نتایج جستجو

84441

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8445

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  ب-3
 • صفحه شروع: 

  249
 • صفحه پایان: 

  263
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  324
 • دانلود: 

  56
کلیدواژه: 
چکیده: 

با وجود اینکه سالهاست دانشمندان و مهندسین با مساله بهینه سازی توابع گسسته روبرو بوده اند، اما تا کنون هیچ روش تحلیلی جامعی برای حل مسایل بهینه سازی گسسته چند بعدی ارایه نشده است. تمامی روشهایی که تاکنون گزارش شده اند به صورت الگوریتم هستند. در مسایل بهینه سازی گسسته یک بعدی نیز تا کنون هیچ روش تحلیلی که بتواند تمام ماکزیمم ها و مینیموم های نسبی یک تابع گسسته را بیابد ارایه نشده است. در این مقاله برای اولین بار یک روش تحلیلی جامع برای حل مسایل بهینه سازی گسسته چند بعدی و دارای چند مینیموم و ماکزیمم ارایه گردیده است. در اینجا ابتدا به معرفی روش و اثبات ریاضی آن پرداخته و سپس اعتبار آن را با چند مثال و شبیه سازی کامپیوتری نشان خواهیم داد.

آمار یکساله:  

بازدید 324

دانلود 56 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  46
تعامل: 
 • بازدید: 

  42
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 42

دانلود 53
نویسنده: 

افشار محمدهادی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  101
 • صفحه پایان: 

  110
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در این مقاله روشی دو مرحله ای برای بهینه سازی گسسته شبکه های آبرسانی ارایه شده است. این روش از دو مرحله تشکیل شده است. در مرحله اول مساله بهینه سازی شبکه ها از طریق روش تابع تاوانی بصورت مساله بهینه سازی نامقیدی از نوع پیوسته فرمولبندی و متعاقبا با استفاده از برنامه بهینه سازی ریاضی موسوم به DOT برای بدست آوردن جواب پیوسته آن حل شده است. در مرحله دوم برنامه دیگری موسوم به DOC که از روش شاخه و کران استفاده می کند برای بدست آوردن جواب گسسته مساله مورد نظر بکار گرفته شده است. در مرحله دوم از دو استراتژی مختلف برای بدست آوردن جواب بهینه گسسته استفاده شده است. در استراتژی اول، موسوم به محلی، فضای جستجو به کرانهای بالا و پایین جوابهای پیوسته بدست آمده در مرحله اول محدود شده در حالیکه در استراتژی دوم این محدودیت حذف شده است. روش ارایه شده با صرف زمان محاسباتی کمتر قادر به تولید نتایجی قابل مقایسه با روشهای پیچیده تر ارایه شده در زمینه بهینه سازی شبکه های آبرسانی است. قابلیتهای روش با حل سه مثال نمونه در زمینه طراحی بهینه شبکه های آبرسانی بررسی و نتایج حاصل ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  16 (فوق العاده اسفند)
 • صفحه شروع: 

  170
 • صفحه پایان: 

  180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

امروزه بهینه سازی یکی از موضوعات مهم در علوم مهندسی و صنعت بوده و برای رقابت در عرصه طراحی و تولید، استفاده از این روش در طراحی تمامی قطعات مکانیکی امری حیاتی است. از این رو می بایست به دنبال طرحی بهینه بود که در عین سادگی، امکان تولید داشته باشد. در صنایع هوافضا دو مساله وزن و عمر قطعات بسیار حائز اهمیت هستند و از آنجایی که گیربکس یکی از مهم ترین بخش ها در سیستم پیشرانه هلیکوپتر می باشد مساله بهینه سازی وزن و اطمینان از استحکام خستگی آن از اهمیت دوچندان برخوردار می شود. طرح های موجود بیشتر بر مبنای یکی از این اهداف ارائه شده اند اما در واقع طرحی بهینه خواهد بود که هدف های مختلف را در بر گیرد. از این رو در این مقاله، مقادیر مناسب پارامترهای طراحی شامل مدول عمودی و عرض چرخدنده های گیربکس اصلی هلیکوپتر سیکورسکی ASH-3D با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گسسته- پیوسته ترکیبی در جهت طراحی بهینه گیربکس از نظر کاهش وزن، افزایش ضریب اطمینان کمینه و کاهش اختلاف ضرایب اطمینان بیشینه و کمینه مجموعه چرخدنده ها تعیین شده و در نهایت نیز نتایج با طرح تولیدشده توسط سیکورسکی مقایسه شده است. نتایج به دست آمده در بهینه سازی تک هدفه حاکی از کاهش 27.24 درصدی جرم چرخدنده های طرح بهینه در مقایسه با گیربکس صنعتی به کاررفته در هلیکوپتر سیکورسکی ASH-3D می باشند. نتایج بهینه سازی های دوهدفه و سه هدفه نیز به صورت جبهه پارتو ارائه شده اند و جواب هایی با حالت های حدی به عنوان نمونه آورده شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  36 (ویژه نامه مهندسی عمران)
 • صفحه شروع: 

  99
 • صفحه پایان: 

  110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  201
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

در این تحقیق از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی صفحات استفاده شده است. از آنجا که الگوریتم ژنتیک در اساس برای بهینه سازی مسایل گسسته ابداع شده، برای حل مسایل پیوسته، به روشی برای گسسته سازی فضای جستجو نیاز است. در این مقاله روش جدیدی برای گسسته سازی فضای جستجوی پیوسته ارایه شده که در آن تدقیق گسسته سازی به طور خودکار انجام می شود. روش پیشنهادی امکان رسیدن به جوابهای بهتر را با صرف هزینه های محاسباتی بیشتر فراهم می نماید. با به کارگیری روش گسسته سازی ارایه شده و الگوریتم ژنتیک، مساله بهینه سازی برای گروهی از توابع شناخته شده در این زمینه تحقیقاتی حل و نتایج به دست آمده ارایه شده است. تاثیر پارامترهای روش، با ارایه جداول و نمودارهایی بررسی شده و در نهایت طرح بهینه صفحه تنش مسطح ارایه و نتایج به دست آمده از روش ارایه شده، با نتایج روشهای دیگر مقایسه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 201

دانلود 102 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 16)
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  298
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

جانمایی جنبه ای مهم از طراحی کارخانه است و به طور مستقیم بر ملاحظات ایمنی و هزینه های ارتباطی ایستگاه های تولیدی تاثیر می گذارد. مسائل جانمایی تجهیزات معمولا با یکی از دو رویکرد سلسله مراتبی یا یکپارچه، فرمول بندی می شوند. در رویکرد سلسله مراتبی، مساله جانمایی پس از فازهای طراحی فرآیند و عملیات کارخانه بررسی می شود، درحالی که در رویکرد یکپارچه به طور هم زمان با فازهای طراحی فرآیند و عملیات تحلیل می شود. هدف این پژوهش، ارائه رویکردی جدید با نام گروه های کاندید است. در این رویکرد پس از اتمام فاز طراحی فرآیند و عملیات، طراحان بجای یک نمودار جریان مواد بین ایستگاه ها، چندین نمودار از- به جریان مواد در قالب گروه های کاندید برای ورودی فاز جانمایی ایستگاه ها ارائه می کنند. رویکرد مذکور برای فرمول بندی مسائل جانمایی در کارخانه هایی با تولید گسسته به صورت مدل برنامه ریزی خطی مختلط عدد صحیح توسعه داده شده است. تمام محدودیت های استفاده شده در مدل، خطی در نظر گرفته شده است. ویژگی های این مدل ها شامل، وجود ایستگاه های کاندید، ابعاد متفاوت و متغیر برای ایستگاه ها در هر گروه کاندید، قابلیت چرخش ایستگاه ها و رعایت فواصل ایمنی برای ایستگاه ها هستند. درانتها برای تبیین ویژگی های مدل، مثال هایی بیان شده است. در این پژوهش جواب بهینه در صورتی تغییر می کند که در قالب گروه های کاندید نمودار جریان مواد متفاوتی تعریف شود.

آمار یکساله:  

بازدید 298

دانلود 54 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  49 (ویژه مهندسی صنایع، مدیریت و اقتصاد)
 • صفحه شروع: 

  101
 • صفحه پایان: 

  105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  462
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مدل مقدار اقتصادی تولید (EPQ) یکی از مدل های کلاسیک کنترل موجودی است که کاربرد گسترده ای دارد. این مدل دارای فرضیات مختلفی است که استفاده از آن را در شرایط واقعی محدود می کند. هدف این پژوهش توسعه مدل مقدار اقتصادی تولید است و فرض تحویل سفارش با نرخ ثابت و پیوسته را در نظر نمی گیرد، و چنین فرض می کند که سفارش را می توان به صورت بسته های چندتایی تحویل گرفت. در شرایط جدید، هزینه های EPQ محاسبه، و مدل سازی جدید ارایه می شود. همچنین برای محاسبه مقدار بهینه سفارش و نقطه سفارش نیز الگوریتمی ارایه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 462

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  25
کلیدواژه: 
چکیده: 

فقدان یک روش معتبر مسیر بحرانی منابع محدود نه تنها استفاده وسیع از نرم افزارهای برنامه ریزی مسیر اصلی پروژه را در رویه های مدیریت مختل ساخته است، بلکه اساس هر نوع بررسی تخصصی، تحلیل هزینه یا زمان پایه روش مسیر بحرانی را در تحقیقات برنامه ریزی ساخت ناپایدار ساخته است. همین موضوع موجب شده است توسعه یک راه حل ابتکاری و کاملا خودکار برای روش مسیر بحرانی با منابع محدود که سیستم برنامه ریزی بر پایه شبیه سازی ساده شده نامیده می شود، کاملا ضروری به نظر آید محدوده سیستم برنامه ریزی بر پایه شبیه سازی ساده شده از رویکرد شبیه سازی رخدادهای گسسته ساده شده و روش های بهینه سازی تحولی که بهینه سازی گروهی اجزا نامیده می شود، جهت خودکار سازی فرمول بندی برنامه های منابع محدود با کوتاهترین دوره زمانی کل پروژه استفاده می کند. ما مباحث اصلی برنامه ریزی منابع، بررسی دقیق روی فرمول بندی یک مدل شبیه سازی CPM بوسیله SDESA، الگوریتم های PSO حاضر، و فرمول حل PSO و تاثیر متقابل بهینه سازی- شبیه سازی را در ارتباط با گسترش نرم افزار S3 را مطرح می کنیم. برای معرفی S3 به برنامه ریزی ساخت، همچنین به عملکردها و ویژگی های نرم افزار پریماورا و مایکروسافت پروجکت مراجعه کردیم. که در کنارS3  در 2 مورد، مطالعاتی مرتبط انجام گرفته است. نمونه اول مثال کلاسیکی است و نمونه دوم بر پایه یک پروژه آبیاری واقعی در هنگ کنگ است. در هر دو حالت،S3  از نظر 1) کوتاه سازی زمان کل پروژه 2) قیود بهینه سازی انواع مختلف منابع و 3) تولید ارزش های شناوری کل معتبر برای هدایت و انجام برنامه تحت تاثیر نرم افزار CPM فعلی قرار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  117
 • صفحه پایان: 

  124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مدیریت صنعتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  65
 • صفحه پایان: 

  82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  237
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

تجزیه و تحلیل سیستم های پیچیده خدماتی با درنظرگرفتن الگوهای تصادفی آن ها به کمک روش های مدل سازی ریاضی بسیار پیچیده یا احتمالا ناممکن است، بنابراین مشاهده می شود راهکارهای بهبود بیشتر متکی بر استفاده از تجربیات خبرگان فن و تحلیل های توصیفی است. در مقاله حاضر، با بهره گیری از رویکرد شبیه سازی کامپیوتری گسسته- پیشامد، نظام دادرسی کیفری در دادگاهی برگزیده در کشورمان تجزیه و تحلیل کمی شد و در آن با استفاده از ابزارهای آماری مانند طراحی آزمایش ها، آزمون فرض، تحلیل رگرسیون، روش های تحلیل حساسیت و بهینه سازی چندهدفه، راهکارهای عملیاتی مناسب برای بهبود زوج شاخص عملکردی سیستم ارائه شد. نتایج شبیه سازی نشان داد با بهره گیری سناریوهای پیشنهادی می توان کاهش 27 درصدی در میانگین زمان دادرسی و به طور همزمان کاهش 80 درصدی در متوسط مراجعه های مکرر به این دادگاه انتظار داشت. همچنین، با اجرای آزمون فرض بر چند متغیرهای پاسخ مصنوعی، اعتبارسنجی مدل شبیه سازی برای حصول به جزئیات تحلیلی بیشتر دنبال شد.

آمار یکساله:  

بازدید 237

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0
litScript