نتایج جستجو

203

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

21

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

RAMAZANZADEH FATEMEH | TAVAKOLIANFAR TOKTAM | SHARIAT MAMAK | PURAFZALI FIRUZABADI SEYED JAVAD | HAGHOLAHI FEDIEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18348
 • دانلود: 

  7646
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: The levonorgestrel-releasing (IUD) can help the treatment of dysmenorrhea by reducing the synthesis of endometrial prostaglandins as a conventional treatment.Objective: This study was performed to assess the frequency of dysmenorrhea, satisfaction and quality of life in women using Mirena (IUD)s as compared to those using copper (IUD)s.Materials and Methods: This double-blind randomized clinical trial was performed between 2006 and 2007 on 160 women aged between 20 to 35 years who attended Shahid Ayat Health Center of Tehran, and they were clients using (IUD)s for contraception.80 individuals in group A received Mirena (IUD) and 80 individuals in group B received copper (380-A) (IUD). Demographic data, assessment of dysmenorrhea, and follow-up 1, 3 and 6 months after (IUD) replacement were recorded in questionnaires designed for this purpose. To assess the quality of life, SF36 questionnaire was answered by the attending groups, and to assess satisfaction, a test with 3 questions was answered by clients.Results: Dysmenorrhea significantly was decreased in both groups six months after (IUD) insertion as compared to the first month (p<0.001). However, statistically, Mirena reduced dysmenorrhea faster and earlier compared to cupper (IUD) (p<0.003).There isn’t any significant difference between these two groups in satisfaction and quality of life outcomes.Conclusion: There is no difference between these two groups in terms of the satisfaction and quality of life, therefor the usage of Mirena (IUD) is not a preferred contraception method.

آمار یکساله:  

بازدید 18348

دانلود 7646 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  131
 • صفحه پایان: 

  135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14583
 • دانلود: 

  8994
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: CuT380A intra uterine device Intra Uterine Device ((IUD)) is used in the health system of Iran.The most important and frequent side effects of the (IUD)s are hyper menorrhea and polymenorrhea. In Iran, iron supplement are not prescribed for the (IUD) users and there are no documents indicating their iron reservation status. This study was performed to determine the iron status in Gorganian (IUD) users.Methods: This historical cohort study was performed on 100 (IUD) users (exposed group) and 100 non-(IUD) users (non-exposed group) in the Golestan province in north east of Iran in 2008. To evaluate the iron status hemoglobin and ferritin levels were measured. Data was analyzed by SPSS 13 by using Chi square and Independent T-test. A p-value less than 0.05 were considered as statistically significant.Results: Hgb less than 10.5 was seen in 5% and 6% of (IUD) users and non-(IUD) users respectively which was not statistically significant (OR: 1.43, 95% CI: 0.39-5.25). Low Ferretin Level (less than 15) was seen in 53% of (IUD) users and in 35% of non-(IUD) users which was statistically significant (OR: 2.35, 95% CI: 1.28-4.29) Duration of menstrual period in the two groups was statistically significant (7.5±2.4 vs.6.4±1.8, p=0.005) but interval of menstruation (days) was not statistically significant (26.7±4.7 vs.28±11.2, p>0.05).Conclusion: On the basis of the results obtained we suggest either routine iron supplementation following application of (IUD), or use of the hormone releasing (IUD) as an alternative for copper (IUD)s.

آمار یکساله:  

بازدید 14583

دانلود 8994 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  788
 • صفحه پایان: 

  792
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  1229
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1229

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
نویسنده: 

شاهواری زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  40
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  197
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

(IUD) رایج ترین وسیله ضد بارداری در سراسر دنیا است. اگر چه این وسیله تنها به عنوان یک روش ضد بارداری شناخته شده است لیکن دارای مزایای بهداشتی فراوانی است که اکثر زنان و پزشکان از این مزایا بی اطلاع هستند. مهمترین فواید بهداشتی آن شامل نداشتن اثرات عمومی، و حفاظت در مقابل سرطان های آندومتر و سرویکس می باشد. در افرادی که از (IUD)های لونورژسترل استفاده می کنند درمان منوراژی ایدیوپاتیک و کاهش خونریزی قاعدگی، کاهش خونریزی های سنگین ناشی از فیبروییدهای رحمی و آدنومیوز، پیشگیری از آنمی، کاهش دیسمنوره و جلوگیری از هیپرپلازی آندومتر از فواید مهم قابل ذکر است. در مشاوره های مامایی مربوط به تنظیم خانواده، توضیح در مورد منافع بهداشتی (IUD) می تواند در پذیرش مشکلات ناشی از استفاده از این وسیله و تداوم مصرف آن نقش مهمی ایفا نماید.بنابراین آموزش پزشکان و ارایه دهندگان خدمات بهداشتی در مورد ایمنی (IUD)ها و فواید بهداشتی آن ها ضروری به نظر می رسد. همچنین انتخاب دقیق و مددجویان و استفاده از مشاوران آگاه، وسعت استفاده از (IUD)ها را افزایش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 197

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

BEHTASH N. | AKHAVAN S. | MOKHTAR S.

نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  125
 • صفحه پایان: 

  126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16287
 • دانلود: 

  12648
کلیدواژه: 
چکیده: 

Intrauterine device ((IUD)), a conventional method of contraception is rarely associated with uterine perforation and extra uterine dislocation. A 29 years old woman complaining of vaginal bleeding was referred for pelvic mass identified in ultrasound. The mass was confirmed with CT scan. In laparatomy we found an (IUD) in cul-de-sac and pelvic mass was apparently an organized hematoma. Transmigrated (IUD) can induce organized hematomas presenting as a pelvic mass.

آمار یکساله:  

بازدید 16287

دانلود 12648 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  79
 • صفحه شروع: 

  112
 • صفحه پایان: 

  115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  493
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

رحم دو شاخ یکی از آنومالی های مادرزادی مجرای مولرین می باشد که می تواند همراه با عوارض متعددی باشد. در سال 1389 خانم 34 ساله ای به دلیل دردهای زایمانی مراجعه نمود. روش جلوگیری از بارداری وی استفاده از (IUD) بود که روش موفقیت آمیزی نبود. به دلیل پرزانتاسیون بریچ و سابقه سزارین قبلی تحت عمل سزارین قرار گرفت. طی عمل جراحی رحم دو شاخ با قرار داشتن (IUD) در یکی از شاخ ها و حاملگی در شاخ دیگر مشاهده شد. تشخیص به موقع این ناهنجاری ها و دادن اطلاعات کامل به بیمار از بروز بسیاری از عوارض جلوگیری می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 493

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

حیات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  80
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  219
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

زمینه و هدف: با انتخاب روش های درست پیشگیری از بارداری می توان شیوع بارداری ناخواسته و سقط های غیر طبیعی را کاهش داد. (IUD) یکی از مطمئن ترین و موثرترین روش های پیشگیری از بارداری است و انجام مطالعات دوره ای جهت کشف عوامل موثر بر قطع مصرف آن، در برنامه ریزی تنظیم خانواده و کنترل جمعیت حایز اهمیت است. از این رو تحقیق حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر قطع استفاده از (IUD) در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران، انجام گرفته است.روش بررسی: این مطالعه توصیفی در مورد 400 نفر نمونه انجام گرفته است. این تعداد از میان زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران که دارای سابقه قطع استفاده از (IUD) بوده و یا برای خارج کردن آن مراجعه نموده بودند، به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و مصاحبه گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری X2 و t-test تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: میانگین طول مدت استفاده از (IUD)، 29.95±27.88 ماه بود. شایع ترین علت در آوردن (IUD) در زنان مورد مطالعه خون ریزی بوده که در 44% مراجعان گزارش شده است. عفونت با 36.5%، ترشح با 5.20%، درد با 12.3% و دفع خود به خود با 11.3% به ترتیب در مرتبه های بعد قرار دارد. بین قطع استفاده از (IUD) با عارضه، تحصیلات همسر، طول مدت استفاده از (IUD) ارتباط معناداری وجود دارد (به ترتیب P<0.001،  P=0.01و 0.04=p).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که عوارض ناشی از (IUD) یکی از دلایل عمده قطع این روش پیشگیری از بارداری در استفاده کنندگان از این وسیله است و می بایست جهت کاهش این عوارض و افزایش زمان ماندگاری (IUD) تدابیری اندیشیده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 219

دانلود 73 استناد 1 مرجع 0
litScript