مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات اقتصاد انرژی | سال:1389 | دوره:7 | شماره:27 | صفحه شروع:131 | صفحه پایان:154

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

369

دانلود:

123

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر سرریز نرخ دلار آمریکا بر روی قیمت نفت خام

صفحات

 صفحه شروع 131 | صفحه پایان 154

چکیده

 در ادبیات اقتصادی و مالی, ارتباط بین دلار و قیمت نفت نشان دهنده رابطه علیت بین این دو می باشد که در قالب دوره های بلند مدت و کوتاه مدت قابل بررسی است. ارتباط مذکور از بعد ساختاری از طریق تقاضا و عرضه نفت خام بررسی می شود. دیگر, در بازارهای بورس به طور متقابل اطلاعات از ک بازار به بازار دیگر نفوذ می کند. در این مقاله به منظور بررسی روابط فوق, الگوی VECM-Multivariate GARCH مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که رابطه علیت در بازار نرخ دلار آمریکا و قیمت نفت خام در بلندمدت, یک طرفه و از بازار ارز به بازار نفت بوده است و عکس آن صادق نمی باشد و علیتی وجود ندارد. از سوی دیگر ثابت شد که این رابطه منفی است. به عبارت دیگر پیش بینی بلندمدت قیمت نفت خام و افتن عناصری که تاثیر بلندمدت بر قیمت آن می گذارند, روند نرخ ارز دلار آمریکا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در مورد سرریز نوسانات وا به عبارتی انتقال ریسک می توان مشاهده کرد که سر ریز از بازار نفت به ارز وجود نداشته, در صورتی که نوسانات از بازار ارز به بازار نفت سرریز شده و قسمتی از ریسک بازار نفت از بازار ارز نشات می گیرد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID