نتایج جستجو

3178

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

318

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1996
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  480
 • صفحه پایان: 

  487
تعامل: 
 • استنادات: 

  157
 • بازدید: 

  1550
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1550

دانلود 912 استناد 157 مرجع 0
نویسنده: 

GARSID P. | WYETH P.

نشریه: 

STUDIES IN CONSERVATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  157
 • بازدید: 

  2246
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2246

دانلود 912 استناد 157 مرجع 0
نویسنده: 

THYGESAN L.G. | LOKKE M.M. | MICKLANDER E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  50
 • صفحه پایان: 

  57
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  1833
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1833

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
نویسنده: 

CARDENAS G. | MIRAND S.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  291
 • صفحه پایان: 

  295
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  5702
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5702

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  91
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  192
 • صفحه پایان: 

  197
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  248
 • دانلود: 

  263
چکیده: 

واکنش پذیری زیاد ترکیب اورانیوم هگزافلوراید عامل تولید ناخالصی هیدروژن فلوراید در فرایند صنعت غنی سازی می باشد. حضور این گاز مزاحم سبب برهم خوردن معادلات غنی سازی اورانیم می گردد، به همین دلیل اندازه گیری گاز هیدروژن فلوراید در بافت اورانیم هگزا فلوراید به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در صنعت غنی سازی، با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز صورت گرفته است. با استفاده از سیستم ورودی طراحی شده و سل گازی انعکاسی 10 متری، امکان آنالیز هیدروژن فلوراید در شرایطی بهتر از روش استاندارد ASTM میسر شد. کاهش چشم گیر میزان مصرف اورانیم هگزافلوراید (به میزان 80 درصد)، حذف به کارگیری ازت مایع در آماده سازی نمونه، ساده سازی روش نمونه گیری، از نتایج بهینه سازی روش می باشد. از بین پنج استاندارد و مقررات بین المللی موجود، ملاحظات استاندارد ISO/IEC 17025 مد نظر قرار گرفته و پارامترهای صحه گذاری از قبیل خطی بودن، صحت، دقت، حد تشخیص، حد اندازه گیری کمی و عدم قطعیت نتایج نیز برای تأثیر اثر خطاهای موجود مورد بررسی قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 248

دانلود 263 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1997
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  480
 • صفحه پایان: 

  486
تعامل: 
 • استنادات: 

  314
 • بازدید: 

  3263
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3263

دانلود 912 استناد 314 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20131
 • دانلود: 

  7259
کلیدواژه: 
چکیده: 

Miconazole is an imidazole antifungal agent, commonly applied topically to the skin or mucous membranes. The aim of this study was to examine the alternative method for gaining mechanism or the bimolecular changes caused by the possible teratogenic effects of Miconazole on mice fetus brain tissue using Ftir-Microspectroscopy. The mice were injected with Miconazole (60 mg/Kg) on gestation day 9. Fetuses were dissected on day 15 of gestation and morphological and histological studies on the fetus were carried out. Sections (10 mm) of control and Miconazole treated fetus brain tissue were used for Ftir measurement in the mid- infrared region. The results were shown by spectra 2nd derivative and also subtracting from control spectra. A lower intensity in the lipid (2800-3000 cm-1) and amid I (1600-1800 cm-1) regions of Miconazole treated mice fetus brain tissue was observed compared to the control mice fetus brain tissue. No major spectral shifting was observed at amide I band, amide II band and nucleic acid regions. As a conclusion, Ftir-Microspectroscopy can be a useful tool for teratogenic measurement with a unique ability to identify the modified bimolecular structures in mice fetus tissues.

آمار یکساله:  

بازدید 20131

دانلود 7259 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript