نتایج جستجو

969

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

97

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1390
تعامل: 
 • بازدید: 

  21
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21

همکاران: 

-

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1395
تعامل: 
 • بازدید: 

  12
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12

نویسنده: 

نشریه: 

BMJ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  368
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  3584
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3584

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
نشریه: 

مطالعات سیاسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  21
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  511
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

با وقوع انقلاب اسلامی و تدوین متن قانون اساسی ِجمهوری اسلامی ایران، اصل 113 این قانون، با تعریفی که از وظایف رئیس جمهور ارائه می دهد، از اصول مهم این متن به شمار می رود. از آنجایی که از زمان تدوین این متن شاهد تفاسیر متعددی از این اصل هستیم، عده ای با برداشتی از اصل113، مدافع نظارت رئیس جمهور بر قانون اساسی هستند و در مقابل برخی با این برداشتِ از متن مخالفت می کنند. با توجه به اینکه اسلام فقاهتی گفتمان مسلط زمانه ی تدوین این اصل بوده است به نظر می رسد معنایی خاص در آن گنجانده شده که با گذشت زمان، این معنای خاص قطعیت خود را به قرائت های مختلف داده است. روش شالوده شکنی در اندیشه دریدا، در ارتباطی تنگاتنگ با واسازی متون قرار دارد و بر این عقیده است که معنای واحد شگل گرفته در یک متن در تقابل با دیگری به وجود می آید، حال تأکید مقاله حاضر بر این است که برای بررسی این متن (اصل113)، باید به زمانه تدوین متن رجوع کرد و روند شکل گیری معنای واحد و معناهای جدید را مشاهده نمود و تقابل معناهای درون این اصل را از طریق معنایابی بازخوانی کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 511

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ZAZOOLI M.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  424
 • بازدید: 

  5540
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5540

دانلود 3992 استناد 424 مرجع 0
نویسنده: 

AMINFAR H. | HAGHGOO M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (16)
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12140
 • دانلود: 

  18679
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this paper, a modified two-fluid model has been adopted to simulate the process of upward vertical subcooled flow boiling of refrigerant R-113 in a vertical annular channel at low pressure. The modified model considers temperature dependent properties and saturation temperature variation and was validated against a number of published low-pressure subcooled boiling experiments. The results show good agreement with experimental data including radial profiles of void fraction, phase velocities and liquid temperature. A sinusoidal axial distribution of wall heat flux was applied as well as constant wall heat flux. Results show that by increasing the wall heat flux, the bubble boundary layer will become thicker and the profiles of axial liquid velocity will gradually depart from those of singlephase flow.

آمار یکساله:  

بازدید 12140

دانلود 18679 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  28
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

AZO DYES WITH ONE OR MORE AZO GROUPS (-N=N-) CONSTITUTE THE LARGEST AND THE MOST DIVERSE GROUP OF SYNTHETIC DYES [1]. MANY OF THE DYES USED IN INDUSTRY ARE TOXIC AND CARCINOGENIC, AND DIFFICULT TO DECOLORIZE, OWING TO THEIR SYNTHETIC ORIGIN AND COMPLEX STRUCTURE AND IT IS PROVED THAT “ADVANCED OXIDATION PROCESS” IS SUITABLE FOR THE OXIDATION OF RECALCITRANT CONTAMINANTS SUCH AS DYES [2]. IN THIS WORK AG-DOPED ZNO PHOTOCATALYST WERE PREPARED BY MICROWAVE METHOD. THE STRUCTURAL AND MORPHOLOGIES OF THE SAMPLES WERE CHARACTERIZED BY X-RAY DIFFRACTION, SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM) AND FTIR. THE PHOTOCATALYTIC PROPERTY OF THE AG/ZNO IS EVALUATED BY PHOTODEGRADATION OF ACID BLUE 113 UNDER UV ILLUMINATION IN SEMI-BATCH REACTOR. THIS EXPERIMENT SHOWED THAT AG-DOPED ZNO HAS MUCH MORE PHOTOCATALYTIC PROPERTY THAN ZNO WHICH IS SYNTHESIZED BY THE SAME METHOD. THE EFFECT OF OPERATING PARAMETERS SUCH AS PH, CATALYST DOSE, DYE CONCENTRATION IS INVESTIGATED. STUDIES REVEALED THAT PH=7.5 AND CATALYST DOSE=0.15 G/L ARE OPTIMUM CONDITION FOR DECOLORIZATION OF 10 MG/L ACID BLUE 113. KINETIC STUDIES INDICATED THAT THE DECOLORIZATION PROCESS FOLLOW FIRST ORDER KINETICS.

آمار یکساله:  

بازدید 28

دانلود 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript