مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

74

دانلود:

118

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیلی بر اندازه گیری خط فقر نسبی در استان چهارمحال بختیاری

صفحات

 صفحه شروع 44 | صفحه پایان 54

چکیده

 هدف از این مطالعه, بررسی و تحلیل و تبیین خط فقر نسبی بر اساس روش 50 و 66 درصد میانه ی مخارج خانوارهای شهری و روستایی در استان چهارمحال وبختیاری با شاخص های اصابت فقر و شدت فقر در طی سال های 1390 تا سال 1395 است. روش تحقیق مقاله «توصیفی – تحلیلی» است. بر اساس بررسی های صورت گرفته توزیع درآمد در آخرین سال مطالعه(1395), ده درصد از ثروتمند ترین جمعیت نسبت به ده درصد از فقیر ترین جمعیت در مناطق شهری و روستایی استان چهارمحال و بختیاری به ترتیب 68/6 و 24/8 می باشد. این ارقام در سطح کشور به ترتیب 7 و 53/8 درصد است. ارقام نشان می دهد که توزیع درآمد در جامعه ی شهری استان چهارمحال و بختیاری نسبت به جامعه شهری کشور و جامعه روستایی استان از وضعیت بهتر برخوردار است. برای محاسبات خط فقر نسبی بر اساس روش 50 و 66 درصد میانه ی مخارج از شاخص های اصابت فقر و شکاف و شدت فقر استفاده شده است, با مقایسه ی اصابت فقر و شدت فقر مشخص می شود که اگر چه اصابت فقر (درصد افراد زیر خط فقر) تغییر چندانی نکرده است ولی با توجه به افزایش شدت فقر که برای نقاط شهری از سال 1390 تا 1395 به روش 66 درصد میانه ی مخارج از 1288/ به 3523/ یعنی 72/2 برابر افزایش پیدا کرده است و برای نقاط روستایی از سال 1390 تا 1395 به روش 66 درصد میانه مخارج از 1013/ به 2788/ یعنی 75/2 برابر افزایش پیدا کرده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مالکی سونکی، ماه پسند، و سرائی، محمدحسین. (1399). تحلیلی بر اندازه گیری خط فقر نسبی در استان چهارمحال بختیاری. جغرافیا، 18(65 )، 44-54. SID. https://sid.ir/paper/956855/fa

  Vancouver: کپی

  مالکی سونکی ماه پسند، سرائی محمدحسین. تحلیلی بر اندازه گیری خط فقر نسبی در استان چهارمحال بختیاری. جغرافیا[Internet]. 1399؛18(65 ):44-54. Available from: https://sid.ir/paper/956855/fa

  IEEE: کپی

  ماه پسند مالکی سونکی، و محمدحسین سرائی، “تحلیلی بر اندازه گیری خط فقر نسبی در استان چهارمحال بختیاری،” جغرافیا، vol. 18، no. 65 ، pp. 44–54، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/956855/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی