مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های فلسفی - کلامی
سال:1388 | دوره:11 | شماره:2 (42)
صفحه شروع:35 | صفحه پایان:55

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

222

دانلود:

123

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ساحت دینی در اندیشه مارتین هایدگر

نویسنده

علمی قربان

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 55

چکیده

 پرسش از "ساحت دینی" در اندیشه هایدگر از ماندگارترین پرسش هایی است که به رابطه میان دین, الاهیات و فلسفه در زندگی و اندیشه وی می پردازد. بحث های هایدگر راجع به ایده ها و شخصیت های دینی و همچنین اشارات خود او راجع به اهمیت این ایده ها و شخصیت ها در شکل گیری پروژه فلسفی وی, بیانگر نقش دین به طور کلی, و الاهیات مسیحی, به نحو خاص, در اندیشه و زندگی اوست. هرچند تفکر هایدگر سرچشمه های متعددی دارد, اما الاهیات مسیحی و عرفان تاثیری پایدار بر آن داشته است. مبنای هایدگر در تحلیل وجود, با مبنای متفکران مسیحی مانند آوگوستین, اکهارت, لوتر, و کیرکگور مشترک است. هایدگر با استفاده از روش پدیدار شناسی به بررسی زندگی اصیل پرداخته و معتقد است این زندگی در یک روش دینی قابل تجربه است و چنین تجربه ای را می توان در مسیحیت اولیه یافت. اگرچه تجربه دینی تنها تجربه مورد علاقه او نیست؛ با این حال, او دین را یک امکان اساسی زندگی انسانی و کاملا متفاوت با فلسفه  می داند.هر چند هایدگر از اظهار نظر صریح در باره حقیقت خداوند سکوت کرده و هستی را با تلقی دینی و مابعدالطبیعی ازخدا یکی نمی شمارد, اما اوصافی از هستی ارایه می دهد که معمولا برای خدا به کار رفته است. بسیاری از سخنانی که هایدگر در باره هستی می گوید یادآور الاهیات سلبی است. دیدگاه او را می توان کوششی برای پروردن ایمان در دنیای معاصر, خارج از اشکال سنتی اعتقاد, به شمار آورد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.