نتایج جستجو

8

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (مسلسل 66)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از عوامل وجود عدم قطعیت در سیلاب های برآورد شده از مدل های بارش- رواناب، پارامترها و ساختار مدل بارش- رواناب و مقادیر ورودی مانند الگوی بارش می باشد. الگوی بارش از مهم ترین متغیرهای تصادفی ورودی به مدل های بارش- رواناب است. الگوی بارش دربرگیرنده مدت بارش، عمق بارش و نوسانات زمانی بارش در مدت رخداد آن می باشد. شناسایی دقیق متغیرهای تاثیرگذار بر الگوی بارش و بررسی عدم قطعیت های آن ها و در نهایت تحلیل این عدم قطعیت ها، کمک سودمندی در راستای تحلیل عدم قطعیت مدل سازی سیلاب می باشد.روش بررسی: در این مقاله سعی شده است با معرفی مدل (Rain Pattern Generator) Rpg که مبتنی بر شبیه سازی مونت کارلو و روش نمونه گیری خودکار می باشد، الگوی بارش متناسب با وقایع مختلف بارش در حوضه آبریز رودخانه سیمره با دقت مناسبی تولید گردد.بحث و نتیجه گیری: با بررسی نتایج مشخص می گردد که 90 درصد مدت بارش مشاهداتی در باند معنی دار تولیدی مدل Rpg و 98 درصد گام های زمانی الگوی بارش مشاهداتی در باند معنی دار الگوی بارش تولیدی توسط مدل Rpg قرار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 74 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4 (مسلسل 55)
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  262
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

هیدروگراف سیلاب یکی از اجزای مهم در تحلیل های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی می باشد. در طراحی سازه های آبی برآورد سیلاب طراحی با در نظر گرفتن عدم قطعیت کلیه متغیر های تصادفی از مباحث مهم می باشد. در روش های متداول با استفاده از سری زمانی پیک سیلاب لحظه ای مشاهداتی و برازش یک توزیع چگالی احتمال، پیک سیلاب بر آورد می گردد و عدم قطعیت سایر متغیر های تصادفی نظیر بارش، تلفات نفوذ، جریانات پایه و ... مد نظر قرار نمی گیرد.در این تحقیق سعی شده است با استفاده از تلفیق مدل تولید کننده استوکستیک بارش Rpg و مدل HEC-HMS و با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و با در نظر گرفتن عدم قطعیت متغیر تصادفی موثر بر سیلاب، هیدروگراف سیلاب در حوضه آبریز سد جامیشان تولید گردد.نتایج حاصل موید آن است که روش شناسی تولید سیلاب در این تحقیق با دقتی مناسب امکان تولید هیدروگراف سیلاب جهت سایر تحلیل های هیدرولوژیکی و یا طراحی سازه های آبی را دارد. به طوری که 100% حجم سیلاب ها، پیک سیلاب ها و هیدروگراف سیلاب های مشاهداتی در باند معنی دار سیلاب های تولیدی قرار دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 262

دانلود 116 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  17
 • بازدید: 

  472
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

در این مقاله کشش قیمتی تقاضای بنزین طی سالهای 1359 – 1381 بررسی شده و کشش پذیری تقاضای بنزین برای سالهای 1382 – 1394 پیش بینی شده است برای این منظور با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) تقاضای کل بنزین برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد تابع تقاضای کل بنزین که تابعی از قیمت حقیقی بنزین و تعداد خودروها است نشان می دهد که یک رابطه منفی و ضعیف میان قیمت حقیقی بنزین و تقاضای کل بنزین وجود دارد، به طوری که یک واحد افزایش در قیمت حقیقی بنزین (200 ریال قیمت اسمی) منجر به کاهش سالانه 18.5 واحد (1850 میلیون لیتر) در تقاضای بنزین می شود. این رابطه ضعیف تا حدی به دلیل آن است که دولت همواره قیمت بنزین را پایین تر از قیمتهای تعادلی بین المللی نگه داشته و در اکثر سالها افزایش قیمت بنزین کمتر از تورم بوده است. در نتیجه، کاهش تقاضا در قبال افزایش قیمت بنزین محدود شده است. برای پیش بینی میزان کشش پذیری تقاضای بنزین در هر سه سناریوی عنوان شده تورمی 5، 8 و 22 درصدی در لایحه چشم انداز برنامه چهارم توسعه سه حالت (10، 30 و 50 درصد) برای افزایش مداوم قیمت اسمی بنزین تا سال 1394 در نظر گرفته شده است. بر اساس این محاسبات افزایش سالانه 10 درصدی قیمت اسمی بنزین تاثیر مثبتی بر کشش پذیری تقاضای بنزین نداشته و تا پایان دوره پیش بینی، همچنان، کشش تقاضای بنزین کاهش یافته و روند نزولی آن ادامه می یابد. افزایش سالانه 30 درصدی قیمت اسمی بنزین در سناریوهای رشد سریع و مطلوب به طور تدریجی افزایش کشش پذیری تقاضای بنزین را موجب می شود و در سالهای پایانی دوره پیش بینی (0.5-) می رسد. با افزایش سالانه 50 درصد در قیمت اسمی بنزین کشش پذیری در هر سه سناریو سریع تر رخ داده است. به طوری که در سالهای 1390 و 1391 آستانه کشش پذیری نیز مشاهده می شود. طبقه بندی JEI: L91

آمار یکساله:  

بازدید 472

دانلود 147 استناد 17 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  482
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

خرج گودها، مواد منفجره با قابلیت نفوذ بالا است و برای اهداف نظامی و غیرنظامی استفاده می شود. در کاربردهای غیرنظامی خرج گود در کارهای تخریب، حفاری نفت و معدن استفاده می شود. در کاربردهای نظامی، خرج گودها در برابر انواع مختلف زره و همچنین سازه های امن استفاده می شود. تحلیل مسائل شکل گیری و نفوذ پرتابه های حاصل از خرج گود دارای پیچیدگی های زیادی است که انفجار خرج، انتشار موج شوک درون خرج و اصابت موج به لاینر، تغییر فرم لاینر، شکل گیری پرتابه و در پایان اصابت آن به سطح هدف و نفوذ در آن تا توقف کامل را شامل می شود. با توجه به پیچیدگی رفتار هدف بتنی در هنگام نفوذ جت، به مدل هایی نیاز است که بتواند اثر تغییرشکل های بزرگ، فشار هیدرواستاتیک و نرخ کرنش بالا و گسیختگی را مدلسازی نماید. اگر چه مراجعی در مورد شبیه سازی نفوذ برخی خرج گودها در اهداف فولادی منتشر شده است ولی در خصوص نفوذ خرج گود در اهداف بتنی، مرجع کاملی یافت نشد. هدف اول از این تحقیق ارائه یک روش شبیه سازی عددی مطمئن به وسیله نرم افزارهای موجود بر روی نفوذ خرج گود Rpg-7 در اهداف بتنی است. بدین منظور در سه مرحله نتایج شبیه سازی ها با نتایج آزمایشگاهی موجود مورد مقایسه قرار گرفت که شامل تشکیل جت، نفوذ جت در اهداف فولادی و رفتار هدف بتنی در مقابل نفوذ است. هدف دوم پژوهش، تعیین ضخامت ایمن هدف، از جنس بتن معمولی در مقابل نفوذ جت Rpg-7 و بررسی رفتار این نوع بتن به لحاظ عمق نفوذ، شعاع حفره و گسیختگی در وجوه جلویی و پشتی هدف است.

آمار یکساله:  

بازدید 482

دانلود 189 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  120
 • صفحه پایان: 

  124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13669
 • دانلود: 

  5984
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: At present, differentiation between exudative and transudative pleural effusion is based solely on laboratory measures and is time-consuming. Asimple bedside method would be of great help to differentiate between these two types of effusions.We present a new method for this purpose assessed in 46 patients.Methods: Standard laboratory tests and our method were tested using the same fluid samples in 46 patients with pleural effusion. Aprincipal in physics called the capillary tube law (h=2a/Rpg) was used to compare the samples. The imbibition of the fluid level less than 15mm signified exudate and greater than 15mm signified transudate.Results: Our data shows that this method is 74% sensitive and 89.4% specific compared to the standard method when analyzed statistically by the chi-square and Kappa agreement (Cronbach’s K) tests.Conclusion: The capillary tube test has an acceptable validity for bedside diagnosis of exudative or transudative effusions.

آمار یکساله:  

بازدید 13669

دانلود 5984 استناد 0 مرجع 0
litScript