نتایج جستجو

204

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

21

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
عنوان: 
نویسنده: 

آموزگار ژاله

نشریه: 

کلک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  0
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  23 - 24
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  31
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1341
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  10
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

پژوهنده لیلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

برومند سعیدجواد

نشریه: 

چیستا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1367
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8-9
 • صفحه شروع: 

  660
 • صفحه پایان: 

  683
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  40
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 40

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

نفیسی سعید

نشریه: 

مردم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1327
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  7
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  36
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 36

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

پاسدار اسلام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  184-183
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

جعفریان رسول

نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 9)
 • صفحه شروع: 

  201
 • صفحه پایان: 

  220
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

سالور سبکتگین

نشریه: 

تلاش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1342
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  10
 • صفحه شروع: 

  65
 • صفحه پایان: 

  67
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  34
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 34

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

لوایی منصور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 46)
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  232
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

سابقه روابط ایرانیان با مردم سواحل شرقی افریقا به روزگار باستان باز می گردد. در عصر اسلامی، با توسعه مناسبات بازرگانی، این روابط جدی تر و گسترده تر شد. با هجرت خاندانی شیرازی به آن خطه، که رفته رفته قدرت حکومتی در بلاد آن منطقه از جمله زنگبار، مومباسا، کلوا (کلوه)، و شانگوایا را به دست گرفت، موجبات پیوستگی فرهنگی و آمیزش نژادی ایرانیان با سواحیلیان، بومیان سواحل کنیا و تانگانیکا و زنگبار، فراهم آمد. همچنین زبان سواحیلی، از ریشه بانتو، متاثر از زبان های عربی و فارسی، در پهنه ای از افریقای شرقی به درجه زبان میانجی (lingua franca) ارتقا یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 232

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  24
کلیدواژه: 
چکیده: 

پیشینة نوروز و برگزاری این جشن به زمان های قبل از هخامنشیان و مادها برمی گردد، جشن نوروز با مرور زمان و تحول های گوناگون، ابعاد متعدد دینی، رسمی و سیاسی پیدا کرده است، آداب و رسوم نوروزی همه بن مایه ای کهن و دیرینه دارد. اعتقاد ایرانیان بر این بود که تقدیر انسان ها در نوروز تعیین می شود. از سه هزار سال پیش از میلاد دو عید آفرینش در ابتدای پاییز و عید رستاخیز در ابتدای بهار برگزار می شده است که به مرور این دو عید به یک عید تبدیل شدکه در آغاز بهار جشن گرفته می شد، احتمالاً عید نوروز در میان بومیان فلات ایران قبل از مهاجرت آریائیان رایج بوده است. مراسم نوروز بر دیگر اقوام و ملل نیز تاثیر داشته و جشن نوروز به عنوان جشن ملی در زمان هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان به راستی نمایانگر توجه ایرانیان باستان به این مراسم بوده است. نوروز قدیمی ترین جشن ایرانیان از گذشته های دورتاکنون است.

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 24

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript