video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,486

دانلود:

240

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اندازه گیری ثابت تمایل (افینیتی) آنتی بادی مونوکلونال IgG ضد آنزیم الکالین فسفاتاز با استفاده از روش الیزا

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 39

چکیده

 زمینه و هدف: افینیتی آنتی بادی به آنتی ژن در بسیاری از موارد تاثیر بیولوژیکی مهمی در فعالیت آن آنتی بادی و همچنین در انجام سنجشهای آزمایشگاهی ایمونولوژیکی مانند رادیوایمونواسی (RIA) و ایمونوهیستوشیمی دارد. مطالعه حاضر با هدف سنجش افینیتی آنتی بادی مونوکلونال محصول کلون هیبریدومای A1G8F7 تولید شده نسبت به آنزیم آلکالین فسفاتاز (ALP) انجام گردید.روش بررسی: در این مطالعه تجربی, روشهای متعددی برای تعیین افینیتی و آویدیتی آنتی بادی تا کنون ابداع شده اند. در همه این روشها از سیستمی استفاده شده که در آن آنتی ژن و آنتی بادی با هم به تعادل برسند و آنگاه بدون تغییر دادن حالت تعادل, مقادیر آنتی ژن آزاد و آنتی ژن همراه شده با آنتی بادی سنجیده می شود. در این تحقیق از یک روش سریع الیزای رقابتی - که افینیتی آنتی بادی را در حالت محلول اندازه گیری می کند - برای سنجش میل پیوندی آنتی بادی مونوکلونال IgG ضد آلکالین فسفاتاز تولید شده از کلون A1G8F7 استفاده شد.یافته ها: غلظت ثابت آنتی بادی برای استفاده در الیزای اختصاصی مرحله دوم تعیین Dissociation Constant (Kd) به روش کلاتز, توسط یک الیزای رقابتی برابر 1µg به دست آمد؛ با رسم نمودار کلاتز Kd کلون A1G8F7 برابر 3.8×10-9 تخمین زده شد.نتیجه گیری: با توجه به این که Kd آنتی بادی های طبیعی بدن برای بیشتر آنتی ژن ها بین 10-7 الی 10-11 متغیر است و با توجه به این که هر چه اندازه Kd کوچکتر باشد, افینیتی آنتی بادی بیشتر خواهد بود, آنتی بادی ترشحی از کلون A1G8F7 برای بیشتر سنجشهای ایمونولوژیکی مناسب به نظر می رسد. عملا در آزمایشهای ایمونوسیتوشیمی و ایمونوهیستوشیمی که با این آنتی بادی مونوکلونال - همراه با آنزیم ALP در لایه سوم - انجام گردید, نتیجه رنگ آمیزی بسیار عالی و قابل مقایسه با نمونه مشابه تجارتی APAAP) شرکت (Dako بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ناصری، محسن، موذنی، سیدمحمد، پورفتح اله، علی اکبر، و مصباح زاده، بهزاد. (1383). اندازه گیری ثابت تمایل (افینیتی) آنتی بادی مونوکلونال IgG ضد آنزیم الکالین فسفاتاز با استفاده از روش الیزا. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 11(4 (پیاپی 21))، 33-39. SID. https://sid.ir/paper/95488/fa

  Vancouver: کپی

  ناصری محسن، موذنی سیدمحمد، پورفتح اله علی اکبر، مصباح زاده بهزاد. اندازه گیری ثابت تمایل (افینیتی) آنتی بادی مونوکلونال IgG ضد آنزیم الکالین فسفاتاز با استفاده از روش الیزا. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند[Internet]. 1383؛11(4 (پیاپی 21)):33-39. Available from: https://sid.ir/paper/95488/fa

  IEEE: کپی

  محسن ناصری، سیدمحمد موذنی، علی اکبر پورفتح اله، و بهزاد مصباح زاده، “اندازه گیری ثابت تمایل (افینیتی) آنتی بادی مونوکلونال IgG ضد آنزیم الکالین فسفاتاز با استفاده از روش الیزا،” مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، vol. 11، no. 4 (پیاپی 21)، pp. 33–39، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/95488/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی