نتایج جستجو

104558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

10456

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

کریمی سیمین

نشریه: 

زبان شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1370
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2-1
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  89
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 23 استناد 3 مرجع 0
نویسنده: 

گزنی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (مسلسل 35)
 • صفحه شروع: 

  97
 • صفحه پایان: 

  108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  952
 • دانلود: 

  3794
چکیده: 

در پژوهش حاضر، عبارتهای کلیدی از متون مقاله های فارسی به صورت خودکار جداسازی گردیده است. استخراج عبارتها مبتنی بر روشهای آماری، نحوه توزیع واژگان، مجاورت و ... صورت پذیرفته است. سیستمی که بر پایه پژوهش حاضر طراحی گردیده، با توجه به بازخوردهای کاربر از قابلیت یادگیری برخوردار است، با توجه به بازخوردهای کاربر از قابلیت یادگیری برخوردار است، به گونه ای که در طول زمان مرتبا به کارایی آن افزوده می شود. استخراج عبارتهای کلیدی می تواند در پهنه گسترده ای از مسایل از جمله در طراحی سیستمهای بازیابی اطلاعات، کاربر داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 952

دانلود 3794 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

دیونگ گرگ

نشریه: 

تاریخ علم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  7
 • صفحه شروع: 

  121
 • صفحه پایان: 

  121
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  638
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

در سده سوم هجری/ نهم میلادی، برخی شارحین اقلیدس گزاره هایی را بیان کردند (که آنها را زایادات می نامند) و در آنها مفاهیم یا تکنیک های خاصی آمده که از مباحث اقلیدس بر می آید. یکی از نخستین [نمونه های] زیادات، سه گزاره ای است که عباس بن سعید جوهری برای اثبات تعاریف پنجم و هفتم از مقاله پنجم اصول بیان  کرده است. نسخه منحصر به فردی از ترجمه فارسی این سه گزاره اخیرا پیدا شده است. در این مقاله، من به معرفی این متن فارسی، ترجمه انگلیسی آن و بررسی ارتباط آن با اصل عربی خواهم پرداخت. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 638

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  113
 • صفحه پایان: 

  124
تعامل: 
 • استنادات: 

  351
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 87 استناد 351 مرجع 0
نویسنده: 

دیانی محمدحسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (مسلسل 50)
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1079
 • دانلود: 

  1685
کلیدواژه: 
چکیده: 

در سال 1380 که تشویقهای مالی وزارت علوم و بهداشت برای نشر مقاله در مجلات ISI آغاز شد، در نوشته ای کوتاه با عنوان «کوچ اندیشه ها» در همین فصلنامه، به کارگیری این شیوه را هزینه کردن در ایران و سود بردن غربیها از این هزینه تلقی کردم (دیانی، 1380). درمیزگرد «نقش ISI در رشد علمی ایران» که در سال 1386 تشکیل شد، اعلام گردید تنها 2% مقاله های ISI در داخل کشور قابل استفاده است، یعنی ما با هزینه ایران مقاله هایی را تولید می کنیم که به رشد علمی غرب کمک می کند. دکتر حبیبی اعلام داشته است «به نظر می رسد که عملا به هزینه ما، برای خارجی ها و حل مسائل آنها تحقیق می شود.» ایرج فاضل می نویسد: «آیا مسیر علم ما را باید خارجی ها تعیین کنند یا خودمان؟ آیا باید معیارها را آنها تعیین کنند یا خودمان؟ اگر معیار ارزیابی در اختیار آنها باشد، ما همیشه بازنده ایم».

آمار یکساله:  

بازدید 1079

دانلود 1685 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

عبدالهی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  50
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  35
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1242
 • دانلود: 

  3124
چکیده: 

این فراتحلیل دربرگیرنده 50 مقاله فارسی موجود درباره هویت ملی در ایران است، که در کتاب شناسی هویت اجتماعی چاپ 1388 ذکر شده اند. برای انجام این فراتحلیل با بینش تلفیقی، فرمی جامع تهیه شد. به واسطه این فرم تمام اطلاعات هر مقاله در ارتباط با 22 متغیر تعریف شده، استخراج و با روش های کمی و کیفی تحلیل و بر اساس آن گزارش فراتحلیل مشتمل بر یک مقدمه و 8 بخش تنظیم شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشتر مقاله ها جنبه تبیینی دارند. ولی در 90 درصد آن ها مرور منابع و متون یا صورت نگرفته و یا بسیار سطحی است. پارادایم های غالب بر این مقاله ها جنبه تقلیل گرایانه دارند. روش های مورد استفاده بیشتر کیفی ساده و غیر منتظم اند. در تعریف هویت ملی به وجود عناصر مشترک و آگاهی افراد از این عناصر و احساس تعهد در برابر آن ها اشاره شده است. یافته های توصیفی برخی از مقاله ها ناظر به اصیل، قدیم و ذاتی بودن هویت ایرانی - اسلامی است. ولی در بیشتر آثار هویت ملی در ایران پدیده ای نوظهور است که همزمان با آشنایی ایرانیان با مدرنیته، گسترش جهانی شدن و تشکیل دولت مدرن در ایران شکل گرفته است. امروز این هویت ملی دچار بحران شده و در حال تحول است. در تبیین این بحران و تحول هویت ملی در ایران هر دسته از مقاله ها روی عواملی خاص تاکید داشته اند که عمدتا جنبه تقلیل گرایانه دارد. مقاله ها با وجود نقاط ضعفی چون توصیفی بودن، تقلیل گرایی نظری و روشی از نقاط قوتی هم برخوردارند که اهم آن ها توجه به ابعاد تاریخی، فرهنگی، دینی، اجتماعی و به ویژه سیاسی هویت ملی، تشریح وضعیت گذشته، حال و سعی در تبیین فرایند تحول آن در ایران می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1242

دانلود 3124 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  91
 • صفحه پایان: 

  105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  581
 • دانلود: 

  1571
چکیده: 

عدم تحمل بلاتکلیفی، نوعی سوگیری شناختی است که بر چگونگی دریافت، تفسیر و واکنش فرد به یک موقعیت نامطمئن در سطوح هیجانی و شناختی و رفتاری تأثیر می گذارد. همه ی پژوهش های انجام شده در سراسر کشور طی سال های 1389 تا 1396 گردآوری و بررسی شدند و تعداد دوازده پژوهش انجام گرفته در زمینه ی عدم تحمل بلاتکلیفی، با بهره گیری از ابزار فهرست بازبینی گزینش پژوهش ها، از نظر فنی و روش شناختی، شامل روش نمونه گیری درست، روش پژوهشی و آماری صحیح و مناسب و روایی و پایایی مناسب پرسش نامه ها انتخاب شدند. برای این منظور از بین پژوهش ها، پژوهش هایی که ازلحاظ روش شناختی مورد قبول بودند، انتخاب و فراتحلیل شدند. مفروضه های همگنی و خطای انتشار مورد بررسی قرار گرفتند. ضریب اندازه ی اثر با استفاده از نرم افزارجامع فراتحلیل(CMA-2)ارزیابی شد. براساس نتایج فراتحلیل، باورهای فراشناختی بالاترین اثر و پس از آن، بالاترین اندازه های اثر، به ترتیب مربوط به استرس، ناتوانی برای انجام عمل و افکار تکرارشونده منفی بود و اندازه ی اثر بازداری رفتاری و فعال سازی رفتاری ازلحاظ آماری معنادار نشد؛ ازاین رو، مدنظر قراردادن متغیرهای گفته شده در تدوین مداخلات درمانیِ مربوط به عدم تحمل بلاتکلیفی، می تواند به کارآمدی هرچه بیشتر این مداخلات کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 581

دانلود 1571 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1353
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  16
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (پیاپی 65)
 • صفحه شروع: 

  263
 • صفحه پایان: 

  284
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  670
 • دانلود: 

  743
چکیده: 

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر استنادی مقاله های مجلات علمی - پژوهشی فارسی زبان ایران در سه حوزه موضوعی علوم پزشکی، علوم کشاورزی و علوم انسانی است که در پایگاه استنادی SID نمایه شده اند.روش: در این پژوهش از روش تحلیل استنادی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مقاله های دارای 2 استناد و بیش از 2 استناد مجلات علمی - پژوهشی فارسی سه حوزه علوم پزشکی، علوم کشاورزی و علوم انسانی که بین سال های 80 تا 85 منتشر شده و در پایگاه SID نمایه شده اند تشکیل می دهد. برای انتخاب مقالات از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. ابتدا اطلاعات کتابشناختی هر مقاله و نیز اطلاعات کتابشناختی مربوط به استنادهای آن ها از پایگاه SID استخراج گردید. برای تحلیل آماری داده ها نیز از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد.یافته ها: باتوجه به نتایج پژوهش میانگین استنادی سه حوزه مورد بررسی 3.08 استناد به دست آمد. همچنین بر اساس نتایج حاصل از تحلیل های استنباطی تفاوت معنی داری بین سه حوزه موضوعی از لحاظ تاثیر استنادی وجود ندارد. در کل، یافته های این پژوهش نشان داد نرخ استنادی مقاله های مجلات علمی - پژوهشی فارسی زبان ایران بسیار پایین است و بسیاری از آن ها هیچ استنادی دریافت نکرده اند، بنابراین باید در استفاده از استنادهای این مقاله ها در امر ارزیابی تاثیر علمی پژوهشگران با احتیاط عمل شود.اصالت / ارزش: تعداد استنادهای مقاله های مجلات علمی به عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی تاثیر انتشارات یک کشور بر جامعه علمی مورد استفاده قرار می گیرد، از این رو این پژوهش وضعیت تاثیر استنادی مقاله های مجلات علمی - پژوهشی فارسی زبان ایران در سه حوزه موضوعی علوم پزشکی، علوم کشاورزی و علوم انسانی را روشن می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 670

دانلود 743 استناد 352 مرجع 0
litScript