مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

128

دانلود:

112

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

هویت برند سازمانی؛ مفهومی برای تعالی سازمان های سلامت محور (فدراسیون پزشکی ورزشی)

صفحات

 صفحه شروع 12 | صفحه پایان 23

چکیده

 برندسازی, راهبردی کاربردی جهت متمایز نمودن یک سازمان از سایر سازمان ها بوده است. هدف از این پژوهش, رهنمون ساختن توجه مدیران سازمان های سلامت محور به موضوع برندسازی سازمانی و تمرکز بر هویت برند سازمانی بوده است. در این تحقیق مروری, از مقالات چاپ شده در مجلات فارسی و انگلیسی موجود در پایگاه های اطلاعاتی؛ Google Scholar, SID, ProQuest, Pubmed, Elsevier, ISI, Scopus, Medex, Science Direct, Springer و CIVILICA مرتبط با 20 سال اخیر استفاده شد. جستجوی مقاله ها با بهره گیری از واژگان کلیدی هویت برند سازمانی, خوشنامی سازمانی, سازمانهای سلامت محور و فدراسیون پزشکی ورزشی و یا معادل انگلیسی آنها یعنی Organizational Brand Identity, Organizational Reputation, Health-oriented Organizations و Sports Medicine Federation صورت گرفت. در جستجوی اولیه 153 مقاله به دست آمد که پس از مطالعه عمیق عناوین و چکیده ها, تعداد 42 مقاله انتخاب گردید. در ادامه, 32 مقاله با بررسی محتوا و متن کامل مقاله انتخاب شدند که 21 مقاله واجد ویژگی ها و شاخص های مدنظر بوده اند. تحلیل این منابع اطلاعاتی بر مبنای آنالیز مروری و رویکرد کیفی بوده است. یافته ها نشان داد که به منظور ایجاد و بسط هویت برند سازمانی, مدل های متعددی وجود دارد که سیر تکوینی و تکاملی داشته اند. با توجه به ابعاد و عناصر شکل دهنده هر مدل و ترکیب آن ها با هم, می توان متغیرهای کلیدی این مدل ها را در سازمان های خدماتی نظیر فدراسیون پزشکی ورزشی جای داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پهلوان، اسماعیل، شجاعی، وحید، و حامی، محمد. (1400). هویت برند سازمانی؛ مفهومی برای تعالی سازمان های سلامت محور (فدراسیون پزشکی ورزشی). تعالی بالینی، 11(2 )، 12-23. SID. https://sid.ir/paper/966786/fa

  Vancouver: کپی

  پهلوان اسماعیل، شجاعی وحید، حامی محمد. هویت برند سازمانی؛ مفهومی برای تعالی سازمان های سلامت محور (فدراسیون پزشکی ورزشی). تعالی بالینی[Internet]. 1400؛11(2 ):12-23. Available from: https://sid.ir/paper/966786/fa

  IEEE: کپی

  اسماعیل پهلوان، وحید شجاعی، و محمد حامی، “هویت برند سازمانی؛ مفهومی برای تعالی سازمان های سلامت محور (فدراسیون پزشکی ورزشی)،” تعالی بالینی، vol. 11، no. 2 ، pp. 12–23، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/966786/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی