video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

128

دانلود:

138

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی سازه های فولادی دارای سیستم دوگانه ی قاب خمشی و مهاربندی همگرا تحت تأثیر تکرار زلزله ها (یادداشت فنی)

صفحات

 صفحه شروع 121 | صفحه پایان 132

چکیده

 رخداد پس لرزه در ساختمان هایی که در زلزله ی اصلی خسارت دیده اند, می تواند موجب خرابی فزاینده شود. در حالی که آیین نامه های طراحی لرزه یی, فقط بر اساس «زلزله ی طرح» روند طراحی را ارائه می کنند و تأثیرات پس لرزه بر طراحی را در نظر نمی گیرند. در این تحقیق به منظور ارزیابی سازه های مورد نظر, شش سازه با سه, پنج, هفت, ده, پانزده و بیست طبقه بر اساس آیین نامه ی ایران طراحی شده و با استفاده از نرم افزار \r mP e r f o r m3D تحلیل دینامیکی تاریخچه ی زمانی بر روی آن ها صورت گرفته است. منحنی های شکنندگی سازه های مورد بررسی در سطوح عملکرد مختلف ترسیم شده اند و آسیب پذیری لرزه یی سازه ها بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که به طور میانگین با اعمال زلزله ی دوم آسیب پذیری سازه ها تحت زلزله های نزدیک و یا دور از گسل در سناریوی با زلزله ی اول به شدت \r m0/6g در سطح عملکرد (L S) به ترتیب 15\٪ و 10\٪ نسبت زلزله ی تک را افزایش داده است. همچنین سازه ها در سطح عملکرد (L S), که موردنظر آیین نامه های طراحی است, در زلزله و توالی های نزدیک گسل مورد نظر عملکرد خوبی داشته اند و طراحی بر اساس آن ها قابل اعتماد است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جهان، نوروز، حیدری تفرشی، امیرمهدی، و گرامی، محسن. (1399). ارزیابی سازه های فولادی دارای سیستم دوگانه ی قاب خمشی و مهاربندی همگرا تحت تأثیر تکرار زلزله ها (یادداشت فنی). مهندسی عمران شریف (شریف ویژه مهندسی عمران)، 36-2(4/2 )، 121-132. SID. https://sid.ir/paper/963022/fa

  Vancouver: کپی

  جهان نوروز، حیدری تفرشی امیرمهدی، گرامی محسن. ارزیابی سازه های فولادی دارای سیستم دوگانه ی قاب خمشی و مهاربندی همگرا تحت تأثیر تکرار زلزله ها (یادداشت فنی). مهندسی عمران شریف (شریف ویژه مهندسی عمران)[Internet]. 1399؛36-2(4/2 ):121-132. Available from: https://sid.ir/paper/963022/fa

  IEEE: کپی

  نوروز جهان، امیرمهدی حیدری تفرشی، و محسن گرامی، “ارزیابی سازه های فولادی دارای سیستم دوگانه ی قاب خمشی و مهاربندی همگرا تحت تأثیر تکرار زلزله ها (یادداشت فنی)،” مهندسی عمران شریف (شریف ویژه مهندسی عمران)، vol. 36-2، no. 4/2 ، pp. 121–132، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/963022/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی