مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روان شناسی و دین | سال:1392 | دوره:6 | شماره:3 (پیاپی 23) | صفحه شروع:81 | صفحه پایان:95

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

330

دانلود:

152

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: کارکرد خانواده و جهت گیری مذهبی، ارائه الگوهای نگرش به ارتباط پیش از ازدواج و پیامدهای آن در دانشجویان دارای ارتباط و بدون ارتباط با جنس مخالف (عنوان عربی: أداء الأسرة والتوجه الدینی، طرح مثل للرؤیة الخاصة بالعلاقة قبل الزواج وعواقبها بین طلاب الجامعات الذین لهم علاقات والذین لیس لهم علاقات مع الجنس الآخر)

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 95

کلیدواژه

جهت گیری مذهبی (کلیدواژه عربی: الرؤیة إلی العلاقة قبل الزواجQ2
التوجه الدینی)Q2

چکیده

 چکیده فارسی:هدف این پژوهش, ارائه الگوی ارتباط پیش از ازدواج و پیامدهای آن, در رابطه با نقش کارکرد خانواده و جهت گیری مذهبی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند در سال 90 می باشد. بدین منظور, 500 دانشجو انتخاب و مقیاس های جهت گیری مذهبی آلپورت, کارکرد خانواده اولسون, نگرش به ارتباط پیش از ازدواج کردلو و پیامد های ارتباط قبل از ازدواج را تکمیل کردند. نتایج تحلیل مسیر در راستای پیش بینی نگرش به ارتباط پیش از ازدواج, با ارتباط و بدون ارتباط با جنس مخالف نشان داد که پیوستگی اعضای خانواده به طور غیرمستقیم, از طریق کاهش جهت گیری بیرونی مذهبی و به طور مستقیم, از طریق افزایش جهت گیری درونی مذهبی, پیش بینی کننده نگرش منفی به ارتباط پیش از ازدواج است و به طور غیرمستقیم تنها از طریق افزایش جهت گیری مذهبی درونی, پیش بینی کننده نگرش مثبت به ارتباط پیش از ازدواج است. همچنین نتایج تحلیل مسیر در راستای پیش بینی پیامد های ارتباط پیش از ازدواج در دانشجویان دارای ارتباط با جنس مخالف, نشان داد پیوستگی اعضای خانواده به طور غیرمستقیم از طریق کاهش جهت گیری بیرونی مذهبی, پیش بینی کننده نمره بالا در ارتباط اضطرابی و نمره پایین در ارتباط با خداست. همچنین پیوستگی اعضای خانواده تنها به طور غیرمستقیم از طریق افزایش جهت گیری مذهبی درونی, پیش بینی کننده اضطراب ناشی از ارتباط پیش از ازدواج است. نتایج پژوهش نشان داد که جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی موجب افزایش اضطراب ناشی از ارتباط با جنس مخالف می گردد. ماهیت این دو نوع اضطراب در اینجا مورد بحث قرار می گیرد.   چکیده عربی:الهدف من تدوین هذه المقالة هو طرح أنموذج للعلاقة قبل الزواج بالنسبة إلی أداء الأسرة والتوجه الدینی لدی طلاب جامعة آزاد الإسلامیة فی مدینة بیرجند, وقد قام الباحثون باختیار 500 طالب وطالبة ملؤوا استبیانات حول معاییر التوجه الدینی حسب أسس ألبورت وأداء الأسرة لأولسن والرؤیة حول العلاقة قبل الزواج لکردلو وعواقب العلاقات التی تقام قبل الزواج. و قد أثبتت نتائج تحلیل المسیر أن الارتباط غیر المباشر بین أعضاء الأسرة وعن طریق تقلیص التوجه الدینی الخارجی بشکل غیر مباشر, وأن رفع مستوی التوجه الدینی الباطنی المباشر, یبین الرؤیة السلبیة للعلاقة قبل الزواج, ولا یمکن بیان الرؤیة الإیجابیة للعلاقة قبل الزواج إلا عن طریق رفع مستوی التوجه الدینی الباطنی. کما أن ارتباط أعضاء الأسرة بشکل غیر مباشر عن طریق تقلیص التوجه الدینی یبین الدرجة العلیا للارتباط الاضطرابی والدرجة السفلی للعلاقة مع الله تعالی, ولا یمکن بیان الاضطراب الناشئ عن العلاقة قبل الزواج إلا عن طریق رفع مستوی التوجه الدینی الباطنی. وکذلک فإن التوجه الدینی الباطنی والخارجی یؤدی إلی رفع مستوی الاضطراب الناشئ من العلاقة مع الجنس المقابل.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID