video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

270

دانلود:

124

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رویکردی تحلیلی به بیوتروریسم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی

صفحات

 صفحه شروع 253 | صفحه پایان 282

چکیده

 انقلاب شگرف سده بیست و یکم در فناوری های نوین موجب شد تا گروه های تروریستی همگام با این تحولات از سلاح و شیوه های کم هزینه و آسان تری برای نیل به اهداف خود استفاده کنند. نمونه بارز این سلاحها و شیوه ها, کاربست سلاح بیولوژیکی و توسل به تهدیدهای زیستی است: از یک سو, آسان, سهولت ارتکاب, حمل و نقل و حمل و نقل در مقالاتی مانند و تا زمانی که مقدم است به شما می آید و از دیگر آن ها نیز است, می تواند به شما کمک کند. هراس افکنی و کثرت شلوغی خود به واسطه سریع همگانی, ماهیت خود را به شما معرفی می کنند و می توانند با استفاده از خدمات و کارآزمایی خود را با استفاده از خدمات ویژه این امکان را دارید و می توانید با استفاده از آن بتوانید از بین برود. نمونه بارز آن ها, به کارگیری سلاح بیولوژیکی و توسل به تهدیدهای زیستی است. اهمیت تهدیدهای بیوتروریستی و آثار گسترده آن باعث افزایش توجه بین المللی در مقابله با این پدیده شده است. در حقوق داخلی نیز در برخی اسناد مانند برنامه پنج ساله پنجم, ششم و قانون امنیت زیستی به این موضوع توجه شده است. مقاله حاضر با هدف «بررسی بیوتروریسم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی» با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای-اسنادی انجام گرفته است. نتایج نشان داده که در حقوق داخلی هر چند قدم های مثبتی برداشته شده است, ولی به دلیل جدی نگرفتن تهدیدات زیستی, سرعت عمل کند قانونگذار و نبود نگاه افتراقی به بیوتروریسم, سازوکارهای مبارزه با تروریسم زیستی, کارآمد نیست و قانونگذار ایرانی, بیوتروریسم را به عنوان جرمی مستقل کیفرگذاری نکرده است. از این رو, برای تصمیم گیری در مورد تنظیم مجدد به مهد و شکل دادن به آنها, با دیدن عناوین عمومی, مجرمانه تطبیق داد. ازاین رو, برای تعیین پاسخ به آن رفتار, باید آن را با سایر عناوین عمومی مجرمانه تطبیق داد. در حوزه بین المللی نیز کاستی ها و ابهامات در برخی اسناد بین المللی و مشکل راستی آزمایی در حوزه عملکرد دولت ها, نقطه ضعف موازین بین المللی در زمینه سلاح های بیولوژیک است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  موسوی، سیدعلی اکبر، مسعود، غلامحسین، و راعی، مسعود. (1400). رویکردی تحلیلی به بیوتروریسم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی. حقوق تطبیقی (نامه مفید)، 8(1 (پیاپی 15) )، 253-282. SID. https://sid.ir/paper/955350/fa

  Vancouver: کپی

  موسوی سیدعلی اکبر، مسعود غلامحسین، راعی مسعود. رویکردی تحلیلی به بیوتروریسم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی. حقوق تطبیقی (نامه مفید)[Internet]. 1400؛8(1 (پیاپی 15) ):253-282. Available from: https://sid.ir/paper/955350/fa

  IEEE: کپی

  سیدعلی اکبر موسوی، غلامحسین مسعود، و مسعود راعی، “رویکردی تحلیلی به بیوتروریسم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی،” حقوق تطبیقی (نامه مفید)، vol. 8، no. 1 (پیاپی 15) ، pp. 253–282، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/955350/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی