نتایج جستجو

1377

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

138

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


نویسنده: 

سبحانی جعفر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  62
 • صفحه شروع: 

  26
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  714
 • دانلود: 

  472
چکیده: 

نویسنده در ابتدا طلاق را به دو نوع منجز و معلق تقسیم کرده و سپس به بررسی اقسام طلاق معلق که شامل تعلیق بدون سوگند و سوگند بر طلاق است می پردازد. طلاق معلق از نظر شیعه باطل است و نویسنده پنج دلل برای بطلان آن بیان می کند و سپس سه دلیل قائلان به صحت را نیز مطرح کرده و پاسخ می دهد. ایشان در قسمت دوم مقاله به بررسی سوگند بر اطلاق می پردازد و پس از بیان سه مطلب مقدماتی، ادله موافقان و مخالفان بطلان این طلاق را مورد بررسی قرار می دهد و در پایان نیز به بررسی مسایلی که بر فرض صحت بر چنین طلاق مترتب است می پردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 714

دانلود 472 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  468
 • دانلود: 

  134
کلیدواژه: 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای طلاق عاطفی در رابطه با طلاق روانی و طلاق جنسی اجرا شده است. نمونه به تعداد 105 نفر به صورت در دسترس از بین زوجین در آستانه طلاق شهرستان اصفهان انتخاب شده که توسط پرسشنامه محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که همبستگی بین طلاق جنسی، طلاق روانی و طلاق عاطفی معنادار است و طلاق عاطفی در رابطه بین طلاق جنسی و طلاق روانی نقش واسطه ای دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 468

دانلود 134
عنوان: 
نویسنده: 

سروش محمد

نشریه: 

پیام زن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  91
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  47
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 47

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  8
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  736
 • دانلود: 

  1230
چکیده: 

ازدواج یک پدیده طبیعی قراردادی است که در آن به وسیله عقد رابطه ای حقوقی بین زن و مرد پدید می آید و به دنبال آن حقوق و تکالیف زوجین بر اساس اصل عدالت تبیین می شود. بنا به نظر برخی محققان «طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است». بر اساس ماده 1133 قانون مدنی نیز «مرد می تواند هر گاه که بخواهد زن خود را طلاق دهد». ولی هر گاه مردی از ادای وظایف خود خودداری کند و ادامه زنده گی مشترک برای زن تحمل ناپذیر باشد، آیا زن در چنین شرایطی بایستی ظلم را تحمل کند تا رهسپار دیار ابدی گردد؟ آیا این طرز تفکر هم سو با دیدگاه اسلام در این قضیه است؟ بی شک این دیدگاه متنافی با اصول مسلم اسلام است. از این رو، با توجه به ادله معتبر فقهی مواردی وجود دارد که زن می تواند از محکمه درخواست طلاق کند و دادگاه نیز با احراز شرایط و علی رغم میل شوهر، زن را طلاق خواهد داد. این موارد در فقه امامیه و به پیروی از آن در قانون مدنی ایران چنین است:1-       استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق؛2-       غایب مفقودالاثر بودن شوهر؛3-       در عسر و حرج بودن زوجه، در صورت ادامه دادن به زنده گی زناشویی.در این جا این سوال مطرح است که طبیعت حقوقی طلاق حاکم چیست؟ آیا ماهیت و طبیعت چنین طلاقی بائن است یا رجعی؟ باید گفت: رجعی یا بائن دانستن طلاق قضایی هر یک اشکالاتی مخصوص به خود دارد که برای رفع این اشکالات این نوع طلاق ها ذاتا رجعی دانسته می شود؛ ولی تا زمانی که سبب و موجب این طلاق از بین نرفته است، رجوع مرد بی تاثیر خواهد بود؛ و در صورت رفع موجبات طلاق، رجوع مرد موجب از سر گرفته شدن زنده گی مشترک خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 736

دانلود 1230 استناد 0 مرجع 8
عنوان: 
نویسنده: 

احمدیه مریم

نشریه: 

رهنمون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1371
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3-2
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  41
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 41

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

جعفرپور جمشید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

0

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

هدایت نیا فرج اله

نشریه: 

حقوق اسلامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  47
 • صفحه شروع: 

  51
 • صفحه پایان: 

  77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  483
 • دانلود: 

  618
چکیده: 

سیاست اعلام شده جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی، استواری روابط همسری و پیشگیری از طلاق است، با وجود این، سیر تحولات قوانین و مقررات طلاق، جهت گیری «تسهیل طلاق» را نشان می دهد. نظام حقوقی ج.ا.ا. از گذشته تاکنون با بهره گیری از دو روش تقنینی و قراردادی به سمت آسان سازی طلاق پیش رفته است. در روش تقنینی، قوانین طلاق به گونه ای اصلاح شد که زوجه آسان تر از گذشته می تواند طلاق بگیرد. در روش قراردادی، شرایطی ایجاد شده است که زوج در موارد متعدد به همسرش وکالت در طلاق اعطا نماید. نوشتار حاضر رویه تسهیل حقوقی طلاق را نقد می کند و می کوشد با بهره گیری از ظرفیت حقوق عمومی، راهکارهای رفع مشکلات خانواده و گریز از طلاق را بررسی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 483

دانلود 618 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  44
 • صفحه پایان: 

  56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  503
 • دانلود: 

  1029
چکیده: 

مقدمه: ضعف مطالعات انجام شده در تبیین پدیده طلاق در آن است؛ که با رویکردی فرایندی به مطالعه آن نپرداخته اند. هدف از این مطالعه، پرداختن به مسئله طلاق با رویکرد فرایندی بود. آسیب شناسی فرایندی که در آن فرد با خروج از یک نوع جامعه پذیری (جامعه پذیری در خانواده مبدأ)؛ به نوع دیگری از جامعه پذیری وارد می شود از نکاتی کلیدی است؛ که در اغلب تبیین های طلاق مورد غفلت قرار می گیرد. روش: این پژوهش از نوع کیفی بود؛ که به روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با 30 نفر از زنان مطلقه در شهرستان هرسین استان کرمانشاه به روش نمونه گیری هدفمند به دست آمد. ملاک خاتمه مصاحبه ها، اشباع نظری بود. ملاحظات اخلاقی در مصاحبه ها رعایت گردید و شواهد مربوط به اعتبار لحاظ شد. یافته ها: نتایج نشان داد؛ شناخت های ناقص، چندگانه، تصمیم های احساسی و ناپخته، بی علاقگی و عدم جذابیت از عوامل طلاق در فاز بررسی اولیه زوجین بود؛ و در طی زندگی مشترک عواملی چون تفاوت ها، کلیشه ها، دخالت ها و نظایر آن دخالت داشتند. نتیجه گیری: تبعات مثبت و منفی متعددی برای طلاق گزارش شده است که تبعات منفی بر مثبت آن می چربند. این تبعات در سه دسته اجتماعی، روانی و جسمی قابل بررسی می باشند. هرگونه برنامه ریزی برای کاهش طلاق مستلزم آن است؛ که به طلاق به عنوان یک فرایند توجه شود که از جایی شروع و در جایی ختم می شود. در این فرایند باید به نوع جامعه پذیری زوجین که از خانواده های مبدأ خود به ارمغان می آورند توجه جدی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 503

دانلود 1029 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1398
تعامل: 
 • بازدید: 

  114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 114

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  30
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  565
 • دانلود: 

  523
چکیده: 

هدف این مقاله کنکاش در خصوص فهم مردان و زنان در معرض طلاق و طلاق گرفته، از مساله طلاق است. بر این اساس، تلاش شده است تا ابعاد و عوامل موثر بر طلاق از منظر افراد فوق الذکر با رویکردی بر ساخت گرایانه بررسی نشود. برای این منظور، ازروش تحقیق کیفی و تکنیک مصاحبه، ژرف برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. مصاحبه شوندگان این پژوهش، با به کارگیری روش گلوله برفی از میان مردان و زنان در معرض طلاق و طلاق گرفته انتخاب شده اند و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهایی، از اسلوب نظریه زمینه ای (GT) بهره برداری شده است. داده های به دست آمده به شکل گیری مفاهیم ناظر براختلالات رفتاری، نهادها و ارزش های جدید، حمایت نهادی، عدم شناخت قبل از ازدواج، ضعف اقتصادی و تفاوت های فرهنگی- طبقاتی زوجین به عنوان عوامل موثر بر طلاق از دیدگاه افراد موضوع بحث منتهی شده است. این مفاهیم به طور کلی در سه مقوله محوری شرایطی، تعاملی و پیامدی تقسیم بندی شده اند. به عبارت دیگر، شرایط اجتماعی خاصی زمینه بروز انواع خاصی از کنش ها و تعاملات بوده و این کنش های متقابل، زمینه ساز ایجاد نوع خاصی از نگرش نسبت به طلاق شده است. مفهوم هسته ای در این پژوهش که در برگیرنده تمامی مفاهیم به دست آمده است، مفهوم غلبه نسبی ارزش های جدید است. بر همین اساس، می توان گفت حضور ارزش های نوین تا اندازه زیادی مبنای تعاملات افراد نمونه بوده، نگرش های آنها را در خصوص طلاق تحت تاثیر قرار می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 565

دانلود 523 استناد 2 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript