video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

361

دانلود:

195

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

محاسبه ی دز نمونه برای آزمایش مقاومت خمشی در بازتاباننده ی رآکتور تحقیقاتی تهران

صفحات

 صفحه شروع 22 | صفحه پایان 31

چکیده

 ایمنی در هر نوع آزمایش یکی از موارد بسیار مهم است. آزمایش خمش از جمله آزمون های مهم برای دست یابی به مشخصه های مواد است. در این مقاله, نرخ دز نمونه ی استاندارد برای آزمایش خمش گرافیت در رآکتور تحقیقاتی تهران به دست آمد. با استفاده از استانداردهای مختلف مقدارهای دز در فاصله های مختلف و دو بازه ی زمانی 15 و 40 روز تابش دهی محاسبه شد. محاسبه ها با استفاده از دو کد اوریجین و ام. سی. ان. پی. ایکس انجام شد. مقدارهای ناخالصی ماده با استفاده از دو تکنیک فلوئورسانی پرتو ایکس (XRF) و طیف-سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده ی (ICP-AES) اندازه گیری شد. نتیجه های محاسبه ها نشان داد که استاندارد کلیبورن و تروبی از استانداردهای دیگر سختگیرانه تر بوده و نمونه پس از گذشت 20 روز از تابش دهی با رعایت فاصله هایی در حدود cm 100 دارای دز کم تر از 1-μ Sv h 2 برای انجام آزمایش ها است. هم چنین محاسبه های مربوط به محفظه ی انتقال نشان داد که محدودیتی در انتقال نمونه ها وجود ندارد. در نهایت می توان گفت روش به کار گرفته شده در این پژوهش می تواند برای دیگر مواد موجود در قلب رآکتور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  امیرخانی دهکردی، محمدامین، حسن زاده، مصطفی، اسدی اسدآباد، محسن، و میروکیلی، سیدمحمد. (1398). محاسبه ی دز نمونه برای آزمایش مقاومت خمشی در بازتاباننده ی رآکتور تحقیقاتی تهران. مجله علوم و فنون هسته ای، 40(88 (پیاپی 2) )، 22-31. SID. https://sid.ir/paper/97802/fa

  Vancouver: کپی

  امیرخانی دهکردی محمدامین، حسن زاده مصطفی، اسدی اسدآباد محسن، میروکیلی سیدمحمد. محاسبه ی دز نمونه برای آزمایش مقاومت خمشی در بازتاباننده ی رآکتور تحقیقاتی تهران. مجله علوم و فنون هسته ای[Internet]. 1398؛40(88 (پیاپی 2) ):22-31. Available from: https://sid.ir/paper/97802/fa

  IEEE: کپی

  محمدامین امیرخانی دهکردی، مصطفی حسن زاده، محسن اسدی اسدآباد، و سیدمحمد میروکیلی، “محاسبه ی دز نمونه برای آزمایش مقاومت خمشی در بازتاباننده ی رآکتور تحقیقاتی تهران،” مجله علوم و فنون هسته ای، vol. 40، no. 88 (پیاپی 2) ، pp. 22–31، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/97802/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی