (KIC= 0. 885 MPa. m1/2) for BG-GO composite coatings.

آمار یکساله:  

بازدید 9892

دانلود 5996 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  91
 • صفحه پایان: 

  101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

هدف از این پژوهش، ساخت و مشخصه یابی پودر نانوکامپوزیتی از شیشه زیست فعال 45S5/فلوئورآپاتیت (FA) می باشد. نانوکامپوزیت ها حاوی 10، 15 و 20 درصد وزنی فلوئورآپاتیت با روش سل-ژل سنتز شدند. از آنالیزهای XRD و FTIR جهت مشخصه یابی و ارزیابی نانوکامپوزیت های تولید شده، استفاده شدند. نتایج بدست آمده از آنالیزهای XRD و FTIR نشان دهنده سنتز موفقیت آمیز نانوکامپوزیت های 45S5/FA با خلوص فازی بالا است. نتایج استحکام فشاری افزایش استحکام تا نمونه حاوی 15%، FA را نشان داد. جهت بررسی سمیت سلولی از آزمون MTT (3-(4, 5-Dimethylthiazol-2-Yl)-2, 5-Diphenyltetrazolium Bromide) بهره گرفته شد نتایج این بخش نشان دهنده عدم سمیت سلولی نمونه ها، کاهش میزان زنده مانی پس از هفت روز بود. کمترین میزان زنده مانی مربوط به نمونه فلوئور آپاتیت خالص بود.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  157
 • بازدید: 

  1669
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1669

دانلود 912 استناد 157 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  297
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

به منظور افزایش عمر اعضای پیوندی، بر روی سطح آن ها پوشش هایی مانند شیشه های زیست فعال ایجاد می شود تا از خوردگی آن ها در محیط های بیولوژیکی جلوگیری شود. در این تحقیق، پوشش شیشه زیست فعال 45S5 بر روی زیرلایه فولاد زنگ نزن 316L به روش سل- ژل ایجاد شد و خواص و ویژگی های پوشش با روش های مختلف بررسی شد. با توجه به نتایج آزمون XRD، پوشش تف جوشی شده در دمای 600oC به مدت زمان 5 ساعت، از نوع بی شکل حاوی مقادیر اندکی از فاز بلورین Na2Ca2Si3O9 بود. تصویرهای میکروسکپ الکترونی روبشی نشان دادند که با افزایش تعداد مراحل غوطه وری، ترک هایی بر روی سطح پوشش ایجاد می شود. نتایج آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک در محلول SBF در دمای 37oC نیز نشان دهنده افزایش مقاومت به خوردگی زیرلایه پوشش داده شده با شیشه زیست فعال بود.

آمار یکساله:  

بازدید 297

دانلود 118 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

PROGRESS IN BIOMATERIALS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  77
 • صفحه پایان: 

  89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16942
 • دانلود: 

  23412
کلیدواژه: 
چکیده: 

This research study concerns the evaluations of nano-biocomposite ceramics’ characteristics and biocompatibility. A nanocomposite with 45S5 bioactive glass base has been synthesized by sol– gel method. The synthesized nanocomposites were characterized with the help of different techniques, using field-emission scanning electron microscope, X-ray powder diffraction, energy-dispersive X-ray spectroscopy to evaluate the crystal structure, microstructure, and the morphology of the nanocomposite. The results indicated that the synthesis of 45S5 bioactive glass– fluorapatite nanocomposites produced an average particle size of about 20– 30 nm and percentages of crystallinity of about 70– 90%. fluorapatite– 45S5 bioactive glass nanocomposites were characterized in terms of their degradation by determining the weight change percentages, pH changes, the ion release and in terms of bioactivity by checking the apatite layer formation using a solution of simulated body fluid (SBF). The results showed non-cytotoxicity and the formation of a thick apatite layer on the synthesized nanocomposites within 28 days after soaking in SBF. This is an indication of desirable bioactivity in the synthesized particles.

آمار یکساله:  

بازدید 16942

دانلود 23412 استناد 0 مرجع 2387
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  172
 • صفحه پایان: 

  185
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

سابقه و هدف: امروزه استفاده از سلول های بنیادی و نانو داربست ها در تمایز سلول های بنیادی، به عنوان یک راه کار درمانی مطرح می باشد. هدف از این پژوهش، ساخت و مشخصه یابی نانوداربست کامپوزیتی پلی ال لاکتیک اسید حاوی نانوذرات شیشه زیست فعال 5S45 آسیاب شده و سپس بررسی دقیق تر تاثیر این کامپوزیت در تکثیر و رشد سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان در محیط برون تنی بود. مواد و روش ها در یک مطالعه تجربی، نانو ذرات شیشه زیست فعال به روش ذوبی و آسیاب سیاره ای ساخته و سپس بر روی نانوالیاف پلی ال لاکتیک اسید الکتروریسی شده پوشش داده شد. خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی نانوداربست کامپوزیتی توسط آزمون های پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی رویشی، MTT، آکریدین اورنج و آلکالین فسفاتاز ارزیابی گردید. یافته ها: بررسی خواص فیزیکوشیمیایی نشان داد، ساختار شیشه زیست فعال ساخته شده و الیاف پلی ال لاکتیک اسید کاملاً در مقیاس نانو بوده و نانو ذرات به صورت یکنواخت بر روی بستر فیبری توزیع شده است. آزمایش های سلولی افزایش چشمگیر رشد، تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های استخوانی بر روی نانو داربست کامپوزیتی را تایید کرد. در آزمایش سنجش MTT، میزان حیات سلول بر حسب جذب نوری (OD) نمونه نانوداربست کامپوزیتی پس از 7 روز کشت، 2/0 ± 96/1 بیان شد، در حالی که نمونه کنترل، 08/0 ± 76/0 بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، نانوداربست کامپوزیتی فوق، سمیتی نداشته و از خواص زیست سازگاری مناسبی برخوردار است. علاوه بر آن، قابلیت استخوان سازی عالی دارد و در طب ترمیمی، جهت بازسازی بافت استخوان مفید خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 66 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  138
 • صفحه پایان: 

  144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9336
 • دانلود: 

  3871
کلیدواژه: 
چکیده: 

Objective: Bioactive glass 45S5 is a surface reactive glass-ceramic biomaterial, developed in 1969. BAG 45S5 with particle size of 20-60 nm has the ability of bone regeneration, broad spectrum antibacterial effect, repairs and replaces diseased or damaged bone. The aim of this study was to evaluate the antibacterial activity and determine MIC and MBC values of nano-BAG45S5 on Streptococcus mutans.Methods: In this study the in vitro Antibacterial activity of polycrystalline and glass forms of nano-BAG 45S5 was evaluated. Bacterial susceptibility to test materials was examined by antibiogram test. Afterwards MIC and MBC assays were conducted via broth dilution, disc diffusion and colony count methods.Results: Despite amorphous nano-BAG 45S5, poly-crystalline form had antibiogram negative test result. In broth dilution test, the optical absorbance of test dilution of 50mcg/ml and higher concentrations were equal to negative control’s optical absorbance and their inhibitory zone diameter were measured 10.0mm in disc diffusion test. No colony was observed on the culture media of test dilution of 200mcg/ml and higher concentrations.Conclusion: Streptococcus mutans (ATCC 35668) is not susceptible to poly-crystalline nano-BAG45S5. Amorphous nano-BAG45S5 is bacteriostatic against Streptococcus mutans. MIC and MBC values for amorphous nano-BAG45S5 were 50 ppm and 200 ppm, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 9336

دانلود 3871 استناد 0 مرجع 0
litScript