مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

12

دانلود:

15

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مشخصه یابی ریزساختاری و بررسی خواص مکانیکی سوپرآلیاژ IN617 پس از کارکرد طولانی مدت

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 102

چکیده

تغییرات ریزساختاری و خواص مکانیکی سوپرآلیاژ IN617 کارکرده در دمای °, C750 و زمان 105000 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی از آزمایشهای متالوگرافی, SEM, TEM, استخراج فازها از زمینه, XRD و خواص مکانیکی استفاده شد. در اثر کارکرد طولانی مدت در بیشتر مرزدانه ها کاربیدهای پیوسته تشکیل شده و در درون دانه ها و مرزهای دوقلویی نیز کاربیدهای درشت تشکیل شده است. کسر سطحی کاربیدها از 5/0 درصد در نمونه ی کارنکرده به 5/6 درصد در نمونه ی کارکرده افزایش یافت. علاوه بر سه ترکیب اصلی M6C, M23C6 و Ti(C, N) در ساختار فاز γ, ' و به مقدار ناچیز فاز مضر دلتا شناسایی گردید. وجود فاز γ, ' پس از زمان کارکرد 105000 ساعت نشان دهنده پایداری خواص سوپرآلیاژ 617 است. بر اساس ابعاد ذرات γ, ' (4-10 نانومتر) و هم چنین مورفولوژی آنها, این فاز در مرحله انحلال قرار دارد. از 5/6 درصد کسر سطحی کاربیدها, 2/2 درصد به کاربید M6C اختصاص دارد؛ براساس بررسی ریزساختاری و نتایج آنالیز عنصری این کاربید در مرحله استحاله به کاربید M23C6 و فاز γ, ' قرار داشته و درصد کمی از ترکیب Ti(C, N) نیز به کاربید تبدیل شده است. وجود کاربیدهای M23C6 با ابعاد کمتر از 200 نانومتر در داخل دانه ها نشان دهنده ادامه فرایند جوانه زنی کاربیدها, هر چند کم است. بیش از 90 درصد مورفولوژی کاربیدها به شکل های شبه کروی و بی شکل بوده و باقیمانده به شکل های صفحه ای و میله ای شکل می باشند. مورفولوژی و ابعاد کاربیدهای مرزدانه ای و درون دانه ای نشان می دهند که آنها در مرحله ادغام و توده ای شدن قرار دارند. استحکام و سختی آلیاژ کارکرده بهتر از نمونه ی کارنکرده است؛ اما به دلیل تشکیل کاربیدهای درشت مرزدانه ای انرژی ضربه بیش از 75 درصد کاهش یافت. نتایج آزمایشها و ارزیابی نشان داد که سوپرآلیاژ 617 ماده مناسبی برای محدوده ی دمایی 800-700 درجه و زمان های طولانی مدت است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مهدیزاده، محسن، و فرهنگی، حسن. (1400). مشخصه یابی ریزساختاری و بررسی خواص مکانیکی سوپرآلیاژ IN617 پس از کارکرد طولانی مدت. مواد نوین، 12(4 (پیاپی 44) )، 83-102. SID. https://sid.ir/paper/999729/fa

  Vancouver: کپی

  مهدیزاده محسن، فرهنگی حسن. مشخصه یابی ریزساختاری و بررسی خواص مکانیکی سوپرآلیاژ IN617 پس از کارکرد طولانی مدت. مواد نوین[Internet]. 1400؛12(4 (پیاپی 44) ):83-102. Available from: https://sid.ir/paper/999729/fa

  IEEE: کپی

  محسن مهدیزاده، و حسن فرهنگی، “مشخصه یابی ریزساختاری و بررسی خواص مکانیکی سوپرآلیاژ IN617 پس از کارکرد طولانی مدت،” مواد نوین، vol. 12، no. 4 (پیاپی 44) ، pp. 83–102، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/999729/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی