مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز) | سال:1389 | دوره:6 | شماره:2 (مسلسل 27) | صفحه شروع:31 | صفحه پایان:40

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

180

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه اثر یوروگرافین و آیوهکسال بر عملکرد کلیه و پارامترهای بالینی، خون شناسی و بیوشیمیایی سرم خون گربه

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 40

چکیده

 به منظور بررسی اثر یوروگرافین و آیوهکسال بر پارامترهای بالینی (ضربان قلب, تنفس و درجه حرارت), خون شناسی(CBC) , بیوشیمیایی سرم (BUM, کراتینین, پروتئین تام, اسید اوریک, سدیم و پتاسیم), عملکرد کلیه ها و ترکیبات ادراری (گلوکز, بیلی روبین, اوروبیلینوژن, خون, کتون بادی, pH, وزن مخصوص و کریستال های ادراری), تعداد 12 قلاده گربه نر بالغ به ظاهر سالم از نژاد مو کوتاه اهلی (DSH) و با میانگین وزنی 2.3±0.03 کیلوگرم انتخاب و به طور تصادفی به 2 گروه 6 تایی تقسیم شدند سپس به گربه های گروه اول یوروگرافین به میزان 200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن از محلول 76 درصد و به گربه های گروه دوم آیوهکسال به میزان 400 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن, به صورت داخل وریدی تزریق گردید و ضمن تهیه تصاویر رادیوگرافی در زمان های صفر, 5, 20 و 40 دقیقه بعد از تزریق ماده حاجب و تهیه نوار الکتروکاردیوگرام قبل, 2 و 24 ساعت بعد از تزریق, پارامترهای مزبور, مورد بررسی و سنجش قرار گرفت به طور کلی آیوهکسال موجب تغییرات معنی دار, در برخی شاخص ها (پهنای موج P, وزن مخصوص ادرار, اسید اوریک و پتاسیم) و یوروگرافین در پهنای کمپلکس QRS و pH گردید. تغییرات بر روی دامنه کمپلکس QRS و موج T نیز بین دو دارو معنی دار بود(P<0.05) . یافته های رادیوگرافی نشان داد که یوروگرافین و آیوهکسال هر دو رادیواپسیته خوبی را ایجاد می کنند. این مطالعه نشان داد که این دو دارو اثر سویی بر عملکرد دستگاه ادراری و پارامترهای بالینی, در گربه ها نداشته و می توانند برای انجام یوروگرافی در این حیوان مورد استفاده قرار گیرند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID