video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

849

دانلود:

260

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فاکتورهای موثر در نتیجه نهایی (outcome) درمان در مبتلایان به پای دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی - تهران از مهر 1386 الی مهر 1388

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 104

چکیده

 سابقه و هدف: سالانه 4 میلیون نفر در دنیا دچار زخم پای دیابتی شده و در جهان هر 30 ثانیه یک نفر پای خود را به علت دیابت از دست می دهد. این تحقیق به بررسی فاکتورهای موثر در نتیجه نهایی درمان (outcome) در بیماران مبتلا به پای دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی - درمانی طالقانی از مهر 1386 الی مهر 1388 می پردازد.مواد و روش ها: جامعه آماری از کلیه بیماران مبتلا به دیابت که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند تشکیل شده است. پس از معاینه فیزیکی, یافته های بالینی و آزمایشگاهی و گزارش رادیوگرافی پا در پرونده بیمار درج شدند. تمام متغیرهای لازم برای مطالعه در فرمی گنجانده شده که به صورت جداول و فرمهایی بر بالین بیمار پر شدند. جهت آنالیز داده ها از درصدها و میانگین ها و همچنین آزمون های t و کای دو در نرم افزار SPSS استفاده گردید.یافته ها: از مجموع 80 بیمار تحت مطالعه 58.75% بیماران مرد و 75% بیماران در سنین بالای 50 سال بودند. از نظر سواد 37.5% بیماران زیردیپلم بودند. 42 نفر دیپلم و 8 نفر تحصیلات دانشگاهی داشتند.60 % بیماران سیگاری بودند و10 % مصرف الکل داشتند. 68.75% بیماران بیش از 10 سال به دیابت مبتلا بودند. 26 نفر از بیماران (32.5%) برای کنترل هیپرگلیسمی از انسولین تزریقی و مابقی از داروهای خوراکی استفاده می کردند.بحث و نتیجه گیری: بین سطح سواد و آگاهی بیماران از بیماری خود, استعمال دخانیات, وجود نبض های قابل لمس دیستال و وضعیت پا در هنگام مراجعه رابطه معنی دار است .(P-Value<0.05) رابطه بین مصرف الکل, نوع داروهای مصرفی جهت کنترل قند خون و مدت ابتلا به دیابت معنی دار نیست.(p-Value>0.05)

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  دهخدا، سلمان، آرین پور، ناهید، و اکبرزاده، مهدی. (1390). فاکتورهای موثر در نتیجه نهایی (outcome) درمان در مبتلایان به پای دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی - تهران از مهر 1386 الی مهر 1388. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research)، 9(2 (مسلسل 34))، 99-104. SID. https://sid.ir/paper/96779/fa

  Vancouver: کپی

  دهخدا سلمان، آرین پور ناهید، اکبرزاده مهدی. فاکتورهای موثر در نتیجه نهایی (outcome) درمان در مبتلایان به پای دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی - تهران از مهر 1386 الی مهر 1388. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research)[Internet]. 1390؛9(2 (مسلسل 34)):99-104. Available from: https://sid.ir/paper/96779/fa

  IEEE: کپی

  سلمان دهخدا، ناهید آرین پور، و مهدی اکبرزاده، “فاکتورهای موثر در نتیجه نهایی (outcome) درمان در مبتلایان به پای دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی - تهران از مهر 1386 الی مهر 1388،” مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research)، vol. 9، no. 2 (مسلسل 34)، pp. 99–104، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/96779/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی