نتایج جستجو

82

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  816
 • دانلود: 

  290
چکیده: 

مقیاس حافظه وکسلر نسخه سوم (Wms-III) یک مجموعه آزمون مرکب است که به طور انفرادی اجرا می شود و برای درک بهتر بخش های مختلف حافظه بیمار طراحی شده است. این مقیاس است دامنه کاملی از کارکرد حافظه را به دست می دهد و با دقت بر پایه جدیدترین نظریه های موجود حافظه طراحی شده است. به دلیل این ویژگی معمولا آن را جزء اصلی هر سنجش کامل شناختی محسوب می کنند، به طوری که در رتبه بندی به عنوان نهمین آزمونی که از سوی روان شناسان بالینی استفاده می شود، بازتاب یافته است. این آزمون که بر پژوهش های نظری درباره فرایندهای حافظه استوار است، دارای معیاریابی عالی است و اغلب پژوهش ها نشان گر حمایت تجربی یکپارچه از آن است. این آزمون نسبت به هر دو نسخه اصلیWms  و Wms-R پیشرفت آشکاری به شمار می رود.

آمار یکساله:  

بازدید 816

دانلود 290
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  201
 • صفحه پایان: 

  210
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  252
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

مدل های بارش - رواناب مانند سیستم مدل سازی حوضه آب ریز (Wms) ابزاری مناسب برای شبیه سازی هیدرولوژیک حوضه های آب ریز می باشد. در این پژوهش پارامترهای مختلف و موثر در مدل سازی هیدرولوژیک حوضه آب ریز قروه مورد مطالعه قرار گرفته است. 5 هایتوگراف بارش و هیدروگراف های متناظر با آنها انتخاب شد. با استفاده از زیرمدل HEC-HMS و روش های سازمان حفاظت خاک آمریکا (SCS) و اشنایدر، هیدروگراف سیل حوضه شبیه سازی شده و سپس مورد واسنجی و صحت سنجی قرار گرفت. نتایج در مرحله صحت سنجی نشان داد که روش SCS در شبیه سازی دبی اوج هیدروگراف با داده های مشاهداتی تطابق بهتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 252

دانلود 175 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  89
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  16
 • صفحه شروع: 

  72
 • صفحه پایان: 

  82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 106 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

صدرالاشرفی س.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  7
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  27
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  805
 • صفحه پایان: 

  820
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

با توجه به خسارت های سالیانه ی سیلاب حوضه ی دز و عدم اطلاع از میزان آبی که در زیر حوضه های میانی به سیل اصلی اضافه می شوند، هدف این تحقیق، تعیین میزان مشارکت زیرحوضه های میانی در سیل خروجی و شناسایی مناطق سیل-خیز حوضه است. بنابراین با استفاده از شاخص SPI، مرطوب ترین دوره ی زمانی منطقه تعیین گردید. پس از آن، منطقه ی مورد مطالعه به یازده زیرحوضه تقسیم و شبیه سازی بارش رواناب منطقه به کمک نرم افزار Wms صورت گرفت. در نهایت به کمک حذف یک به یک زیر حوضه ها از روند شبیه سازی، سهم هر یک از زیرحوضه ها در سیل خروجی تعیین شد. نتایج نشان داد که زیرحوضه ی دوکوهه با کاهش 40 درصدی دبی پیک، مؤثرترین ناحیه در سیل خروجی است. پس از آن حمیدآباد با 35 درصد و سد دز با 15 درصد به ترتیب زیر حوضه هایی هستند که پتانسیل سیل خیزی بالایی دارند. همچنین به منظور حذف اثر مساحت زیرحوضه، اولویت بندی بر اساس سهم مشارکت مساحت واحد زیرحوضه ها در خروجی انجام شد و دوکوهه با 29 درصد، حمیدآباد با 25درصد و دزفول با 15 درصد مشارکت، به ترتیب رتبه های اول، دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 96 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  63
کلیدواژه: 
چکیده: 

مدل Wms از جمله سیستم های مدل سازی هیدرولوژیک و هیدرولیک مربوط به حوزه آبخیز است Wms می تواند از طرح خودکاری از مرزهای حوزه آبریز و مقدار رواناب حاصل ازب ارش را ارائه نماید. همچنین به کمک ویژگی های زهکشی سطح زمین و به دقت عوارض محاسباتی کمک می کند. این مدل اطلاعات رقومی ارتفاع و بانک اطلاعات داده های GIS را به منظور ایجاد مدل حوضه آبریز و پارامترهای آن ادغام می کند. این مقاله به بیان قابلیت های Wms می پردازد و از این مدل برای آنالیز حساسیت و تخمین دبی پیک ناشی از آن با توجه به شرایط رطوبتی خاک و زمان تمرکز (به روش SCS) در حوضه آبخیز خیرود واقع در شهرستان نوشهر در استان مازندران استفاده شده است. ابتدا با استفاده از نقشه های ارتفاعی با ساختار رستری (DEM) به کمک نرم افزار TOPAZ، آبراهه ها و شبکه رودخانه ای حوضه رسم و مرز حوضه وزیر حوضه ها مشخص شد و با همپوشانی نقشه فوق با نقشه های کاربردی اراضی و گروه های هیدرولوژیک خاک تهیه شده از حوضه مقدار CN زیر حوضه ها تخمین زده شده و با کمک مدل HEC-1 دبی پیک برای حوضه زیر حوضه حوضه ها محاسبه گردید در صورت تطابق دبی پیک مشاهده شده و دبی پیک محاسبه شده توسط مدل، روند یابی موج سینماتیک را از زیر حوضه ها به زیر حوضه پایانی و خروجی اعمال می نماییم و در صورت عدم تطابق داده های فوق آنالیز حساسیت CN را تکرار می نماییم تا به نتیجه مطلوب دست یابیم نتایج آنالیز حساسیت نشان داد که شرایط رطوبتی خاک فاکتوری مهم و تاثیر گذار در تخمین دبی پیک می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 63

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript