مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

32

دانلود:

105

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسة زبانی مدایح رودکی و فرخی سیستانی

نویسندگان

پرورش سارا

صفحات

 صفحه شروع 217 | صفحه پایان 230

چکیده

 مدح و مدیحه سرایی به وسیله پارسی گویان درباری در ایران, از ابتدای قرن سوم هجری و همزمان با تأسیس حکومت نیمه مستقل طاهریان آغاز گردید و درسلسله صفاریان نیز ادامه یافت و در عهد سامانیان و غزنویان به اوج شکوفایی رسید. سلاطین غزنوی, شاعران را با تطمیع یا تهدید به دربار فرامی خواندند تا به مدح و ثنای آنان بپردازند. شعرای درباری ضمن تجلیل و تکریم و مشروعیت بخشی به اعمال سلطان باعث مقبولیت عمومی و بقای سلطنت شاهان می شدند. سؤال اصلی این پژوهش پیرامون مقایسه ی زبانی, ادبی و محتوایی مدایح عصر سامانی و غزنوی با تأکید بر شعر رودکی و فرخی سیستان هست؛ بنابراین با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی, تحلیلی به بررسی دیوان رودکی و فرخی سیستانی پرداخته است. مدیحه های اغراق آمیز در دربار حکومت های برخاسته از طبقات پایین جامعه مانند غزنویان, ما را به این نکته رهنمون ساخت که چه زمینه های اجتماعی سیاسی موجب سرودن این مدایح شده است. از دلایل اصلی ترویج مدح در دربار پادشاهان ایران, نیاز متقابل شاهان و شاعران به همدیگر بوده است. درواقع, فرمانروایان برای ایجاد مشروعیت دینی و مقبولیت عمومی به شاعران که واسطه آنان با مردم بودند نیاز داشتند و در مقابل شاعران هم برای ارضای نیازهای مادی و معنوی و کسب شهرت و ثروت به دربار روی می آوردند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پرورش، سارا. (1401). مقایسة زبانی مدایح رودکی و فرخی سیستانی. پژوهشنامه اورمزد، -(59 )، 217-230. SID. https://sid.ir/paper/992196/fa

  Vancouver: کپی

  پرورش سارا. مقایسة زبانی مدایح رودکی و فرخی سیستانی. پژوهشنامه اورمزد[Internet]. 1401؛-(59 ):217-230. Available from: https://sid.ir/paper/992196/fa

  IEEE: کپی

  سارا پرورش، “مقایسة زبانی مدایح رودکی و فرخی سیستانی،” پژوهشنامه اورمزد، vol. -، no. 59 ، pp. 217–230، 1401، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/992196/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی