مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

56

دانلود:

104

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی عملکرد صفحات مستغرق با استفاده از مدل عددی Flow-3D

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 11

چکیده

 هر صفحه ی مستغرق, یک مولد جریان چرخشی ثانوی است که در نتیجه ی وجود گرادیان قائم فشار در طرفین صفحه حاصل می گردد. عملکرد یک صفحه ی مستغرق به الگوی جریان ثانوی ناشی از آن بستگی دارد. در تحقیق حاضر تأثیر برش لبه ی ابتدایی صفحات بر عملکرد شش نوع شکل مختلف صفحات مستغرق با استفاده از مدل عددی Flow-3D ارزیابی شده است. صفحات مورد بررسی عبارتند از یک صفحه ی مستطیلی ساده و پنج صفحه که لبه ی ابتدایی آن ها به ترتیب با زاویه های 30, 45, 60, 70 و 3/73 درجه نسبت به امتداد قائم برش خورده است. مدل عددی با استفاده از داده های سرعت سنجی آزمایشگاهی واسنجی شده است. نتایج نشان می دهد که برش لبه ی ابتدایی صفحات در کاهش مؤلفه های منفی سرعت در لبه ی ابتدایی صفحات بسیار مؤثر است. این روش اصلاحی موجب کاهش نسبی گشتاور اندازه ی حرکت (MOM) ناشی از صفحات, نسبت به صفحه ی مستطیلی مبنا می گردد؛ در عین حال بازده (عملکرد در واحد سطح) صفحات برش خورده نسبت به صفحه ی مستطیلی ساده افزایش یافته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عزیزی، رضا، و شفاعی بجستان، محمود. (1399). ارزیابی عملکرد صفحات مستغرق با استفاده از مدل عددی Flow-3D. هیدرولیک، 15(1 )، 1-11. SID. https://sid.ir/paper/963562/fa

  Vancouver: کپی

  عزیزی رضا، شفاعی بجستان محمود. ارزیابی عملکرد صفحات مستغرق با استفاده از مدل عددی Flow-3D. هیدرولیک[Internet]. 1399؛15(1 ):1-11. Available from: https://sid.ir/paper/963562/fa

  IEEE: کپی

  رضا عزیزی، و محمود شفاعی بجستان، “ارزیابی عملکرد صفحات مستغرق با استفاده از مدل عددی Flow-3D،” هیدرولیک، vol. 15، no. 1 ، pp. 1–11، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/963562/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی