مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های فلسفی - کلامی
سال:1388 | دوره:11 | شماره:2 (42)
صفحه شروع:102 | صفحه پایان:120

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

386

دانلود:

190

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کارکرد گرایی و ارسطو

صفحات

 صفحه شروع 102 | صفحه پایان 120

چکیده

 مقاله پیش رو, بررسی نظریه کارکردگرایی در فلسفه ذهن معاصر و مقایسه آن با دیدگاه کارکردگرایانه ارسطوست. از آنجایی که واژه کارکرد (ergon) در فلسفه ارسطو از اهمیت ویژه ای برخوردار است, گاهی او را پیشگام این نظریه معرفی می کنند. از این رو, میزان ارتباط این دو نظریه و تشابه آنها جای تامل و دقت فراوان دارد. در این نوشتار مشخص خواهد شد که تقریرهای مختلف از نظریه کارکردگرایی جدید ظاهرا با رای ارسطو منطبق نیست. اما می توان نظر او را یکی از نگرش ها در کارکردگرایی دانست. گرچه نظریه ماده و صورت ارسطو و تاکید وی بر ذات در مقایسه با دیدگاه های جدید چندان مقبول نیست, اما نگرش کارکردگرایانه وی در خصوص نسبت نفس و بدن اهمیت زیادی دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی