مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

31

دانلود:

19

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر گیاه خارمریم بر حجم شیر مادر: یک مرور سیستماتیک

صفحات

 صفحه شروع 2 | صفحه پایان 12

چکیده

 هدف تولید شیر ناکافی یکی از مشکلات مهم و شایع مادران پس از زایمان است که برای افزایش آن, به دلیل اثرات جانبی داروهای شیمیایی افزایش دهنده شیر, به گیاهان دارویی روی آورده اند. طی سال های اخیر, با روشن شدن لزوم عملکرد بالینی مبتنی بر شواهد, به اطلاعات با کیفیت و مناسب نیاز است, بنابراین مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی مطالعات کارآزمایی بالینی در رابطه با گیاه خارمریم در جهت افزایش تولید شیر مادران انجام شد. روش ها در این مطالعه مرور سیستماتیک اطلاعات مربوط به تاثیر گیاه خارمریم بر افزایش تولید شیر از پایگاه های فارسی مگ ایران, ایران مدکس, پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی, مدلیب با کلید واژه های خارمریم, سیلی مارین, گیاهان شیرافزا و کارآزمایی بالینی و پایگاه های انگلیسی ام بیس, پابمد, اسکوپوس, آوید و پروکویست با کلید واژه های Milk thistle, Silybum marianum, Similarly, Silymarin Silybin, breast milk production, herbal galactogogues, increase breast milk, Clinical trial به صورت منفرد و ترکیبی استفاده شد. این جست وجو در فاصله سال های 2005 تا 2020 صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کیفی انجام شد. یافته ها از 624 مقاله به دست آمده, 4 مقاله دارای معیارهای ورود بودند. کل حجم نمونه مورد نظر 294 نفر بود. تمام مطالعات نشان دادند گیاه خارمریم بر افزایش شیر تاثیر مطلوبی دارد. در این مطالعات عارضه جانبی جدی ناشی از مصرف این گیاه گزارش نشده است. نتیجه گیری به طور کلی گیاه خارمریم باعث افزایش تولید شیر در مادران تازه زایمان کرده می شود. اما تعداد مطالعات در این زمینه به خصوص در کشور ایران که سابقه زیادی در طب سنتی و گیاه درمانی دارد, کم است و نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عظیمی، سمیه، برائی، بهمن، کیخائی، راضیه، وکیلیان، روشنک، و حکیمی، سویل. (1401). تاثیر گیاه خارمریم بر حجم شیر مادر: یک مرور سیستماتیک. طب مکمل، 12(1 (پیاپی 42))، 2-12. SID. https://sid.ir/paper/993209/fa

  Vancouver: کپی

  عظیمی سمیه، برائی بهمن، کیخائی راضیه، وکیلیان روشنک، حکیمی سویل. تاثیر گیاه خارمریم بر حجم شیر مادر: یک مرور سیستماتیک. طب مکمل[Internet]. 1401؛12(1 (پیاپی 42)):2-12. Available from: https://sid.ir/paper/993209/fa

  IEEE: کپی

  سمیه عظیمی، بهمن برائی، راضیه کیخائی، روشنک وکیلیان، و سویل حکیمی، “تاثیر گیاه خارمریم بر حجم شیر مادر: یک مرور سیستماتیک،” طب مکمل، vol. 12، no. 1 (پیاپی 42)، pp. 2–12، 1401، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/993209/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی