نتایج جستجو

268

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


همکاران: 

-

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1395
تعامل: 
 • بازدید: 

  46
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 46

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  58
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  176
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

ناپایداری های همدیدی شدید همراه با رطوبت فراوان نقش زیادی در رخداد سیلاب دارند. در این مطالعه شرایط همدیدی سیلاب در حوضه آبریز سرباز بررسی شد. بدین منظور دو پایگاه داده مورد نیاز است، گروه اول، شامل داده های دبی روزانه ایستگاه هیدرومتری پیردان و آمار بارش ایستگاه های مجاور حوضه و گروه دوم نقشه های سطح زمین و تراز 500 هکتوپاسکال در محدوده 10 تا 60 درجه عرض شمالی و 10 تا 90 درجه طول شرقی سازمان مطالعات جوی و اقیانوسی امریکا می باشند. به خاطر رژیم سیلابی تابستانه-زمستانه این حوضه دو مورد از شدیدترین سیلاب ها برای هر رژیم سیلابی انتخاب شد. همچنین نقشه های تهیه شده متعلق به دو روز قبل از سیلاب، آغاز و اوج سیلاب می باشند.نتایج نشان داد در رژیم تابستانه در سطح زمین استقرار دو مرکز کم فشار روی خلیج فارس و پاکستان و گسترش زبانه کم فشار خلیج فارس به سمت جنوب شرق ایران و ورود هوای گرم و مرطوب آن به کم فشار پاکستان همراه با عمیق تر شدن ناوه غرب دریای خزر و قرارگیری کم فشار پاکستان در جلوی این ناوه سبب ناپایداری می شود. در تراز 500 هکتوپاسکال استقرار سامانه پرارتفاع روی ایران و گسترش زبانه ای از آن به صورت پشته بلندی تا شمال دریای خزر و تشکیل ناوه عمیقی بین پرارتفاع ایران و کم ارتفاع غرب هند سبب ناپایداری در جنوب شرق ایران شده که جلوی این ناوه قرار گرفته است. در رژیم زمستانه در سطح زمین زنجیره ای از کم فشارها از شرق آفریقا تا شمال شرق پاکستان با جهت جنوب غربی شمال شرقی شکل گرفته است. ناوه ناشی از پرفشار دریاچه آرال و ناوه ناشی از زبانه پرفشار غرب دریای خزر نقش اساسی در ناپایداری و کنترل مسیر این زنجیره دارد. در سطح 500 هکتوپاسکال استقرار ناوه عمیقی در غرب و مرکز ایران و قرارگیری سامانه های کم فشار سطح زمین جنوب شرق ایران در جلوی این ناوه سبب تشدید ناپایداری می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 176

دانلود 93 استناد 0 مرجع 11
همکاران: 

-

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1395
تعامل: 
 • بازدید: 

  97
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 97

همکاران: 

-

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1391
تعامل: 
 • بازدید: 

  41
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 41

نویسنده: 

شهرکی مهدیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

در پاییز 1386 (شرایط جریان آرام) نمونه های رسوبات بستر از محل 30 ایستگاه و نمونه های جگر ماهی از 9 ایستگاه در حوزه آبریز رودخانه سرباز جمع آوری شده و برای 15 عنصر در رسوبات بستر و جگر ماهی مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج برای عناصر آرسنیک، کادمیوم، کروم، مس، آهن، سرب، منگنز، سلنیوم، کبالت، جیوه، مولیبدن، نیکل، وانادیوم، نقره و روی ارایه شده که در این گزارش وجود دارد. 13 عنصر در تمامی نمونه های رسوبات بستر پیدا شدند. 12 عنصر نیز در نمونه های جگر ماهی در بیش از 50% ایستگاه ها مشخص شد. غلظت بک گراند عناصر کمیاب در رسوبات بستر به وسیله ترسیم نمودار فراوانی تجمعی غلظت عناصر کمیاب در تمامی سایت ها محاسبه شد. آرسنیک کادمیوم، سرب، سلنیوم، جیوه، نقره و روی جهت تحلیل های جزئی تر انتخاب شد. غلظت آرسنیک، جیوه، سرب، سلنیوم و روی بیشتر از غلظت بک گراند در سایت ها بود. در حوزه مورد مطالعه غلظت عناصر کمیاب در رسوبات بستر به سمت پایین دست رودخانه افزایش می یابد. اما تمرکز عناصر کمیاب در جگر ماهی از روند غلظت عناصر در رسوبات بستر پیروی نمی کند. تغییرات غلظت عناصر کمیاب به سمت پایین دست رودخانه ممکن است در نتیجه تغییرات زمین شناختی، شرایط شیمیایی و ویژگی های فیزیکی محیط رسوبی به وجود آید.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 20
نشریه: 

روستا و توسعه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3 (پیاپی 91)
 • صفحه شروع: 

  153
 • صفحه پایان: 

  186
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

تحقیق حاضر، با روش توصیفی– پیمایشی، با هدف تحلیل راهبردی توسعه گردشگری روستایی در شهرستان سرباز انجام شد. جامعه آماری پژوهش کارشناسان و فعالان ادارات مرتبط با حوزه گردشگری این شهرستان به تعداد دویست نفر (کارشناسان ادارات بخشداری، فرمانداری، کمیته امداد، میراث فرهنگی، اداره کار و شهرداری) بودند که از آن میان، با استفاده از جدول کرجسی-مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 130 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به روش بررسی های اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی صورت گرفت و برای تحلیل اطلاعات، با بهره گیری از شیوه (SWOT)، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای گردشگری تجزیه وتحلیل و راهبردهای ممکن برای توسعه گردشگری منطقه تدوین شد. بر اساس نتایج پژوهش، از بین نقاط قوت، وجود جاذبه های طبیعی با وزن نسبی 248/0 و از بین فرصت ها، اعتقاد مسئولان به اشتغال زایی ازطریق توسعه گردشگری با وزن نسبی 238/0 در اولویت اول قرار گرفتند؛ همچنین، مهم ترین راهبرد کاربردی برای توسعه گردشگری روستایی در شهرستان سرباز راهبرد SO با وزن نسبی 332/0 ارزیابی شد. بنابراین، بهره گیری از توسعه بازارها و نمایشگاه های فصلی در روستاها و شهرهای اطراف و عرضه محصولات گرمسیری، تأسیس پارک میوه های گرمسیری، ایجاد اقامتگاه های بوم گردی حاشیه رودخانه سرباز و تأکید بر حمایت مسئولان دولتی از اشتغال زایی در روستاهای دارای جاذبه های گردشگری از کاربردی ترین راهبردهای مناسب SO به شمار می روند.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  58
 • صفحه شروع: 

  241
 • صفحه پایان: 

  260
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

امروزه به سبب تغییرات آب و هوایی، مخاطرات طبیعی و چگونگی رفتار با آن ها از جمله مهم ترین دغدغه های پژوهشگران در زمینه برنامه ریزی محیطی و مدیریت بحران می باشند. هدف از این مطالعه پهنه بندی و پتانسیل سنجی خطر سیلاب در حوضه آبریز سرباز است. بدین منظور پایگاه داده شامل لایه های پهنه ای ارتفاع، شیب، خصوصیات زمین شناسی، خصوصیات خاک، بارش، پوشش گیاهی و کاربری اراضی و لایه های خطی آبراهه اصلی، آبراهه فرعی و تراکم زه کشی سطح حوضه مورد استفاده قرار گرفت. سپس با استفاده از پرسشنامه و نظر کارشناسان خبره و همچنین تحلیل سلسله مراتبی، ارزش هر لایه در سیل خیزی محاسبه شد. هر کدام از این لایه ها بر مبنای پتانسیل سیل خیزی در مقیاس خطر کم تا زیاد طبقه بندی شدند و در نهایت با استفاده از مدل همپوشانی وزنی درمحیط سامانه اطلاعات جغرافیایی با هم ادغام شدند. نتایج نشان داد که آبراهه اصلی، کاربری اراضی و بارش مهمترین مولفه ها در سیلخیزی حوضه آبریز رودخانه سرباز هستند. از کل مساحت حوضه سرباز فقط 0/5 درصد پتانسیل سیلخیزی زیاد تا بسیار زیاد را داراست و نواحی مرکزی حوضه به سبب توپوگرافی و شرایط هیدروگرافی ویژه، بالاترین پتانسیل سیل خیزی را دارند. علاوه بر این ناحیه، بخش های حاشیه ای رودخانه اصلی به سمت خروجی حوضه و همچنین بخش هایی از حواشی رودخانه های فرعی مهم، بیشترین پتانسیل سیل خیزی را دارا هستند. علیرغم وسعت محدود ناحیه پرخطر، به سبب تراکم جمعیت و اراضی کشاورزی، اهمیت این ناحیه از نظر مدیریت بحران بسیار بالاست.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  133
 • صفحه پایان: 

  148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  693
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

یکی از رویکردهای نقد ادبی معاصر، نقد روان شناختی است. امروزه می توان شخصیت های آثار ادبی را مانند انسان های واقعی روان کاوی کرد، این امر به درک بهتر اثر و تعالی ادبیات کمک شایانی می کند. در این مقاله، پس از مقدمه ای درباره ارتباط ادبیات و روان شناسی، به تحلیل روان کاوانه داستان «سرباز سربی» بزرگ علوی پرداخته می شود. «سرباز سربی» یکی از داستان های کتاب «چمدان» است که با رویکرد فرویدی نوشته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 693

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  21
کلیدواژه: 
چکیده: 

هشت سال جنگ تحمیلی ایران و عراق بر تمامی جوانب زندگی مردم ایران تاثیر مستقیم داشته است، یکی از این جنبه ها ادبیات است که تا پیش از این دنباله رو و تکمیل کننده دوران پیشین بوده ولی در دوران جنگ و پس از آن تغییرات چشم گیری را تجربه کرده است. ورود مفاهیم جدید، شخصیت های تازه و توصیفات نو نیازمند نثری متفاوت از گذشته بود که طبیعتا سبک خاصی را بوجود می آورد: سبک دفاع مقدس. یکی از نمودهای سبک جدید کتاب «من سرباز هخامنشی بودم» از حسینعلی جعفری است. نویسنده با استفاده از نثر کوتاه و مینی مال، جنبه روحانی و مثبت جنگ را مورد توجه قرار داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 21
نویسنده: 

محسنی راد حامد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  936
 • دانلود: 

  388
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه و هدف: اندازه ی آلت تناسلی در میان برخی از مردان اهمیت زیادی دارد و به همین دلیل آنان در پی بزرگتر کردن اندازه ی آلت خود هستند. این در حالیست که ویزیت ارولوژیست ها برای شکایت از آلت کوچکتر رو به افزایش است. لذا ارائه ی تعریفی از اندازه های نرمال پنیس می تواند به پزشکان و بیماران ایرانی کمک نماید. موارد و روش ها: مطاالعه حاضر بصورت توصیفی مقطعی در سال 96-1397 در بیمارستان امام سجاد تهران انجام شد. در این مطالعه نمونه گیری بصورت تصادفی ساده از 500 سرباز مراجعه کننده به بخش ارولوژی بیمارستان امام سجاد می باشد. جمع آوری داده ها توسط متخصص ارولوژی صورت گرفت. داده ها پس از جمع آوری برای تحلیل وارد نرم افزار spss21 شد. یافته ها: مطالعه ی ما روی سربازان ایرانی از همه ی استان ها نشان داد که طول آلت تناسلی در حالت شل 7/87 سانتی متر و در حالت کشیده 12/22سانتی متر و محیط آن در میانه پنیس 8/49 سانتی متر است. تفاوت در اندازه پنیس در استان های مختلف معنی دار نبود و سن و قد سربازان با انداز ه ی آلت شان ارتباط نداشت. نتیجه گیری: مطالعه ما نشان میدهد که در سربازان ایرانی از نظر اندازه آلت تناسلی در استانهای مختلف و ارتباط آن با قد و وزن شان تفاوت معنی داری وجود ندارد. این آمار شاید به ارولوژیست ها در اطمینان دادن به جوانان و بیماران نگران از اندازه ی پنیس کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 936

دانلود 388 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript