نتایج جستجو

16

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1799-1822
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1068
 • دانلود: 

  543
چکیده: 

امروزه سیستم های رتبه بندی در دانشگاه ها مورد توجه جامعه دانشگاهی قرار گرفته و رقابت تنگاتنگی بین دانشگاه های جهان برای کسب رتبه های بالاتر شکل گرفته است. در این میان، رتبه بندی وب سایت های دانشگاه ها نیز در کانون توجه قرار گرفته است و وبومتریک سالانه رتبه وب سایت دانشگاه ها را اعلام می نماید. بررسی شاخص های رتبه بندی دانشگاه ها و رتبه وبومتریک دانشگاه نشان می دهد، برخی از این شاخص ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی هم تاثیرگذار هستند. از طرف دیگر مطالعه اولیه شاخص های وبومتریک نشان می دهد برخی شاخص های سئو می تواند بر روی رتبه وبومتریک تاثیر داشته باشد. هدف از این تحقیق این است که نشان دهد تا چه حد معیارهای سئو می تواند روی رتبه وب سایت دانشگاه تاثیر داشته باشد. به این منظور پس از استخراج امتیاز 38 معیارهای مهم سئو دانشگاه های منتخب بوسیله ابزارهای مختلف سئو، عملیات تجزیه و تحلیل اطلاعات همراه با اعمال قوانین انجمنی بر روی دادها انجام گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد برخی از معیارهای سئو نظیر تعداد بک لینک، رتبه الکسا و پیج رنک تاثیر مستقیم و قابل توجه بر روی رتبه وب سایت دانشگاه ها دارند و در این راستا قوانین انجمنی معناداری استخراج شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1068

دانلود 543 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  4 (پیاپی 120)
 • صفحات: 

  66-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  361
 • دانلود: 

  284
چکیده: 

هدف: اکتشاف، تحلیل، اعتباریابی، و شناسایی شایستگی های پرسشنامه کارآفرینی در عرصه سئو برای متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی. روش شناسی: این پژوهش کاربردی از روش تحلیل محتوای کیفی و پیمایشی استفاده کرده است. برآورد و کنترل حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری احتمالاتی تصادفی ساده انجام شد. روایی صوری پرسشنامه با نظر خبرگان رشته تایید و اعتبارسنجی عامل های مکنون و متغیرهای آن با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. پایایی پرسشنامه نیز با آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. یافته ها: شش مقوله «مهارت های پایه فناوری اطلاعات»، «سئوی معمولی یا ارگانیک»، «سئوی خارجی سایت»، «سئوی پولی یا کلیکی»، «ابزارهای طراحی و مدیریت وب سایت» و «ارزش های افزوده علم اطلاعات و دانش شناسی در عرصه سئو»، اصلی ترین متغیرهای تاثیرگذار برای سنجش شایستگی های کارآفرینی در عرصه سئو برای دانش آموختگان علم اطلاعات و دانش شناسی است. نتیجه گیری: از یافته های این پژوهش می توان برای مطالعه، تحلیل، و بازنگری سرفصل های رشته علم اطلاعات و دانش شناسی به منظور کارآفرینی در عرصه بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 361

دانلود 284 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1321-1342
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  614
 • دانلود: 

  486
چکیده: 

هدف کلی این پژوهش تعیین وضعیت وب سایت روزنامه های سراسری ایران بر اساس شاخص های بهینه سازی موتورهای کاوش (سئو) است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش تحلیل محتوای رایانه ای بر روی 110 وب سایت روزنامه سراسری ایران از طریق وب سایت تحلیل کننده «سئو» (سئو چک آپ) به لحاظ رعایت شاخص های عمومی، سرعت بارگذاری و امنیت «سئو» و نیز مجموع سه شاخص انجام شد. یافته ها نشان داد که میانگین نمره کل «سئو» وب سایت های روزنامه های سراسری ایران (08/54) با نمره مطلوب برای سئو وب سایت (75 درصد) فاصله ای معنا دار دارد. تنها 5 روزنامه «پیروزی»، «فرصت»، «جام جم»، «امین» و «پیام ما» نمره بالاتر از 75 کسب کردند. همچنین، نتایج بررسی شاخص های عمومی، سرعت بارگذاری و امنیت «سئو» وب سایت روزنامه های سراسری ایران نشان داد که میانگین نمرات دسته شاخص های فوق با هم به صورتی معنا دار متفاوت بوده و شاخص های عمومی «سئو»، نسبت به شاخص های سرعت بارگذاری و امنیت از اهمیت بیشتری برخوردارند.

آمار یکساله:  

بازدید 614

دانلود 486 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  885
 • دانلود: 

  386
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 885

دانلود 386
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  61-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر تدوین معیارها و ارزیابی ابزارهای بهینه سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو به منظور ارتقاء آگاهی و دانش کتابداران و متخصصان علم اطلاعات در عرصه بازنمون منابع اطلاعاتی در وب سایت ها است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده و به روش پیمایشی-توصیفی با تکنیک وب سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش حاضر ابزارهای بهینه سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو هستند و جمع آوری داده ها با روش مشاهده مستقیم صورت گرفته است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش جهت ارزیابی ابزارهای بهینه سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو، سیاهه وارسی محقق ساخته است که روایی این ابزار توسط متخصصان موضوعی تایید شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که ابزار checkup. tools با کسب امتیاز 100 و با بررسی 7 معیار و 41 شاخص، بالاترین جایگاه را در بین سایر ابزارهای بهینه سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو دارد. ابزار hostiran باکسب امتیاز 91 و بررسی 6 معیار و 33 شاخص در جایگاه دوم قرار دارد. نتیجه گیری: اکثر ابزارها معیارهای سیوی داخلی، سیوی خارجی و آنالیز وب سایت را مورد بررسی قرار داده اند، اما تعداد کمی از آن ها معیارهای دسترسی به وب سایت و امنیت وب سایت را بررسی می کنند. پژوهش حاضر با معرفی و مقایسه ابزارها می تواند چارچوب نظری و مبنایی برای متخصصان و پژوهشگران نرم افزار و برنامه نویسان و نیز خبرگان بازیابی اطلاعات فراهم آورد. سیاهه وارسی تدوین شده در این پژوهش که به عنوان ابزار ارزیابی بهینه سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو مورد استفاده قرار گرفته، برای طراحی و نیز ارزیابی صفحات وب کتابخانه ها توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 34

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  133-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  698
 • دانلود: 

  218
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 698

دانلود 218 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  33-3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  93-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  441
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

از آن جاکه پویابودن یک پارامتر مهم در تعیین کیفیت اسپرم است، عملیاتی که بتواند اسپرم های پویا را به بهترین شکل و کمترین خطر جدا کند، برای درمان ناباروری مطلوب است. در میان راه های مختلف برای جداسازی و سرندکردن اسپرم های پویاتر، روش هایی که از میکروکانال استفاده می کنند، از نظر سادگی و کاربرپسندی و سازگاری با طبیعت از دیگر روش ها پیش افتاده تر هستند. سئو و همکاران (2007) سیستمی را طراحی کرده اند که متشکل از چهار کانال و سه مخزن است. در این طراحی جریان موجود در کانال ها با استفاده از فشار هیدرواستاتیک، ناشی از ارتفاع سیال در مخازن، تولید می شود و با ایجاد یک جریان معکوس در کانال اصلی فقط به اسپرم های پویا اجازه شنا در خلاف جهت جریان داده می شود. در این پژوهش، سیستم طراحی شده توسط سئو با استفاده از نرم افزار گمبیت شبکه بندی و به وسیله نرم افزار فلوئنت تحلیل شده است. ابتدا، نتایج سئو اعتبارسنجی شده و سپس اندازه مناسب میکروکانال ها انتخاب شده که طول کانال اصلی برابر 5mm پیشنهاد شده است. همچنین با استفاده از این سیستم بهینه شده و مبانی الکتروفرسیس، سیستم میکروسیالی متشکل از یک میدان الکترواستاتیک و سیستم چهارکاناله به منظور جداسازی و پالایش اسپرم های پویا طراحی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 441

دانلود 136 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  649
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 649

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  144-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1030
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

مطالعه حاضر تعدیلات غیرخطی و مکانیزم انتقال قیمت بین سطوح عمده فروشی و خرده فروشی در بازار تخم مرغ ایران را در قالب مدل TVECM دورژیمه هانسن و سئو (2002) مورد بررسی قرار داده است. مطابق نتایج آزمون های ریشه واحد هر دو سری قیمت عمده فروشی و خرده فروشی تخم مرغ دارای انباشتگی درجه اول بوده و نتایج آزمون همجمعی یوهانسن مبین آن است که در بلندمدت سری های قیمت در دو انتهای زنجیره بازاریابی تخم مرغ کاملا همجمع اند، یعنی هر گونه تغییر بوجود آمده در یکی از قیمت ها به صورت کامل به دیگری منتقل می گردد. در گام بعدی نتایج آزمون SupLM هانسن و سئو (2002) تعدیل آستانه ای قیمت های عمده فروشی و خرده فروشی تخم مرغ به سمت تعادل بلندمدت را تایید نمود. بررسی مدل TVECM تخمین زده شده نشان می دهد که ضریب تصحیح خطا در هر دو رژیم برای قیمت خرده فروشی معنی دار بوده و مقدار آن در رژیم دوم یعنی وقتی حاشیه های بازاریابی بیشتر است، نسبت به رژیم اول بزرگتر است. این در حالی است که این ضریب برای قیمت عمده فروشی در هر دو رژیم غیرمعنی دار است؛ مبین اینکه وقتی انحرافی نسبت به تعادل بلندمدت رخ می دهد عمده فروشان تمایل چندانی به نشان دادن واکنش ندارند ولی خرده فروشان هم نسبت به انحرافات افزایشی از تعادل بلندمدت و هم نسبت به انحرافات کاهشی از تعادل بلندمدت عکس العمل نشان می دهند. همچنین میزان عکس العمل آن ها نسبت به انحرافات افزایشی به مراتب بیشتر می باشد. پویایی های کوتاه مدت در هر دو رژیم تقریبا مشابه است؛ اگر چه سرعت تعدیل در رژیم دوم، بالاتر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1030

دانلود 261 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  525
 • دانلود: 

  251
چکیده: 

رشد فناوری های مرتب با رایانه و توسعه اینترنت در جهان باعث حرکت کسب و کارهای سنتی به سمت الکترونیکی شدن شده است، علاوه بر آن کسب و کارهای نوپایی بر مبنای وب سایت ایجاد گردیده است، این کسب و کارها با بازار هدف بسیار بزرگتر از قبل روبرو هستند اما رسیدن به بازار هدف بزرگتر نیازمند این است که از فیلتر موتورهای جستجوگر عبور کنند و همچنین با عملکرد خود در دل مشتریان و کاربران اینترنت باقی بمانند. این مقاله با مطالعه پژوهش های پیشین در ارتباط با مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و تکنیک های بهینه سازی وب سایت برای موتورهای جستجو به ارائه مدلی برای ارتقای کسب و کارهای الکترونیکی با استفاده از بهینه سازی وب سایت می کند. این مدل شامل سه معیار اصلی بهینه سازی ویژگی های وب سایت، بهینه سازی درون صفحات و بهینه سازی خارج از صفحات است، هر معیار شامل زیرمعیارهایی است که مجموعا 21 زیر معیار را شامل می شود، پس از بررسی معیارها و زیرمعیارها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی به منظور رتبه بندی معیارها و زیر معیارها پرسش نامه ای تهیه گردید و به صورت آنلاین با استفاده از وب سایت پرس لاین در اختیار توسعه دهندگان وب قرار گرفته است و با ارسال دعوت نامه ای در شبکه های اجتماعی از تعداد زیادی از خبرگان طراحی و توسعه وب دعوت شد تا در آن شرکت کنند، در نهایت با تحلیل نتایج علاوه بر اینکه مدل مورد تایید قرار گرفت، معیارهای بهینه سازی خارج از صفحات حائز بیشترین درجه اهمیت و معیارهای بهینه سازی درون صفحات حائز کمترین درجه اهمیت شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 525

دانلود 251
litScript