Start: 2/7/2023 10:29:04 PMEnd: 2/7/2023 10:29:05 PM >> 604

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

191

دانلود:

20

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جداسازی استرپتوکوکوس ویریدانس به عنوان عامل پنومونی در نمونه های برونکوآلوئولار لاواژ در بیماران مبتلا به پنومونی

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 86

چکیده

 زمینه و هدف: پنومونی یکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر در دنیا بوده و تشخیص صحیح آن اهمیت زیادی دارد. معمولا استرپتوکوکوس های گروه ویریدانس عامل ایجاد پنومونی نیستند اما در بیماران دارای بیماری زمینه ای می توانند مشکل زا باشند. همچنین در اثر آلودگی نمونه با فلور میکروبی دستگاه تنفس فوقانی ممکن است از کشت حتی بصورت خالص نیز جدا شوند که این امر پزشک و آزمایشگاه را در تشخیص با مشکل مواجه می سازد. هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان گزارش استرپتوکوک ویریدانس به عنوان عامل پنومونی در بیماران پنومونی دارای بیماری زمینه­ ای می­ باشد. روش­ کار: مطالعه حاضر به صورت مقطعی(1395-1393) و گذشته­ نگر با استفاده از بررسی پرونده بیماران ­ مراجعه­ کننده به بخش عفونی بیمارستان­ های شهر تهران انجام گرفت. بیماران شامل افرادی با علایم پنومونی بودند که توسط رادیگرافی اشعه ایکس پنومونی آن­ ها تایید شده بود و همچنین دارای بیماری زمینه بودند. از این بیماران نمونه BAL اخد شده و پس از کشت نتیجه آن گزارش گردید بود. همچنین برای جدایه­ های استرپتوکوکوس ویریدانس جدا شده تست حساسیت آنتی­ بیوتیکی گذاشته شده بود. در موارد ممکن, آزمون آماری t-test و مربع کای از طریق نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام شد. یافته­ ها: نتایج نشان داد که از مجموع 168 موردی که وارد مطالعه شدند از نمونه 54 فرد (32%) باکتری استرپتوکوکوس ویریدانس از نمونه BAL جداسازی و در 31 مورد این باکتری­ به عنوان تنها باکتری جدا شده گزارش شده بود. در هیچ­ کدام از نمونه­ ها باکتری پنوموکوکوس جداسازی نشده بود. بیشترین میزان مقاومت آنتی­ بیوتیکی جدایه­ های استرپتوکوکوس ویریدانس مربوط به آنتی­ بیوتیک کوتریموکسازول بود. همچنین ونکومایسین و سنتازیدیم موثرترین آنتی­ بیوتیک­ ها علیه این جدایه­ ها گزارش شده بودند. نتیجه­ گیری: با توجه به فراوانی بالای گزارش استرپتوکوکوس ویریدانس به عنوان عامل پنومونی در مقطع مورد مطالعه و عدم جداسازی ارگانیسم­ های دیگری مانند پنوموکوکوس می­ توان گفت که احتمالا نمونه BAL به فلور نرمال سیستم تنفسی آلوده شده است. اگرچه نمونه BAL جهت تشخیص عامل پنومونی بسیار با ارزش است اما با تکیه بر کشت این نمونه به تنهایی نمی­ تواند باکتری استرپتوکوکوس ویریدانس را به عنوان عامل پنومونی گزارش کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی