نتایج جستجو

3212

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

322

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  642
 • دانلود: 

  474
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 642

دانلود 474
عنوان: 
نویسنده: 

نوع پرست -

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1355
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  00
 • صفحه پایان: 

  00
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

پیران پرویز

نشریه: 

پیام پیشگیری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  15
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  4
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

چنگالی مهتاب

نشریه: 

ژرفای تربیت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  28
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

زکریایی محمدعلی

نشریه: 

سوء مصرف مواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  36
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 36

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

کوثری مسعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  29
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

اعتیاد پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  54
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  360
 • دانلود: 

  464
چکیده: 

هدف هدف این تحقیق، توسعه نظریه های اعتیاد به منظور تفسیر و تحلیل کارآمدتر آن است. روش روش تحقیق کیفی بود. از نسخه چارمزی نظریه زمینه ای برای تولید ایده ها و تفاسیر جدید استفاده شد. نمونه هدفمند و قضاوتی تحقیق شامل تعدادی از بهبود یافتگان با خودآگاهی بالا نسبت به تجربه اعتیاد و تعدادی از متخصصان مجرب حوزه اعتیاد بود. یافته ها نتایج نشان داد اعتیاد یک سیستم پویاست. ساختاریابی آن بر اساس کارکردهای آن است. اعتیاد به عنوان یک سامانه مدیریت تنش های ناشی از تغییرات است. اعتیاد تغییرات بیرونی را به ساختاری پویا تبدیل کرده است. مواد به عنوان یک رسانه غیر زبانی و عام جدید است. کارایی و سرعت در شکل گیری ساختار کارکردی اعتیاد نقش دارند. اعتبار یافته ها مبتنی بر صلاحیت های تجربی و علمی مراجع اطلاع رسان و همسویی یافته های میدانی با تفاسیر جدید از نظریه های مهم جامعه شناسی است. نتیجه گیری مصرف کنندگان مواد به کارکردهای ضربه گیر، تکمیلی و افزایشی مواد توجه داشته و سیستم اعتیاد پس از کژکارکردی سایرسیستم ها، برای برقراری تعادل پویا در نظام کلان اجتماعی ایفای کارکرد می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 360

دانلود 464 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

کیان پور محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  115
 • صفحه پایان: 

  121
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  316
 • دانلود: 

  789
کلیدواژه: 
چکیده: 

بر اساس اطلاعات آماری موجود، وابستگی به مواد اعتیاد آور، از مسایل مهم طبی در ایران است که حدود دو میلیون نفر از جمعیت کشور را گرفتار کرده است. این رقم بیانگر این است که 3.3 درصد از جمعیت شصت میلیونی کشور نیاز به خدمات در دسترس، برای درمان این اختلال دارند. درمان اعتیاد و در نتیجه کاهش تعداد موارد، بخصوص در کوتاه مدت آسانترین و سریعترین راه برای دستیابی به اهداف مربوط به کاهش تقاضا می باشد و لازم است در ساستگذاری از اولویت برخوردار باشد. مقاله حاضر کوششی است برای به اشتراک گذاشتن تجربه حاصل از سفر به انگلستان و شرکت در دوره کاهش تقاضا که برای اولین بار در بیمارستان و دانشکده پزشکی سنت جورج لندن و به سفارش دفتر کنترل مواد سازمان ملل به اجرا گذاشته شد.  

آمار یکساله:  

بازدید 316

دانلود 789 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

طیبی زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  89
کلیدواژه: 
چکیده: 

مسئله مواد مخدر یکی از پیچیده ترین چالش هایی است که در حال حاضر جامعه ایران و بسیاری از جوامع با آن مواجه هستند. مسئله مورد مطالعه ما بررسی آسیبی است که مواد مخدر و اعتیاد برای نوجوانان دانش آموز دارد. نوجوانان در مسیر خانه به مدرسه و برعکس در اجتماع قرار دارند و احتمال برخوردشان با افراد مختلف وجود دارد و از طرفی در جمع همسالان و خانواده خود ممکن است الگوهای نامناسب را برای خود برگزیند؛ چرا که محیط خانواده و جمع دوستان از نظر عاطفی غنی تر است و افراد بیشتر بر روی هم تاثیر می گذارند. همچنین در جامعه ایران به دلیل نزدیکی با منشاء تولید مواد مخدر (افغانستان و پاکستان) دسترسی به مواد مخدر راحت تر است و افراد باید بیشتر به تقویت مهارت های اجتماعی و خودکنترلی خویش بپردازند. هدف از پژوهش حاضر آگاهی از عوامل محیطی و تاثیرگذار بر گرایش جوانان به مواد مخدر و ارائه راهکارهایی برای فرهنگ سازی است تا شرایط خانه و اجتماع و مدرسه به گونه ای سازماندهی شود، که جوانان حتی به اعتیاد فکر نکنند و آنها را آگاه سازیم که اعتیاد فقط برای دیگران نیست بلکه هر فردی، اگر به درستی نسبت به آن آگاه نباشد و با افراد اشتباه معاشرت کند ممکن است، گرفتار شود. روش پژوهش ما در این مقاله روش توصیفی تحلیلی به روش کتابخانه ای است. در تحقیق حاضر به بررسی نقش والدین و گروه همسالان برروی گرایش افراد به سمت اعتیاد پرداختیم و راهکارهایی را برای پیشگیری از ابتلا به اعتیاد نوجوانان و فرهنگ سازی مطرح ساخته ایم و برای آگاهی بخشی بهتر نسبت به این موضوع به بررسی اهداف و علل گرایش افراد به اعتیاد پرداختیم و آسیب های اعتیاد را برشمردیم. امید است که والدین و نوجوانان با مطالعه و آگاه سازی خود و خانواده شان، از شر مواد مخدر و آسیب های خانمان سوز آن در امان بمانند.

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 89
نویسنده: 

فیروزبخت مهرداد

نشریه: 

سروش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  24
 • صفحه پایان: 

  985
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  625
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 625

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
litScript