Start: 1/31/2023 11:06:28 PMEnd: 1/31/2023 11:06:29 PM >> 232

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

12

دانلود:

11

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تدوین استراتژی توسعه معدنی استان آذربایجان غربی باماتریس QSPM

صفحات

 صفحه شروع 93 | صفحه پایان 106

چکیده

استان آذربایجان غربی از نظر تنوع منابع معدنی, حجم ذخایر و ظرفیت های اقتصادی ناشی از آن, جزو مناطق برخوردار کشور به شمار می آید. با تحلیل درست وضعیت بخش معدن, اتخاذ راهبردهای صحیح و عملیاتی کردن آنها, این بخش می تواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد استان آذربایجان غربی محسوب شود. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز آسیب شناسی بخش معدن استان آذربایجان غربی, با استفاده از روش تجزیه و تحلیل SWOT, تدوین راهبردهای مناسب برای توسعه بخش معدن و انتخاب مناسب ترین راهبرد با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی است. برای این هدف, ابتدا نقاط ضعف و قوت بخش معدن استان با کمک خبرگان این بخش مشخص شد. در ادامه با استفاده از ماتریس های ارزیابی عوامل خارجی-داخلی, داخلی-خارجی و SWOT, مهم ترین عوامل موثر در توسعه بخش معدن استان شناسایی و استراتژی های ممکن جهت حصول آن معرفی شدند. سپس با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی, راهبردهای ارایه شده مورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفت و از بین آنها, مناسب ترین گزینه انتخاب شد. بر اساس نتایج این پژوهش, راهبرد مبتنی بر سرمایه گذاری مشترک با تولیدکنندگان مطرح سنگ در دنیا(یا منطقه) با هدف انتقال تکنولوژی و ایجاد تنوع در محصولات تولیدی سنگ ساختمانی استان, معدنی به عنوان مهم ترین راهبرد برای توسعه فعالیت های توصیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی