نتایج جستجو

145

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

15

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

هیدرولیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

در این مقاله با توسعه یک مدل هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) دو بعدی تراکم پذیر ضعیف، جریان ناشی از شارش تبادلی برای دو سیال با اختلاف چگالی کم شبیه سازی شده است. فرایند مدلسازی برای دو سیال با نسبت چگالی های بزرگتر از 0.9 و کوچکتر از 1.0 به انجام رسیده است. با توجه به اختلاف چگالی کم، در توسعه مدل دوفازی تغییر قابل توجهی در فرمول های کلاسیک SPH داده نشده است. در این حالت کافی است با یکسان گرفتن معادله حالت، چگالی مبنا و سرعت صوت را برای هر فاز جداگانه منظور کرد، به گونه ای که فشار مبنا برای هر دو سیال یکسان شود. همچنین مقداردهی دوباره به چگالی در هر چند گام زمانی برای هر فاز به صورت جدا محاسبه می گردد. جریان غیرلزج به وجود آمده دارای مشخصاتی مطابق با نتایج آزمایشگاهی است. مقایسه نتایج بیانگر این است که مدل توسعه یافته با دقت مناسبی قادر به شبیه سازی جریان های دو فازی با نسبت چگالی های نزدیک به یک می باشد. عمق جریان و پیشرفت جبهه جریان به عنوان پارامترهای انتخابی برای صحت سنجی انتخاب شده اند. تاثیر تغییرات اختلاف چگالی بر پدیده و میزان کارآیی روش با انجام یک سلسله شبیه سازی با نسبت چگالی و تفکیک پذیری مختلف سنجیده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

جهانی چگنی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  151
 • صفحه پایان: 

  161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  42
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: SMOOTHED PARTICLE HYDRODYNAMICS WAS BEGUN BY LUCY (1977) AND GINGOLD AND MONAGHAN (1977) FOR USE IN ASTROPHYSICS. OVER PAST TWENTY YEARS SPH HAS BEEN APPLIED TO VARIOUS AREAS IN CONTINUUM MECHANICS AND FLUID MECHANICS. IN 1994 MONAGHAN SHOWED THAT SPH COULD BE USED FOR FREE SURFACE FLOWS AND IT NEEDS NO SPECIAL TREATMENT TO SIMULATE FREE SURFACE PROBLEMS SUCH AS NEAR SHORE PROBLEMS [1,2].

آمار یکساله:  

بازدید 42

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  42
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

1. INTRODUCTION: SOIL DIKES ALONG COASTS ARE DESIGNED TO PROTECT HARBORS AND CITIES FROM WAVES SUCH AS TSUNAMI. HOWEVER, OVERTOPPING FROM THESE STRUCTURES IS AN OLD CONCERN AND STILL A NUMBER OF EVENTS OCCUR YEARLY CAUSING BOTH MONETARY AND HUMAN LOSSES. IN THIS PHENOMENON, FLOOD FLOWS AND BED CHANGES OCCUR SIMULTANEOUSLY…

آمار یکساله:  

بازدید 42

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11278
 • دانلود: 

  8545
کلیدواژه: 
چکیده: 

The current manuscript presents the validation of Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) techniques for wave generation by underwater explosion, utilizing the so-called Duals Physics numerical model. This numerical method is used to analyze generated waves which are initiated by man-made or natural explosions below free surface level of sea. In spite of the modeling limitations (e.g. absence of open boundary conditions), reasonable agreement is accomplished with predictions of the existing formula as well as experimental results. This proved that SPH techniques such as incorporated in Duals Physics are becoming a suitable alternative to existing classical approaches to this particular water waves problem. It is also provided an inherently more accurate computational for the prediction of wave characteristics generated by underwater explosions.

آمار یکساله:  

بازدید 11278

دانلود 8545 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  61
 • دانلود: 

  7
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 61

دانلود 7
نویسنده: 

FARAHANI M.H. | AMANIFARD NIMA | HOSSEINI S.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  (4 TRANSACTIONS A: BASIC)
 • صفحه شروع: 

  359
 • صفحه پایان: 

  368
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6737
 • دانلود: 

  21181
چکیده: 

In this paper, a new smoothed particle hydrodynamics (SPH) algorithm for simulation of elastic-plastic deformation of solids was proposed. The key point was that materials under high velocity impact (HVI) behave like fluids. This led to propose a method which was similar to the so called SPH-projection method, in which the momentum equations are solved as the governing equations. The method consisted of three steps. In the first step, a temporary velocity field was provided according to the relevant body forces. This velocity field was renewed in the second step to include the viscosity effect. Unlike the standard SPH method for elastic-plastic simulations, a Poisson equation was employed in the third step as an alternative for the equation of state in order to evaluate pressure by projecting the provisional velocity. This Poisson equation considered a trade-off between density and pressure which was utilized in the third step to impose the incompressibility effect. To illustrate the accuracy of this method a HVI problem was simulated. Results showed a good agreement with other previous works.

آمار یکساله:  

بازدید 6737

دانلود 21181 استناد 0 مرجع 0
litScript