نتایج جستجو

1894

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

190

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1519
 • دانلود: 

  1384
کلیدواژه: 
چکیده: 

با توجه به موضوع مقاله که روانشناسی یادگیری می باشد هدف از نگارش این مقاله آشنایی با ویژگی های روانشناسی یادگیری که شاخه ای از روانشناسی است، می باشد و با اهداف آن آشنا شویم و کاربرد ان ها را احساس کنیم. بدیهی است که با توجه به پویایی روانشناسی و رفتار انسان ها هرگز نمی توان با یک روش و اصل ثابت به ایجاد یادگیری بپردازیم، لذا در نگارش این مقاله ما کتاب ها و مقالات متنوعی را در باب روان شناسی یادگیری مطالعه کرده ایم و نکات مفید و کاربردی آن را بیرون اورده ایم و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که مطالعه این نوع روان شناسی می تواند نقش بسیار مهمی در ایجاد یادگیری افراد و چگونگی یادگیری آنان داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1519

دانلود 1384
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  2383
 • دانلود: 

  6164
کلیدواژه: 
چکیده: 

با توجه به موضوع مقاله که روانشناسی شخصیت می باشد هدف از نگارش این مقاله آشنایی با ویژگی های شخصیت و روانشناسی شخصیت که شاخه ای از روانشناسی است، می باشد که اهداف زیادی را دنبال می کند که یکی از آن ها این است که به واسطه مطالعه این تحقیق بدانیم انسان چگونه و چرا به شکل خاصی عمل می کند و برای بررسی این هدف از چه روش هایی استفاده می کند، لذا در نگارش این مقاله ما کتاب ها و مقالات متنوعی را در باب روان شناسی عمومی مطالعه کرده ایم و نکات مفید و کاربردی آن را بیرون اورده ایم و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که شخصیت را شاید بتوان اساسی ترین موضوع علم روانشناسی دانست؛ زیرا محور اساسی بحث در زمینه هایی مانند یادگیری، انگیزه، ادراک، عواطف و مواردی از این قبیل است.

آمار یکساله:  

بازدید 2383

دانلود 6164
نشریه: 

اصلاح و تربیت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1374
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  12
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  47
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 47

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1374
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  30
 • صفحه پایان: 

  35
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  259
کلیدواژه: 
چکیده: 

روانشناسی ورزش یکی از شاخه های روانشناسی است که به مطالعه رفتار انسان در موقعیت های ورزشی و فعالیت های جسمانی می پردازد. آمادگی جسمانی به تنهایی ضامن موفقیت در ورزش نیست بلکه ورزشکاری موفق است که آمادگی روانی نیز داشته باشد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 259
نشریه: 

زیور ورزش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  ویژه نامه طرح جامع معلمان
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 42
نویسنده: 

صداقتی صمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  411
 • دانلود: 

  648
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 411

دانلود 648
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (41)
 • صفحه شروع: 

  129
 • صفحه پایان: 

  148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1137
 • دانلود: 

  1654
چکیده: 

این مقاله اندیشه های اخلاقی امام محمد غزالی را برای یافتن پاسخ به پرسش های مربوط به روانشناسی اخلاقی بازخوانی می کند. غزالی در مباحث اخلاقی خود علاوه بر برشمردن فضایل و چگونگی شناخت آنها، به بررسی ریشه های روانشناختی آراستگی آدمی به آنها و نیز عمل به اقتضای آنها می پردازد. وی با تاسی به فیلسوفان یونانی و اسلامی بحث مفصلی در باره نفس و جان آدمی دارد تا از این طریق ربط و نسبت هر فضیلت و رذیلت را به قوه خاصی در نفس انسان معلوم کند. اما از سوی دیگر با تاسی به رویکرد اشاعره در باره حسن و قبح اخلاقی، و به این جهت که اخلاق او بیشتر از شریعت اخذ شده، مبنای حسن و قبح را دینی می داند. همین طور این نوشته ضمن ارایه توضیح درباره نگاه اخلاقی واقع گرا و غیر واقع گرا و با اشاره به آرا غزالی و هیوم روشن خواهد کرد که به چه دلیل با این که عقل از نظر هر دو اندیشمند ادراک گر و فاقد قدرت عمل است، در بحث انگیزش اخلاقی غزالی با اشکالات هیوم درباره این موضوع مواجه نشده است. در بخش پایانی مقاله، به معرفی اموری که در انجام فضیلت و رذیلت موثرند پرداخته و تفاوت دیدگاه غزالی را با فیلسوفان یونان درباره نقش توفیق الهی در انجام فضایل و ترک رذایل توضیح می دهیم.

آمار یکساله:  

بازدید 1137

دانلود 1654 استناد 0 مرجع 1

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript