video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

833

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تمایز سلول های تیره ناحیه قشری غده فوق کلیوی گوسفند از سلول های آپوپتوتیک متعاقب تجویز دگزامتازون

صفحات

 صفحه شروع 28 | صفحه پایان 36

چکیده

سلول های تیره لایه های فاسیکولاتا و رتیکولاریس ناحیه قشری غده فوق کلیوی گوسفند از لحاظ مورفولوژی بسیار شبیه سلول های آپوپتوتیک بوده و به نظر می رسد که از سلول های روشن همان ناحیه حاصل شده اند. هدف از این مطالعه, تمایز سلول های تیره از سلول های روشن آپوپتوتیک در ناحیه قشری غده فوق کلیوی گوسفند پس از القا تجربی آپوپتوز توسط داروی دگزامتازون می باشد. برای انجام این مطالعه, 16 راس گوسفند نر سالم 11-8 ماهه از نژاد قزل انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه مساوی تیمار و شاهد توزیع گردید. به گروه تیمار, روزانه داروی دگزامتازون به میزان 0.4 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و به گروه شاهد, سرم فیزیولوژی با همان حجم به مدت 2 هفته به صورت عضلانی تزریق شد. 4 ساعت بعد از آخرین تزریق, تمام حیوانات آسان کشی شده و از غدد فوق کلیوی آن ها نمونه برداری و برش هایی با ضخامت 5 میکرومتر تهیه گردید و مورد رنگ آمیزی های هماتوکسیلین-ائوزین و تانل جهت نمایش آپوپتوز قرار داده شد. به منظور اطمینان از تاثیر دگزامتازون بر غده فوق کلیه در گروه تیمار, نسبت ناحیه قشری به کل غده در هر دو گروه شاهد و تیمار محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفت. سلول هایی که تانل مثبت بودند تحت میکروسکوپ نوری مورد شمارش و آنالیز قرار گرفتند. برش های نازکی نیز جهت مطالعه با میکروسکوپ الکترونی انتقالی تهیه گردید. در مشاهدات ریزبینی, ضخامت قشر فوق کلیوی در گوسفندان گروه تیمار به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود(P<0.01) . میانگین تعداد سلول های آپوپتوتیک این ناحیه از غده فوق کلیه گوسفندان گروه تیمار که با رنگ آمیزی تانل به رنگ قهوه ای تیره درآمده بودند, به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد برآورد گردید(P<0.01) . در میکروسکوپ الکترونی, سلول های تانل مثبت گروه تیمار دارای مشخصات تیپیک آپوپتوز به صورت چروکیدگی شدید هسته, انباشتگی و افزایش تراکم الکترونی کروماتین و قطعه قطعه شدن آن بود, در حالی که سلول های تیره گروه شاهد, فاقد مشخصات فوق بوده و تنها با هسته ای  نامنظم و دانسیته الکترونی بالا قابل مشاهده بودند. نتایج به دست آمده از این بررسی, مشخص می کند که سلول های تیره نواحی فاسیکولاتا و رتیکولاریس قشر غده فوق کلیوی گوسفند سلول های آپوپتوتیک نمی باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  مهاجری، داریوش، رضایی، علی، و حسن پور، علی. (1389). تمایز سلول های تیره ناحیه قشری غده فوق کلیوی گوسفند از سلول های آپوپتوتیک متعاقب تجویز دگزامتازون. مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز)، 6(3 (مسلسل 28))، 28-36. SID. https://sid.ir/paper/97113/fa

  Vancouver: کپی

  مهاجری داریوش، رضایی علی، حسن پور علی. تمایز سلول های تیره ناحیه قشری غده فوق کلیوی گوسفند از سلول های آپوپتوتیک متعاقب تجویز دگزامتازون. مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز)[Internet]. 1389؛6(3 (مسلسل 28)):28-36. Available from: https://sid.ir/paper/97113/fa

  IEEE: کپی

  داریوش مهاجری، علی رضایی، و علی حسن پور، “تمایز سلول های تیره ناحیه قشری غده فوق کلیوی گوسفند از سلول های آپوپتوتیک متعاقب تجویز دگزامتازون،” مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز)، vol. 6، no. 3 (مسلسل 28)، pp. 28–36، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/97113/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.

 • فایل موجود نیست.