نتایج جستجو

133

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

14

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (پی در پی 27)
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  223
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

زمینه و هدف: تالاسمی ماژور یک بیماری ژنتیکی است و تجویز خون در این بیماران حیاتی می باشد. تجویز خون در 2 یا 3 دهه اخیر باعث افزایش طول عمر این بیماران شده است. با افزایش طول عمر، عوارض تجمع آهن در این بیماران بیشتر به چشم می خورد. عوارض غدد درون ریز که در گذشته شایع نبود، در حال حاضر یکی از مشکلات شایع در این بیماری می باشد. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی دیابت و تست تحمل گلوکز در بیماران تالاسمی ماژور 10 تا 27 ساله در تبریز انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی روی 56 بیمار تالاسمی ماژور 27-10 ساله انجام شد. مشخصات فردی، درمان دارویی، سن شروع تزریق خون، میزان تزریق خون، سن شروع درمان با دسفرال، میزان دسفرال دریافتی، سابقه فامیلی دیابت، میزان آهن، TIBC و فریتین در پیدایش اختلالات تحمل گلوکز مورد بررسی قرار گرفتند. برای تشخیص دیابت، گلوکز ناشتای مختل و تست تحمل گلوکز مختل آزمایش FBS و (Ogtt) انجام شد.یافته ها: فراوانی دیابت در این مطالعه 8.9 درصد تعیین گردید. همچنین در 28.6 درصد تست گلوکز ناشتای مختل دیده شد. تست تحمل گلوکز مختل در 7.1 درصد موارد تعیین شد.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که علی رغم درمان با دسفرال در بیماران تالاسمی ماژور فراوانی دیابت، گلوکز ناشتای مختل و اختلال تحمل گلوکز در بیماران تالاسمی ماژور بالاتر از جمعیت عمومی است. بیماران تالاسمی خصوصا در سنین بالاتر از 10 سال بایستی به طور منظم تحت بررسی غدد مترشحه داخلی قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 223

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  8
 • صفحه پایان: 

  15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

AFARIDEH BEHROOZ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

INTRODUCTION AND OBJECTIVES DIABETES IS THE MOST COMMON METABOLIC DISEASE IN WHICH BLOOD GLUCOSE LEVELS ARE INCREASED. DIABETES HAS TWO TYPES, TYPE I AND TYPE II. TYPE ONE DIABETES OCCURS MOSTLY IN YOUNG AGE.TYPE TWO DIABETES OCCURS MOSTLY IN ADULTS WITH HIGH PERCENT (NEARLY 90%). BECAUSE OF THE OBVIOUS SYMPTOMS OF TYPE ONE DIABETES AND ITS LOW PERCENTAGE IN TOTAL DIABETES, SCREENING TESTS DON’T HAVE IMPORTANT ROLE IN REDUCING ITS INDIVIDUAL, SOCIAL AND ECONOMIC EFFECTS. HOWEVER, TYPE II DIABETES AND ITS ASYMPTOMATIC PROCESS, AND ALSO IT’S SLOW PROGRESS AND INCLUDE THE HIGHEST PERCENTAGE OF DIABETIC PEOPLE, THEREFORE, PERFORMING THE SCREENING TESTS FOR THIS TYPE IS VERY IMPORTANT.TIMELY DIAGNOSIS AND PREVENTION AND PROPER EDUCATION (SUCH AS DIET, EXERCISE AND WEIGHT CONTROL, ETC.) THEREFORE, IN THIS STUDY WE EVALUATED THE IMPORTANCE OF ORAL GLUCOSE TOLERANCE TEST ((Ogtt)) AND HBA1C IN PRE-DIABETES SCREENING. METHOD AND MATERIALS THE STUDY WAS PERFORMED BETWEEN 2012 AND 2013 IN TEHRAN, 367 PERSONS WERE CHOSEN THAT THEY AGES WERE BETWEEN 30 AND 50, AND THEY HAD FASTING BLOOD SUGAR LEVELS IN RANGE OF 100 TO 110 MG/DL, AND THEY WERE OVERWEIGHT AND MODERATELY OBESE (BMI>25).

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  85
 • صفحه پایان: 

  97
تعامل: 
 • استنادات: 

  18
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 23 استناد 18 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  161
 • صفحه پایان: 

  167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

مقدمه: در بیماران تالاسمیک، هموسیدروز می تواند به افزایش پژواک‌زایی (echogenicity) پانکراس در سونوگرافی (پژواک نگاری)، درگیری سلولهای بتا و دیابت منجر گردد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط نمای سونوگرافی پانکراس با حساسیت به انسولین در زمان انجام(Ogtt)  در کودکان 10-20 ساله تالاسمیک است.روشها: پس از حذف بیماران دارای دیابت یا سابقه فامیلی آن، 42 کودک مبتلا به بتاتالاسمی ماژور انتخاب و پس از تعیین پژواک‌زایی پانکراس به وسیله سونوگرافی، بیماران به دو گروه با پژواک‌زایی بالا (تعداد=21) و طبیعی (تعداد=21) تقسیم شدند. سپس (Ogtt) در آنان انجام و شاخص‌های حساسیت به انسولین (ISI) و نسبت انسولین به گلوکز ناشتا و نیز غلظت فریتین سرم تعیین گردید. در23 کودک طبیعی نیز آزمایشهای مذکور به جز فریتین انجام شد و نتایج با استفاده از آزمونهای t-test وANOVA  مورد آنالیز قرار گرفت.یافته‌ها: در دو گروه با پژواک‌زایی بالا و طبیعی اختلاف میانگین فریتین سرم معنی‌دار بود (P<0.05). اختلاف میانگین گلوکز و انسولین در بین گروهها با تمایل به افزایش در گروه بیماران با پژواک‌زایی بالا، معنی‌دار نبود. بین فریتین و ISI در گروه با پژواک‌زایی بالا رابطه معنی‌دار وجود داشـت. 28.6% بیماران با پژواک‌زایی بالا IFG داشتند (P<0.05).نتیجه‌گیری: نظر به وجود تمامی موارد IFG در گروه با پژواک‌زایی بالا و رابطه بین فریتین و ISI در این گروه، شاید بتوان از سونوگرافی پانکراس برای تشخیص مراحل ابتدایی دیابت در بیماران تالاسمیک استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  10
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  ضمیمه 4 (ویژه نامه دیابت)
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  235
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

سیگار کشیدن سر دسته علل قابل پیشگیری مرگ و میر در جامعه است. مطالعات اخیر حاکی از نقش سیگار در بروز بیماری دیابت می باشد و در جهت شناخت بهتر اثرات متابولیک سیگار، این مطالعه به مقایسه منحنی تحمل گلوکز خوراکی و حساسیت به انسولین در سیگاریها نسبت به افراد سالم می پردازد. با انجام یک مطالعه توصیفی – مقطعی (Cross-Sectional) 48 مرد سیگاری داوطلب با 48 مرد غیرسیگاری که از نظر سن و BMI همسان شده بودند، از نظر سطح زیر منحنی تحمل گلوکز خوراکی و اندازه انسولین پلاسما و برآورد نمایه حساسیت به انسولین مورد مقایسه قرار گرفتند. سطح زیر منحنی تحمل گلوکز خوراکی (600.6±129 در برابر 696.6±172mg/ml) و سطح زیر منحنی انسولین (155.3±57 در برابر 248.4±199) و انسولین پلاسما (11.4±4.2Pg در برابر 14.5±7.4) بطور معنی دار در گروه سیگاریها پایین تر از گروه غیرسیگاریها بود. نمایه حساسیت به انسولین در گروه سیگاریها با میانگین برابر 0.82±0.15 پایین تر از گروه غیرسیگاریها با میانگین 0.9±0.24 بود (P<0.05). پایین تر بودن نمایه حساسیت به انسولین در گروه سیگاریها، نشانگر افزایش مقاومت به انسولین در این گروه می باشد که این موضوع با وجود مشاهده سطوح پایین میزان انسولین و سطح زیر منحنی تحمل گلوکز در آنها، همچنان مشاهده می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 235

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
litScript