مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های فلسفی - کلامی | سال:1388 | دوره:11 | شماره:2 (42) | صفحه شروع:56 | صفحه پایان:77

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

154

دانلود:

120

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نسبیت گرایی اخلاقی: نماها و مبناها

نویسنده

شمالی محمدعلی

صفحات

 صفحه شروع 56 | صفحه پایان 77

چکیده

 بحث پیرامون نسبیت گرایی و مطلق گرایی اخلاقی یکی از مهم ترین و دیرپاترین عناوین تاملات فلسفی در اخلاق بوده است. البته نتایج این بحث به اخلاق منحصر نمی شود. موضعی که هر شخص درمورد نسبیت یا عدم نسبیت ارزش ها و معیارهای عمده اخلاقی اتخاذ می کند, بر دیدگاه ها, مواضع و موقعیت قانونی و اجتماعی وی تاثیر می گذارد. در این مقاله, پس از ایضاح مفاهیم مرتبط, به بازشناسی هر یک از انواع نسبیت گرایی اخلاقی می پردازیم, و در انتها, دلایل عمده ارایه شده برای هر یک را مطرح ساخته و مورد ارزیابی قرار می دهیم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID