مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های فلسفی - کلامی | سال:1388 | دوره:10 | شماره:4 (40) | صفحه شروع:205 | صفحه پایان:226

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

372

دانلود:

120

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حکومت نبوی در حکمت سینوی نیاز بشر به دین از دیدگاه ابن سینا

نویسنده

فنایی هادی

صفحات

 صفحه شروع 205 | صفحه پایان 226

چکیده

 یکی از پژوهش های راهگشا در مقوله "نیاز بشر به وحی و نبوت", بررسی و تجزیه و تحلیل آرا ابن سینا, به عنوان یکی از برجسته ترین فیلسوفان نظریه پرداز, در این زمینه است. ابن سینا از دو زاویه به این مساله نظر انداخته است: نخست از زاویه فردی و معنوی و دیگر از زاویه اجتماعی و دنیوی. از نگاه نخست, ایمان به خدا, سیر و سلوک و حیات معنوی را در پرتو تعالیم دینی راه نجات و سعادت و عروج به مدارج کمال می داند. او فصلی دلکش و خواندنی را تحت عنوان "مقامات العارفین" در فیلسوفانه ترین اثرش یعنی الاشارات والتنبیهات به تجزیه و تحلیل این بحث اختصاص داده است. علاوه بر این, وی در این اثر از طریق ضرورت نیاز به جعل قانون لازم الاجرا, بر ضرورت نبوت و شریعت استدلال می کند. اما بحث ابن سینا از نقش اجتماعی و دنیوی دین را باید بیش از هر جایی در مفصل ترین اثر مابعد الطبیعی او یعنی کتاب عظیم الهیات شفا جستجو کرد. ابن سینا در این متن سترگ فلسفی ضمن اقامه برهانی بر ضرورت تشریع الهی و نیاز بشر به وحی و نبوت برای اداره بهینه اجتماع بشری, جزییات و لوازم این نظریه را مورد بحث و کنکاش قرار داده است. از نظر او, نبی از طریق آوردن برترین قانون, تربیت اخلاقی و معنوی مردم, و طراحی ساختار مدینه و نهادهای آن زمینه را برای سعادت فرد و جامعه مهیا می سازد. نگارنده این مقاله کوشیده است در حد بضاعت خود به کاوش در این نظریه و تجزیه و تحلیل ابعاد و اجزا آن بپردازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID