نتایج جستجو

1635

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

164

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 6)
 • صفحه شروع: 

  397
 • صفحه پایان: 

  401
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحه شروع: 

  929
 • صفحه پایان: 

  938
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 49 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

مظفری محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پیاپی 54)
 • صفحه شروع: 

  117
 • صفحه پایان: 

  130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  222
 • دانلود: 

  253
چکیده: 

در این مقاله مدل های تخصیص منابع مرکزی بر اساس کارایی ارزش در (Dea) و (Dea)-R پیشنهاد می شود. به طور کلی اگر داده های ورودی و خروجی واحد های تصمیم گیرنده در دسترس باشند، مدل های (Dea) علاوه بر کارایی واحدها، الگوی واحدها را روی مرکز کارایی معرفی می کنند، اما اگر داده ها فقط نسبتی از داده های ورودی به داده های خروجی یا بالعکس باشند، آنگاه مدل های (Dea) نمی توانند کارایی و الگوی واحدها را مشخص کنند. از این رو مدل های (Dea)-R مشکل را حل می کنند. مدل های تخصیص منابع مرکزی با یک مساله برنامه ریزی خطی می توانند تصویر تمام واحدهای تصمیم گیرنده را روی مرز کارایی به دست آورند. از این رو در این مقاله با استفاده از مدل های CRA بر اساس کارایی ارزش (با در نظر گرفتن واحد هایی که مدیر به عنوان MPS معرفی می کند) تصویر واحدهای ناکارا در (Dea) و (Dea)-R به دست آورده می شود. در خاتمه مطالعه کاربردی برای شرکت های تولیدی پوشاک از یک برند خاص ارایه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 222

دانلود 253 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

FARE R. | GROSSKOPF S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  49
تعامل: 
 • استنادات: 

  1266
 • بازدید: 

  10237
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10237

دانلود 3936 استناد 1266 مرجع 0
نویسنده: 

مظفری م.ر.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  241
 • صفحه پایان: 

  254
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  40
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 40 استناد 0 مرجع 1360
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  213
 • صفحه پایان: 

  228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  351
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

امروزه نظام بانکداری کشور با توجه به موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش های جدیدی همچون ورود بانک های خارجی، شروع به کار بانک های خصوصی و افزایش فعالیت های موسسه های مالی و اعتباری رو به روست، بنابراین بانک های کشور برای بقا و رقابت در این محیط پویا، نیاز دارند که به وضعیت منابع انسانی خود که از ارکان اصلی آنها است، توجه بیشتری کنند؛ چرا که عملکرد منابع انسانی هر سازمان است که می تواند باعث بقا و یا نابودی آن سازمان شود. بنابراین در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد منابع انسانی پرداخته شده است و سپس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ((Dea)) که از روش های متداول ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف است، کارآیی، رتبه، مقادیر مازاد شاخص های ورودی، مقادیر کمبود شاخص های خروجی و شاخص های بحرانی شعب بانک مورد مطالعه مشخص شده است. با توجه به این مطلب که بسیاری از شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان بر پایه داده های کیفی هستند، با استفاده از روش (Dea) Fuzzy عدم قطعیتی که در مورد شاخص های کیفی وجود دارد، در مدل وارد شده و سپس کارآیی و رتبه بندی شعب مشخص شده است. برای مقایسه نتایج رتبه بندی واحدها از دو روش (Dea) (قطعی) و) (Dea) Fuzzy فازی) از مقادیر همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که این مقادیر در مورد شعب بانک مورد مطالعه، حاکی از تصدیق و تعیین اعتبار نتایج روش) (Dea) قطعی) بر اساس روش (Dea) Fuzzy (فازی) است.الگوهای ارائه شده در این مقاله، می تواند برای رتبه بندی، بررسی نقاط ضعف و قوت عملکرد منابع انسانی و ارائه راهکارهای بهینه در زمینه عملکرد منابع انسانی در همه شعب بانک ها مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 351

دانلود 172 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

GUO P. | TANAKA H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1998
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  517
 • صفحه پایان: 

  521
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  4073
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4073

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
litScript