نتایج جستجو

122

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

13

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  209
 • صفحه پایان: 

  214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13084
 • دانلود: 

  6943
کلیدواژه: 
چکیده: 

Economic valuation of water is useful in the administration and management of water. Population growth and urbanization caused municipal water demand increase in Iran. Limited water resource supply and urban water network capacity raised complexity in water resources management. Present condition suggests using economic value of water as a criterion for allocating policies and feasibility study of urban water supply projects. This study use contingent valuation method for determining economic value of drinking water in Kohkiloye & Boyerahmad province. Required data set were obtained from 177 questionnaires by applying stratified random sampling in 2011 year. From 136 investigated urban households 111 ones are willing to pay more for qualified drinking water. Also, from 41 investigated rural households only 3 ones are willing to pay more for qualified drinking water. Results indicated that economic value of drinking water is 6877 Rial per cubic meter.

آمار یکساله:  

بازدید 13084

دانلود 6943 استناد 0 مرجع 424
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  37
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  276
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

شهرستان زابل از مناطق توریستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان می باشد.هدف از مطالعه حاضر برآورد ارزش اکوتوریستی شهر سوخته با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط می باشد. برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لوجیت به روش حداکثر راست نمایی برآورد گردید. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 150 بازدیدکننده از منطقه مذکور جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که 75 درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از این مکان تاریخی می باشند. همچنین، متغیرهای موهومی جنسیت، سطح تحصیلات، درآمد ماهیانه فرد، گرایش حفاظتی فرد و فاصله محل زندگی فرد از شهرسوخته نشان داد که متغیرهای یادشده اثر مستقیم و مثبت بر تمایل به پرداخت در افراد نمونه مورد بررسی دارند. علامت منفی ضریب رگرسیون سه متغیر، قیمت پیشنهادی، سن پاسخگو و تعداد اعضای خانواده بیانگر معکوس بودن اثر متغیرهای یاد شده بر وجود تمایل به پرداخت در افراد نمونه بود. نتایج حاصل بیانگر این است که میزان میانگین تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و گردشگران 4140 ریال است. لذا با توجه به اهمیت تاریخی شهرسوخته و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، پیشنهاد می شود که برنامه ریزان و مسوولان برای توسعه گردشگری و افزایش تعداد بازدیدکنندگان و توریست ها و بالا بردن رفاه بازدیدکنندگان به این منطقه توجه بیشتری داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 276

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

این تحقیق با روش ارزش گذاری مشروط (Cvm) به منظور تعیین ارزش کالاها و خدمات غیر تجاری (غیر بازاری) حاصل از یک گونه به ارز ریالی انجام گردید که نمونه مطالعاتی آن ارزش گذاری اقتصادی درنای سیبری است. این روش بر اساس میزان ترجیح اشخاص در زمان تعریف می شود و آنرا با معیار WTP تعیین می کنند و بر مبنای مصاحبه است به طوری که از مخاطب در مورد حداکثر میزان تمایل به پرداخت ارزش کالاها یا خدمات محیط زیستی سوال می شود. روش های زیادی در رشته اقتصاد محیط زیست برای ارزش گذاری اقتصادی پایه ریزی و ابداع شده اند که هر کدام برای موارد مشخص کاربرد دارند ولی از بین کلیه روش ها تنها (Cvm) قادر است که کلیه ارزش های فاقد بازار را ارزش گذاری کند. این تحقیق در سه سطح مختلف: بومی، منطقه ای و کشوری صورت گرفت و کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار Minitab و نرم افزار Excell مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.نتایج حاکی از آن است که در محدوده بومی و منطقه ای نمونه های آماری قابل تعمیم دادن است ولی در سطح کل کشور نمی شود تعمیم داد.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  135
 • صفحه پایان: 

  155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

تالاب ها یکی از کلیدیترین اکوسیستم های طبیعی هستند که در طول زمان میزان بالایی از تخریب را تجربه کرده اند. یکی از دلایل تخریب این منابع را می توان به دلیل ناکارآمدی نظام های اقتصادی در ارزش گذاری درست آنها دانست که نتیجه آن، تقویت تفکر رایگان بودن این خدمات و استفاده بی رویه از چنین منابعی بوده و باعث وارد شدن آسیب های بازگشت ناپذیر به آنها شده است. براین اساس، شاید نخستین گام در حفاظت از چنین منابعی، ارائه تخمینی قابل اعتماد از ارزش واقعی آنها جهت ارتقای سطح آگاهی ذی نفعان و بهره برداران مربوطه باشد. پژوهش حاضر را باید تلاشی برای ارزیابی میزان تمایل به پرداخت مردم استان اردبیل جهت حفاظت از دریاچه شورابیل با استفاده از رویکرد ارزش گذاری مشروط ((Cvm)) به شمار آورد که با تکیه بر طراحی و تکمیل پرسشنامه های مورد نیاز پژوهش پایه ریزی شده است. دراین راستا، تعداد 218 مورد پرسشنامه در تابستان 1395 در استان اردبیل تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که 53.21 درصد از پاسخ گویان تمایل دارند، به ازای هر یک از افراد خانواده خود، به طور میانگین 32135 ریال در سال جهت حفاظت از دریاچه شورابیل پرداخت کنند. با تکیه بر این نتایج، ارزش کل حفاظتی دریاچه شورابیل در مجموع 21.398 میلیارد ریال در سال و ارزش حفاظتی هر هکتار از آن 125.872 میلیون ریال در سال محاسبه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  79
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  58
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  256
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

مصرف کنندگان برای خرید کالاهای بادوام مصرفی (از جمله خودرو)، دو نوع مخارج متحمل می شوند. یکی مخارج ثابت و دیگری مخارج متغیر، به عنوان مثال، مخارج خرید یک دستگاه اتومبیل جزء مخارج ثابت و مخارج مربوط به خرید بنزین، تعمیرات، پرداخت حق بیمه جزء مخارج متغیر می باشد. در این مقاله سعی شده است با ارایه برخی شواهد نشان داده شود که در ایران، برعکس کشور های توسعه یافته مخارج ثابت، بالا و مخارج متغیر، پایین است. سپس از طریق روش (Cvm)، به دنبال تمایل مصرف کنندگان برای کاهش مخارج ثابت (کاهش قیمت خودرو) و افزایش مخارج متغیر (افزایش قیمت بنزین) بوده ایم. روش (Cvm) برای تخمین حداکثر تمایل به پرداخت مردم برای بنزین استفاده شده است، که بدین منظور، پرسش نامه ای طراحی شد و 1100 نفر از مردم که یا خودرو داشتند و یا در آینده ای نزدیک قصد خرید داشتند، در هفت کلان شهر تهران، اصفهان، شیراز، کرج، مشهد، تبریز و اهواز به صورت تصادفی مورد سوال قرار گرفتند. در این پرسش نامه، سوال (Cvm) روش قیمت پیشنهادی تکراری بود. نتایج به دست آمده نشان می دهند که مردم حاضرند در صورتی که قیمت خودرو (به عنوان مخارج ثابت) 30 درصد کاهش یابد، مبلغ 214 تومان برای هر لیتر بنزین پرداخت کنند. این مقدار می توانند راهنمای مناسبی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور برای تعیین بهای بنزین باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 256

دانلود 100 استناد 3 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  107
 • صفحه پایان: 

  118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

هدف این بررسی برآورد ارزش تفرجی ذخیره گاه جنگلی ارغوان در شهرستان ایلام با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. برای تعیین عوامل موثر بر احتمال تمایل به پرداخت وجه بازدیدکنندگان، الگوی لاجیت به روش حداکثر راست نمایی به کار گرفته شد. اطلاعات موردنیاز از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 245 بازدیدکننده از منطقه مذکور در سال 1393 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که 90 درصد از پاسخ گویان، حاضر به پرداخت مبلغی به منظور استفاده تفرجی از این منطقه جنگلی هستند. متغیرهای تحصیلات، درآمد افراد و سن دارای اثر معنی دار مثبت و متغیرهای مبلغ پیشنهادی، اندازه خانوار و تعداد دفعات بازدید از منطقه دارای اثر معنی دار منفی بر احتمال تمایل به پرداخت وجه پاسخ گویان بودند. میانگین تمایل به پرداخت وجه بازدیدکنندگان برای هر فرد 10202 ریال به دست آمد. ارزش تفرجی سالانه کل ذخیره گاه 15054352398.33 ریال برآورد شد که برای هر هکتار از آن 8855514 ریال به دست آمد. نتایج این بررسی نشان می دهد که افراد جامعه مورد بررسی نسبت به اهمیت منابع جنگلی آگاهی دارند و تمایل به پرداخت وجه قابل توجهی برای بهبود و توسعه این منابع برای استفاده های تفرجی و حفاظتی وجود دارد. نتایج این تحقیق می تواند شرایطی را برای سیاست گذاران و مسوولین منابع طبیعی استان ایلام به منظور حفاظت و حمایت بیشتر از این منابع جنگلی فراهم کند.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  77
 • صفحه پایان: 

  96
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  34
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 34

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript