Start: 2/2/2023 3:41:54 PMEnd: 2/2/2023 3:41:55 PM >> 580

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

70

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گزارش موردی از کیست تیروگلوسال در یک راس گوسفند

صفحات

 صفحه شروع 68 | صفحه پایان 71

چکیده

کیست تیروگلوسال یک ناهنجاری مادرزادی شایع در انسان است که در حیوانات اهلی بسیار نادر می باشد و تنها چند گزارش از وقوع آن در اسب و گربه وجود دارد, اما گزارشی از وجود این ناهنجاری در گوسفند وجود ندارد. در تشریح معمول, پس از ایجاد مقطع طولی میانی در ناحیه سر سه راس گوسفند, تعداد یک الی سه کیست درون یا زیر بدنه و ریشه زبان مشاهده گردید. برخی از این کیست ها دو مجرا به سمت قدامی یا خلفی زبان نیز داشتند. با بررسی بیشتر مشخص گردید که این مجاری فاقد منفذ به سمت حفره دهان و یا اعضای مجاور هستند. جهت مطالعه ساختار بافت شناسی کیست ها, تعدادی مقطع بافتی تهیه گردید و پس از تهیه اسلایدهای بافتی, رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین صورت گرفت و بوسیله میکروسکوپ نوری بررسی شد. مشاهدات بافت شناسی نشان داد که بافت دیواره حفرات از یک لایه سلول های سنگفرشی ساده پوشیده شده است و توسط رشته های عضلانی مخطط زبان احاطه شده است. بر اساس ناهنجاری های رشد تکاملی زبان و غده تیرویید, موقعیت کیست ها و نیز عدم وجود هر گونه علایم پاتولوژیکی درون و اطراف بافت زبان, مشخص گردید که کیست های زبانی مذکور, کیست تیروگلوسال می باشند. بنظر می رسد که این اولین گزارش از وقوع کیست تیروگلوسال در گوسفند باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی


  فایل موجود نیست.