video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,105

دانلود:

312

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

القا موتاسیون در نارنگی به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در جهت تولید موتانت هایی با صفات کیفی برتر (با استفاده از پرتوهای گاما)

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 34

چکیده

 تنوع ژنتیکی از عوامل ضروری اصلاح نباتات است. ایجاد جهش (موتاسیون) در ازدیاد ذخایر متنوع ژنتیکی بسیار مؤثر و در بهبود ارقام درختان میوه و محصولات گیاهی دیگر مفید است. پیشرفت های اخیر در زی فن شناسی روش های جدیدی را برای ریزازدیادی و دزیابی گیاهان با صفت برتر حاصل از جهش و دگرگونی ایجاد کرده است. در این کار پژوهشی, نارنگی رقم کلمانتین به عنوان رقم مناسب که تطابق پذیری خوبی با شرایط جوی شمال کشور دارد انتخاب شده است. از صفات نامناسب این رقم, می توان تعداد زیاد دانه در میوه را نام برد. در این کار پژوهشی پرتوهای گاما به عنوان موتاژن فیزیکی با دزهای 45, 40, 35 Gy روی جوانه های جانبی بعد از کشت بخشینه انتهایی و تولید گیاهان عاری از ویروس بکار برده شد. جوانه های پرتو دیده بر روی پایه نارنج پیوند زده شدند.(M1V1)  برای از بین بردن کایمرا در سه نسل هرس انجام گرفت و در نهایت گیاهان M1V3 به زمین اصلی منتقل شدند. پس از رسیدن به سن میوه دهی بر اساس صفات مورد نظر, انتخاب صورت گرفت که در نتیجه, تعدادی درختچه با میوه های بدون هسته و تعدادی درختچه زودرس و دیررس بدست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رحیمی، مسعود، مجد، فرامرز، جهانگیرزاده، ابراهیم، ودادی، سیروس، رحمانی، اسفندیار، و نشان، نرگس. (1385). القا موتاسیون در نارنگی به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در جهت تولید موتانت هایی با صفات کیفی برتر (با استفاده از پرتوهای گاما). مجله علوم و فنون هسته ای، -(2 (مسلسل 37))، 29-34. SID. https://sid.ir/paper/97707/fa

  Vancouver: کپی

  رحیمی مسعود، مجد فرامرز، جهانگیرزاده ابراهیم، ودادی سیروس، رحمانی اسفندیار، نشان نرگس. القا موتاسیون در نارنگی به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در جهت تولید موتانت هایی با صفات کیفی برتر (با استفاده از پرتوهای گاما). مجله علوم و فنون هسته ای[Internet]. 1385؛-(2 (مسلسل 37)):29-34. Available from: https://sid.ir/paper/97707/fa

  IEEE: کپی

  مسعود رحیمی، فرامرز مجد، ابراهیم جهانگیرزاده، سیروس ودادی، اسفندیار رحمانی، و نرگس نشان، “القا موتاسیون در نارنگی به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در جهت تولید موتانت هایی با صفات کیفی برتر (با استفاده از پرتوهای گاما)،” مجله علوم و فنون هسته ای، vol. -، no. 2 (مسلسل 37)، pp. 29–34، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/97707/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی