نتایج جستجو

876

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

88

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    1
  • شماره: 

    1
  • صفحه شروع: 

    47
  • صفحه پایان: 

    51
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    105
  • دانلود: 

    42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    7
  • شماره: 

    1
  • صفحه شروع: 

    165
  • صفحه پایان: 

    179
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    97
  • دانلود: 

    58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2009
  • دوره: 

    4
  • شماره: 

    2
  • صفحه شروع: 

    55
  • صفحه پایان: 

    64
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    14344
  • دانلود: 

    11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1383
  • دوره: 

    6
  • شماره: 

    1
  • صفحه شروع: 

    83
  • صفحه پایان: 

    94
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    298
  • دانلود: 

    92
چکیده: 

سابقه و هدف: کپک Mold پاتوژن آسپرژیلوس فومیگاتوس (Aspergillus fumigatus) به‌عنوان یک میکروارگانیسم عامل انواع عفونت‌های ریوی به‌ویژه در افراد دارای ضعف سیستم ایمنی و هم‌چنین آلرژن، آلوده کننده مواد غذایی، مولد میکوتوکسین (Mycotoxin) و در نتیجه عامل میکوتوکسیکوز (Mycotoxicosis) مورد توجه می‌باشد. قدرت تولید انواع فسفولیپازها و به‌ویژه فسفولیپاز (PLB، Phospholipase B) از عوامل کلیدی در ویرولانس این قارچ بوده و کلونینگ و تعیین توالی ژن فسفولیپاز B2 PLB2B2 Phospholipose) جهت بررسی ویژگی‌های ژن سنتزکننده PLB2 در این میکروارگانیسم و مقایسه خصوصیات ژن و فرآورده آن با ژن مشابه سایر میکروارگانیسم‌ها انجام گردید.مواد و روش‌ها: DNA ژنومی آ. فومیگاتوس جدا شده از خلط یک بیمار مبتلا به آسپرژیلوزیس ریوی (Pulmonary aspergillosis)، استخراج و تلخیص شد و با استفاده از دژنراتیو(PCR (Degenerate PCR، یک قطعه اولیه از ژن plB2 به طول bp542 به‌دست آمد. سپس با استفاده از PCR برگشتی (IPCR،Inverse PCR )، قطعه طویل‌تری به طول bp1175 به‌دست آمد. توالی نوکلئوتیدی قطعه ژن ثانوی، متعاقب استخراج از ژل، خالص‌سازی، پیوند به وکتور مناسب، ترانسفورماسیون و نهایتا استخراج از سلول میزبان و تلخیص، تعیین و با تلفیق این توالی با توالی قطعه اولیه، سکوانسی به طول bp1529 حاصل گردید.یافته‌ها: آنالیز فرآورده PCR دژنراتیو اولیه و PCR برگشتی (IPCR) با بلاست(X (BLASTX، در سطح اسیدنوکلئیک، حداکثر 62% هم‌سانی با توالی نوکلئوتیدی ژن لیزوفسفولیپاز1 (LPL1) آسپرژیلوس اوریزه‌آ (A. oryza) و حداقل 39% هم‌سانی با توالی نوکلئوتیدی ژن فسفولیپاز(B (PLB کریپتوکوکوس نئوفرمنس Cryptococcus neoformans را نشان داد. نتیجه‌گیری: وجود ژن فسفولیپاز(B2 (PLB2 در ژنوم آ. فومیگاتوس و مشابهت بسیار زیاد قطعه توالی‌یابی شده با ژن فسفولیپاز سایر میکروارگانیسم‌های دارای قرابت فیلوژنیک و یا فاقد قرابت فیلوژنیک با این قارچ نشان‌دهنده انتقال محافظه‌کارانه آن در مسیر تکاملی از ژنوم دودمانی و هم‌چنین نقش اساسی آن برای بیماری‌زایی میکروارگانیسم می‌باشد. توالی نوکلئوتیدی حاصله می‌تواند برای کلون نمودن و تعیین توالی ژن کامل plB2 و تعیین خصوصیات پروتیین (آنزیم) حاصل از ژن و در نهایت طراحی و سنتز واکسن و یا داروی موثر بر علیه میکروارگانیسم، مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 298

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MARTINS M.L. | MARTINS H.M. | BERNARDO F.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2001
  • دوره: 

    64
  • شماره: 

    8
  • صفحه شروع: 

    1268
  • صفحه پایان: 

    1270
تعامل: 
  • استنادات: 

    157
  • بازدید: 

    2680
  • دانلود: 

    912
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2680

دانلود 912 استناد 157 مرجع 0
نویسنده: 

Moradtalab h. | NOOFELI M. | ZEIGHAMI H. | HAGHI F.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2019
  • دوره: 

    74
  • شماره: 

    1
  • صفحه شروع: 

    59
  • صفحه پایان: 

    67
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    18764
  • دانلود: 

    5714
کلیدواژه: 
چکیده: 

Whole-cell pertussis vaccine (wP) has been imperative and highly effective in preventing childhood deaths due to pertussis. Pertussis toxin is one of the virulence factors of Bordetella pertussis in all available pertussis vaccines. wP production in Razi Vaccine and Serum Research Institute is according to bioreactor culture of B. pertussis strains in B2 medium. The aim of this study was to evaluate B. pertussis strain 509 PT production in B2 and Thalen-IJssel (THIJS) media by Chinese Hamster Ovary (CHO) cell and enzyme-linked immunosorbent assay methods (ELISA). In the current study, B. pertussis strain 509 was cultured in B2 and THIJS media. Six samples were taken during the log growth phase within 2-3 h intervals (triplicate). The growth rate was calculated using opacity and the quantification of cell-associated and released PT measured by ELISA and CHO cell assays. THIJS medium was significantly showed an increase in the bacterial growth rate. During the first 29 h, bacterial concentrations in B2 and THIJS culture medium were 19 and 29 IOU, respectively. In THIJS medium, greater amount of pertussis toxin production was cell-associated. In B2 medium, maximum cellassociated toxin by ELISA and CHO cell assays were in the ODs of 1. 1 and 0. 9 and for THIJS medium in the ODs of 1. 6 and 1. 1, respectively. B. pertussis strain 509 in THIJS medium produced higher cell mass and cellassociated pertussis toxin than that of B2. It can be used for the production of whole-cell vaccine with higher pertussis toxin and accordingly using lower biomass per dose leading to the reduction of vaccine toxicity.

آمار یکساله:  

بازدید 18764

دانلود 5714 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1383
  • دوره: 

    0
  • شماره: 

    8
تعامل: 
  • بازدید: 

    238
  • دانلود: 

    3
کلیدواژه: 
چکیده: 

آفلاتوکسین از دسته سموم قارچی هستند که توسط گونه های خاصی از قارچ آسپریوژیلوس فلاووس و آسپریوژیلوس پارازیتیکوس بوجود می آیند. این سموم در اغلب مواد غذایی مثل حبوبات و غلات (بادام زمینی، دانه های روغنی و غیره) یافت میشود. پایداری و دوام آن در مواد غذایی باعث شده است که انسان و حتی حیوانات در معرض خطر آلودگی قرار گیرند. مصرف این سموم باعث اختلات آنزیمی، تغییرات مورفولوژیک در بافت کبدی مانند سیروز تا نکروز کبدی را سبب میشود. سمیت سلولی در محیط کشت بعنوان یکی از روشهای شناخته شده در سم شناسی بشمار می رود. هدف از این تحقیق نشان دادن سمیت سلول کبدی ناشی از اثر آفلاتوکسین های B1, B2, G1, G2 در شرایط In vitro میباشد. در این تحقیق ابتدا اثرات سیتوتوکسیک دوزهای مختلف آفلاتوکسین های B1, B2, G1, G2 160 تا 2.5 نانوگرم بر میلی لیتر را با استفاده از آزمون رنگ سنجی نوترال رد بر رده سلولی هپاتومای انسانی 2 HepG مورد ارزیابی قرار گرفت. روش کار به طور خلاصه، بعد از انکوبه نمودن سلولها با دوزهای مختلف انواع آفلاتوکسین ها به مدت 24 ساعت و تعوبض محیط کشت جدید به همراه نوترال رد که به مدت 3 ساعت انکوبه شد و سپس سلولها شستشو داده شد و محلول فیکساتیو و لیز کننده به سلولها اضافه شد و آنگاه میزان جذب نوری آن در 540 نانومتر خوانده شد. بعد از آنالیز آماری داده های بدست آمده نتایج نشان داد که, LC50 B2 بیشتر از G2, G1, B1 می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 238

دانلود 3
نویسنده: 

ZENDEHDEL M. | HASSANPOUR S.

نشریه: 

VIRTUAL

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    0
  • دوره: 

    1
  • شماره: 

    1
  • صفحه شروع: 

    383
  • صفحه پایان: 

    391
تعامل: 
  • استنادات: 

    212
  • بازدید: 

    3680
  • دانلود: 

    3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3680

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
نویسنده: 

BOSKABADI M.H. | KIANI S. | JANDAGHI P.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2004
  • دوره: 

    18
  • شماره: 

    2
  • صفحه شروع: 

    153
  • صفحه پایان: 

    158
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    13044
  • دانلود: 

    4247
کلیدواژه: 
چکیده: 

Our previous studies have demonstrated the relaxant, anticholinergic (functional antagonism), antihistaminic, and inhibitory effect of calcium channels of Nigella saliva on guinea pig tracheal chains. To investigate the other mechanism responsible for the relaxant effect of this plant, the stimulatory effect of Nigella saliva on E2-adrenergic receptors in tracheal chains of the guinea pig was examined in this study.The B2-Adrenergic effects of macerated and aqueous extracts from Nigella saliva, 50 nM propranolol, and saline were tested by performing the cumulative Log concentration-response curves of isoprenaline induced relaxation of precontracted isolated guinea pig tracheal chains with three different conditions including: non-incubated (group 1, n=8); incubated with 1mM chlorpheniramine, and 1mM atropine (group 2, n=5). The effective concentration of isoprenaline, causing 50% of maximum response (EC50), maximum response and the slope of isoprenaline curves obtained in the presence of extracts, and propranolol were compared with those of saline.The results showed clear leftward shifts in isoprenaline curves obtained in the presence of both macerated and aqueous extracts compared with that of saline in group 2. The EC50 obtained in the presence of aqueous extract in group 2 was significantly lower than that of saline (p<0.05). The maximum response obtained in the presence of aqueous extract in group 2 was non-significantly greater than that of saline. However, in group 1experiments there was no significant difference between EC50 and maximum responses obtained in the presence of two extracts and saline, although isoprenaline curves obtained in the presence of both macerated and aqueous extracts showed clear rightward shifts compared to that of saline. Isoprenaline curves were obtained in the presence of propranolol in both groups of experiments. The EC50 obtained in the presence of propranolol was significantly greater than that obtained in the presence of saline and extracts in both groups of experiments (p<0.001 for all cases).The results of this study indicated a stimulatory effect of aqueous extract and a possible stimulatory effect of macerated extract from Nigella saliva on B2- adrenoceptors.

آمار یکساله:  

بازدید 13044

دانلود 4247 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2015
  • دوره: 

    0
  • شماره: 

    1
تعامل: 
  • بازدید: 

    32
  • دانلود: 

    0
کلیدواژه: 
چکیده: 

INTRODUCTION: PATHOGEN REDUCTION TECHNOLOGIES ARE NEW METHODS TO DECREASE TRANSFUSION TRANSMITTED INFECTIONS. MIRASOL METHOD WHICH USE RIBOFLAVIN AND ULTRAVIOLET RAYS IS ONE OF THEM. THE AIM OF THIS STUDY WAS TO DETERMINE THE EFFECTIVENESS OF THIS METHOD TO INACTIVATE SOME MODEL PATHOGENS. AS WELL AS TO DETERMINE THE SENSITIVITY OF PLASMA PROTEINS AFTER TREATMENT. ...

آمار یکساله:  

بازدید 32

دانلود 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript