video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

201

دانلود:

105

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مراقبت خانگی از راه دور(Tele Home care) جانبازان شیمیایی در بیماری همه گیر کووید-19(نامه به سردبیر )

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 5

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 ویروس کرونا این روزها در سراسرجهان به سرعت در حال شیوع است و کشورهای زیادی در دنیا گرفتار این ویروس شدهاند. کرونا در حقیقت یک خانواده گسترده از ویروس هایی است که منجر به عفونت های تنفسی از یک سرماخوردگی ساده تا اپیدمی CoV2-SARS میشوند که در سال 2019 شیوع پیدا کرد. و حاال کووید-19 جدیدترین عضو این خانواده که اصطلاحاً با نام کرونا در ایران شهرت یافته است با سرعت در حال گسترش است. گسترش این بیماری نظام مراقبت های بهداشتی و پزشکی را تحت تأثیر قرار داده است و ارایه خدمات مراقبت های بهداشتی را سرعتی سریع به سوی روشهای جدید سوق میدهد. تردیدی نیست که بحران جهانی فعلی کووید-19 با توجه به شیوع بالای بیماری کرونا و محدودیت های مراجعه حضوری یا رو در رو، اکنون بیش از هر زمان دیگری بر اعمال روشهای دیجیتالی )کامپیوتر، شبکهها کامپیوتری چندرسانهای، اینترنت، تلفن. . . ( برای بهینه سازی مراقبتهای بهداشتی تأکید میکند. در حال حاضر مراقبت از راه دور به یک روش مؤثر برای ارایه مراقبت های پزشکی و همچنین آموزش از راه دور تبدیل شده و در قالب روش های گوناگونی مانند مراقبت خانگی از راه دور )Homecare Tele )بکار گرفته میشود . مراقبتهای خانگی از راه دور (THC (زیرمجموعهای از پزشکی از راه دور است. این امر شامل ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران در خانه از طریق استفاده از فن آوری های ارتباطی از راه دور، که امکان تعامل صدا، فیلم و داده های مرتبط با سلامت را فراهم میکند، است. THC شامل طیف وسیعی از مراقبت های بهداشتی از طریق آموزش، پشتیبانی عاطفی و اجتماعی، انتشار اطلاعات و کمک و پیشنهادات خود مراقبتی است .اجرای THC به مدیریت بهتر بیماران دارای بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی ، COPD، دیابت و غیره کمک میکند و سبب مراجعه کمتر فرد به خدمات مراقبتهای بهداشتی اولیه میشود. THC دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی را افزایش میدهد، به ویژه با توجه به اینکه نیاز به مراقبت در منزل با بالارفتن سن، افزایش مییابد .علاوه بر این، THC میتواند به ایجاد شبکه های خدمات بین بیمارستان ها و ارایه دهندگان مراقبت های اولیه کمک کند، از این طریق به بیماران امکان دسترسی بهتر به خدمات را میدهد. عالوه بر بهبود مدیریت شرایط مزمن و افزایش دسترسی به مراقبت های بهداشتی، THC معتقد بر این است که هزینه های مراقبت های بهداشتی را کاهش میدهد...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  زارعی پور، مرادعلی، جدگال، محمدسعید، و احمدی آغزیارت، نجف. (1400). مراقبت خانگی از راه دور(Tele Home care) جانبازان شیمیایی در بیماری همه گیر کووید-19(نامه به سردبیر ). پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN)، 14(2 )، 1-5. SID. https://sid.ir/paper/958301/fa

  Vancouver: کپی

  زارعی پور مرادعلی، جدگال محمدسعید، احمدی آغزیارت نجف. مراقبت خانگی از راه دور(Tele Home care) جانبازان شیمیایی در بیماری همه گیر کووید-19(نامه به سردبیر ). پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN)[Internet]. 1400؛14(2 ):1-5. Available from: https://sid.ir/paper/958301/fa

  IEEE: کپی

  مرادعلی زارعی پور، محمدسعید جدگال، و نجف احمدی آغزیارت، “مراقبت خانگی از راه دور(Tele Home care) جانبازان شیمیایی در بیماری همه گیر کووید-19(نامه به سردبیر )،” پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN)، vol. 14، no. 2 ، pp. 1–5، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/958301/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی