مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

134

دانلود:

92

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

توسعه مدل بهینه سازی تخصیص و توزیع آب جهت باغات سنتی قزوین

صفحات

 صفحه شروع 20 | صفحه پایان 29

چکیده

 باغات سنتی قزوین با قدمتی طولانی نقشی بااهمیت در گذشته شهر قزوین داشته اند. ولیکن امروزه به علت دو مشکل عمده کمبود آب و توسعه شهر به سمت این باغات وضعیت چندان مناسبی ندارند. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق در عملیات تلاش گردیده تا یک برنامه منسجم مدیریتی با دو سیاست محوری حیات بخشی باغات در افق کوتاه مدت و شکوفایی باغات در افق بلندمدت ارائه گردد. با استفاده از مدل بهینه سازی تهیه شده که بر مبنای برنامه ریزی خطی عمل می کند برنامه عمل سیاست گذاران در جهت نیل به توسعه پایدار در مجموعه باغات مشخص می شود. نتایج به دست آمده از این مدل نشان می دهد که در چارچوب سیاست های ذکر شده, توزیع آب و هزینه های مربوطه در کلیه مناطق باغات مورد مطالعه به صورتی عادلانه خواهد بود. همچنین راندمان آبیاری در مجموعه باغات از 33 درصد وضع موجود به 38 درصد در افق کوتاه مدت و 59 درصد در افق بلندمدت ارتقا یافته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی