نتایج جستجو

2548

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

255

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  57
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  50
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1430
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

این باور وجود دارد که هر قدر کیفیت گزارش های مالی افزایش یافته و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در تهیه و ارایه گزارش ها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. استانداردهای حسابداری در راستای هدف بالا بردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای نقش اطلاع رسانی حسابداری به گونه مطلوب، تدوین می شوند. در این تحقیق این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد که تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری موجب افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری شده است؟ متغیرهای کیفیت اطلاعات حسابداری پایداری سود، ضریب واکنش سود، کیفیت اقلام تعهدی، و توان تبیین روش های ارزشیابی درنظر گرفته شده و در قالب مدل های کیفیت اطلاعات حسابداری، قبل و بعد از اجرای استانداردهای حسابداری مورد آزمون قرار گرفته است. هم چنین برای آزمون فرضیه از روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتیجه آزمون مدل ها در مجموع نشان داد که اجرای استانداردها تنها در مدل پایداری، با بهبود نسبی پایداری اضافی، همراه بوده است در حالی که در سایر مدل ها استانداردها نتوانسته اند اثر قابل ملاحظه ای داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1430

دانلود 79 استناد 5 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  41
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 41
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  31
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  342
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

مارکس و انگلس در کتاب مانیفست حزب کمونیست به معرفی دو طیف از جوامع سرمایه داری پرداختند و برای اولین بار مفهوم پرولتاریا و بورژوا را تعریف نمودند. پرولتاریا در ادبیات سیاست به عنوان قشر کارگر و بی تخصص جامعه تعریف شده است که صرفا دستورات صاحب کار را اجرا نموده و از هیچ گونه مهارت و تخصصی در کار خود استفاده نمی نماید. حسابداری مدیریت در گذشته تحت تاثیر و دخالت های بیش از اندازه مدیران بوده است٬ به گونه ای که مدیران نظرات غیر تخصصی خود را بر حسابداران مدیریت تحمیل می کردند و از نظرات حسابداران مدیریت بهره چندانی نمی بردند. از این رو حسابداران مدیریت در گذشته پرولتاریا بوده اند. با گذشت زمان و ایجاد تغییر در حسابداری مدیریت رفته رفته مدیران دریافتند که در راستای موفقیت در کسب و کار و ماندن در بازار های رقابتی نیازمند راهبردهایی در راستای انطباق با رئوس مثلث بقاء هستند و بدین ترتیب جایگاه ارزشمند حسابداران مدیریت بر آنها آشکار گردید. از این رو مدیران در زمان کنونی از نظرات حسابداران مدیریت در راستای هدایت و کنترل کسب و کار خود استفاده می کنند و حسابداران مدیریت را به عنوان اشخاصی ارزش آفرین٬ شریک تصمیمات خود می دانند. نتیجه پژوهش حاضر بیانگر این موضوع است که حسابداران مدیریت در زمان کنونی دیگر پرولتاریا نیستند و در انجام وظایف خود بیشتر بر تخصص و مهارت خود تاکید می نمایند، حسابداران مدیریت در زمان کنونی با ارائه راهبرد و ایجاد بالاترین سطح آگاهی (بصیرت) در مدیران، آنها را در امر تصمیم گیری یاری می نمایند. مدیران نیز جایگاه حسابداران مدیریت را به رسمیت شناخته و از دخالتهای نابجا در کار آنها خوددداری می کنند. از جمله مزایا و پیامدهای مثبت غیر پرولتاریا بودن حسابداران مدیریت برای حرفه حسابداری در عصر حاضر، استقلال حرفه از دخالت های غیر تخصصی مدیران و افزایش جذابیت و چهره علمی این رشته تخصصی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 342

دانلود 248 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

شباهنگ رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  157
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 23 استناد 4 مرجع 0
نویسنده: 

شباهنگ رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  167
 • صفحه شروع: 

  149
 • صفحه پایان: 

  180
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  32
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
عنوان: 
نشریه: 

حسابدار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  0
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  162
 • صفحه شروع: 

  12
 • صفحه پایان: 

  12
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

سرلک نرگس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-1
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  82
تعامل: 
 • استنادات: 

  11
 • بازدید: 

  3395
 • دانلود: 

  2335
چکیده: 

زمینه: حسابداری در دنیای پیشرفته اقتصادی امروز حرفه ای است حیاتی، زیرا سامانه اقتصادی جاری بدون آن نمی تواند، وجود داشته باشد. برجستگی متمایز کننده حرفه حسابداری پذیرش مسوولیت نسبت به عموم است. جامعه انتظارات فراوانی از اهل این حرفه دارد و مردم باید به کیفیت خدمات پیچیده ارایه شده توسط حرفه حسابداری اعتماد داشته باشند. از این رو اطلاعات ارایه شده توسط حسابداران باید به طور قابل توجهی کارآمد، قابل اتکا، واقعی و بی غرضانه باشد، پس حسابداران نه تنها باید واجد شرایط و صلاحیت حرفه ای باشند، بلکه باید از درجه بالایی از صداقت و درستکاری حرفه ای نیز برخوردار و آبرو و حیثیت حرفه ای از مهم ترین دارایی های آنها باشد. در نتیجه اخلاق حسابداری برای حسابداران حرفه ای و افرادی که به خدمات حسابداری تکیه دارند اهمیت زیادی دارد. با وجود این به نظر می رسد در ایران، از لحاظ نظری، به این مهم پرداخته نشده است.روش کار: در این پژوهش، به روش کتابخانه ای و با بررسی پایگاه های الکترونیکی، آیین رفتار حرفه ای حسابداران و اصول بنیادی اخلاق حسابداری تبیین شده و مهم ترین مسایل اخلاقی حسابداری در حال حاضر و راه کارهای حل آنها و تجدید حیات حیثیت حرفه ای حسابداری ارایه می گردد.نتیجه گیری: نتیجه این که آینده حرفه حسابداری به رهبری اخلاقی توسط حسابداران حرفه ای و رهبران این حرفه بستگی دارد. لازم است تا آنها با تبیین اهمیت معیارهای اخلاقی والا و آموزش ضرورت درستکاری فردی، حسابداران فعلی و آتی را به سوی شرافتمندی سوق دهند. بدیهی است با انجام این کار این اطمینان محقق خواهد شد که در آتیه حرفه حسابداری بتواند به نقش تاریخی خود در رشد عادلانه اقتصادی و موفقیت و رفاه ملت ها ادامه دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 3395

دانلود 2335 استناد 11 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  13
 • صفحه شروع: 

  97
 • صفحه پایان: 

  112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3993
 • دانلود: 

  1074
چکیده: 

استفاده از ریاضیات و روشهای کمی همواره در حسابداری مطرح بوده است و در طول سالیان با رشد و گسترش این روشها و استفاده از آنها در سایر دانشهای مرتبط با علوم مالی، حسابداری نیز با این روشهای نوین، در تعامل بوده است و تغییرات چشمگیری را تجربه نمود. بطوریکه تعامل بین حسابداران، تحلیل گران مالی و ریاضی دانان منجر به شکل گیری روشهای نوینی در حسابداری مدیریت و ارزیابی بنگاه های تجاری گردیده است. بدین ترتیب می توان رویکرد مهندسی حسابداری را به مفهوم استفاده از روشهای مهندسی و ریاضی در حسابداری مطرح نمود.در مقاله حاضر، نقش ریاضیات در حسابداری از ابتدا تاکنون و معرفی و بررسی اجمالی برخی روشهای نوین در ریاضیات مهندسی و میزان کاربرد آنها در سالهای اخیر به روش شناخت تاریخی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج مطالعه نشان می دهد که در سالهای اخیر تحقیقات ارزشمندی در خصوص استفاده از رویکردهای نوین ریاضی و مهندسی در حسابداری صورت گرفته است. و امکان پیشرفتهای آتی نیز وجود دارد که می تواند به توسعه کاربردهای جدیدی از روشهای ریاضی موجود در حسابداری منجر شود و مدلهای جدیدی که در موقعیت های خاص تصمیم گیری بهتر عمل می کنند را شناسایی کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 3993

دانلود 1074 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  41
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 41

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript