مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

58

دانلود:

35

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سه تفسیر از رمان «جزیره سرگردانی»

نویسندگان

رنجبر ابراهیم

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 17

چکیده

 رمان جزیره سرگردانی هنرمندانه ترین رمان تعلیمی زبان فارسی است و دو لایه دارد: روایی و رمزی. در این مقاله, ناگزیر از هر دو لایه کمک گرفته ایم. کارکرد نویسنده در این اثر, هم آینه داری در گذرگاه تاریخ, هم تبیین دیدگاه های فلسفی و ذوقی و هم خلق جهانی نو با قوانین و امکانات خاص است. هدف این مقاله استخراج و تعبیر آرای علمی و تاریخی و هنری نویسنده در این رمان است. این بررسی حداقل دو نتیجه دارد: یکی تعیین ارزش و جایگاه علمی و هنری جزیره سرگردانی و دیگری تبیین چگونگی تعامل واقعیات و هنر در یک اثر ادبی موفق. روش کار ناگزیر بدین صورت بوده است که آرای نویسنده را از اقوال و احوال شخصیت ها, از اقوال راوی و از کارکرد حوادث و صحنه ها استخراج یا استنباط کرده ایم. تبیین احوال و کارکرد حوادث مستلزم تاویل های متنوع بوده است. مستمسک تاویل ها قراین متعدد مندرج در رمان است؛ اما جهت رعایت اختصار نتوانسته ایم قراین را ذکر کنیم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رنجبر، ابراهیم. (1398). سه تفسیر از رمان «جزیره سرگردانی». جستارهای نوین ادبی، 52(1 (204) )، 1-17. SID. https://sid.ir/paper/956173/fa

  Vancouver: کپی

  رنجبر ابراهیم. سه تفسیر از رمان «جزیره سرگردانی». جستارهای نوین ادبی[Internet]. 1398؛52(1 (204) ):1-17. Available from: https://sid.ir/paper/956173/fa

  IEEE: کپی

  ابراهیم رنجبر، “سه تفسیر از رمان «جزیره سرگردانی»،” جستارهای نوین ادبی، vol. 52، no. 1 (204) ، pp. 1–17، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/956173/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی