مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های فلسفی - کلامی
سال:1388 | دوره:11 | شماره:1 (41)
صفحه شروع:287 | صفحه پایان:314

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

204

دانلود:

90

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل استنادی مقالات 30 شماره از فصلنامه" پژوهشهای فلسفی کلامی" منتشره بین سال های 1368 تا 1387

صفحات

 صفحه شروع 287 | صفحه پایان 314

چکیده

 هدف از این تحقیق بررسی وضعیت مقاله های فصلنامه "پژوهشهای فلسفی کلامی" و تبیین الگوی رفتاری محققان این حوزه می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش استنادی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">تحلیل استنادی است جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. یا فته ها نشان داد که در 30 شماره این مجله, 180 مقاله تالیفی و ترجمه ای به چاپ رسیده که میانگین 6 مقاله برای هر شماره به دست می آید. از 164 نفر نویسنده مقالات تالیفی, 154 نفر نویسنده مرد و 10 نفر نویسنده زن بودند. فقط 7 عنوان مقاله حاصل کار گروهی بوده و ما بقی دارای نویسنده ای واحد بودند. یافته ها نشان داد اکثر نویسندگان مقالات این فصلنامه عضو هیات علمی بوده و فقط 27 نفر غیرعضو هیات علمی بودند. یافته ها نشان داد که در بین کتابها, به ترتیب قرآن, اشارات و تنبیهات, المیزان, اسفار اربعه, بحار الانوار, نهج البلاغه و در بین نویسندگان ملا صدرا, ابن سینا, محمد حسین طباطبایی, امام خمینی (ره) و علامه مجلسی بیشترین استناد را به خود اختصاص داده اند. طبق یافته های پژوهش, در بین محمل های اطلاعاتی, کتابها بیشتر از سایر منابع اطلاعاتی مورد استناد قرارگرفته است. همچنین یافته ها نشان داد علاوه بر موضوع فلسفه بیشترین موضوعات مورد استناد, حدیث, تفسیر و فقه بوده است منابع زبان عربی با 1359 استناد, بالاتر از زبان فارسی و انگلیسی قرار گرفت.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی