video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

837

دانلود:

255

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گزارش میازیس جلدی در نوزادهای زنبورعسل (Apis mellifera) در استان خوزستان (گزارش علمی)

صفحات

 صفحه شروع 112 | صفحه پایان 116

چکیده

 میاز جلدی در نوزادهای زنبورعسل Apismellifera L. توسط برخی از مگس های خانواده Calliphoridae ایجاد می گردد. این بیماری باعث عفونت کشنده در اواخر دوره شفیرگی می شود. در این بیماری شفیره ها بصورت در باز رویت شده و چشم های آن ها تغییر رنگ می یابد. این آلودگی در فروردین ماه سال 1394 در یکی از کلنی های کم جمعیت و دارای ملکه مسن متعلق به ایستگاه آموزشی و پژوهشی دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز مشاهده گردید. به منظور بررسی و تشخیص قطعی, نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و با توجه به مشاهدات بالینی و بررسی میکروسکوپی, میازیس جلدی در نوزادهای زنبورعسل تشخیص داده شد. نوزاد میری در حاشیه ی شان ها و خصوصا شان انتهایی به وقوع پیوسته و نوزاد سن اول پارازیتویید و همچنین حشره ی کامل مگس در حال پرسه زنی و لاروگذاری در کندو مشاهده گردید. درمان این آلودگی با حذف قاب های آلوده از کندو و سوزندان آن ها عملی گردید. اگرچه تاکنون هیچ روش قابل قبولی برای درمان آن توصیه نگردیده است, به نظر می رسد بهترین اقدام به کار بستن روش های محافظتی و پیش گیری های عمومی توصیه شده و حذف و معدوم سازی شان های آلوده با روش سوزاندن و مدفون کردن توام با آهک پاشی است. قرار دادن شان ها در فضای آزاد و استفاده از آن ها بدون هیچ گونه ضدعفونی قبل از استفاده, خطر آلودگی به این انگل را افزایش می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نقیبی رکنی، سیدحسام الدین، مصباح، مهرزاد، راضی جلالی، محمدحسین، و طباطبایی، صالح. (1396). گزارش میازیس جلدی در نوزادهای زنبورعسل (Apis mellifera) در استان خوزستان (گزارش علمی). مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز)، 13(2)، 112-116. SID. https://sid.ir/paper/97084/fa

  Vancouver: کپی

  نقیبی رکنی سیدحسام الدین، مصباح مهرزاد، راضی جلالی محمدحسین، طباطبایی صالح. گزارش میازیس جلدی در نوزادهای زنبورعسل (Apis mellifera) در استان خوزستان (گزارش علمی). مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز)[Internet]. 1396؛13(2):112-116. Available from: https://sid.ir/paper/97084/fa

  IEEE: کپی

  سیدحسام الدین نقیبی رکنی، مهرزاد مصباح، محمدحسین راضی جلالی، و صالح طباطبایی، “گزارش میازیس جلدی در نوزادهای زنبورعسل (Apis mellifera) در استان خوزستان (گزارش علمی)،” مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز)، vol. 13، no. 2، pp. 112–116، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/97084/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.